فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
قدرت اكنون (راهنمايي براي روشن‌بيني معنوي)
  • 42,000 تومان
  • با تخفیف: 42,000 تومان

قدرت اكنون (راهنمايي براي روشن‌بيني معنوي)

  • 42,000 تومان

هر كس بخواهد خود را از دور باطل زندگي پرهياهوي عصر تكنولوژي و ماشين، كه ساختاري قالبي را ترويج مي‌كند، آزاد شود، كتاب قدرت اكنون راهي به رهايي اوست. در اين كتاب عميق‌ترين پيوندهاي انساني و پيچيده ترين مفاهيم فلسفي و عرفاني با زباني ساده بيان شده است. تا آنجا كه در توانم بود كوشيدم كه با وفاداري و تعهد به ترجمه اين كتاب ارزشمند بپردازم....

صفحه‌ی 1