فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
پارادوكس‌درماني (روان‌درماني اضدادي مباني نظري و عملي كار با فرد زوج و خانواده)
100 فن در مشاوره‌ي ازدواج و خانواده‌درماني (راهنماي مفاهيم و فنون براي متخصص ياوري)
خانواده‌درماني (تاريخچه نظريه كاربردها)
 • 260,000 تومان
 • با تخفیف: 260,000 تومان
ارزيابي و درمان تعارض زناشويي (رويكرد چهار مرحله‌اي)
مثلث و مثلث‌سازي در خانواده و ازدواج (الفباي درمان)
راهنماي ترسيم ژنوگرام خانواده (ابزاري مفيد براي درك عملكرد خانواده خويش) با سي‌دي
ژنوگرام (سنجش و مداخله در مشاوره ازدواج و خانواده‌درماني)
آموزش مهارت‌هاي ارتباط زناشويي (حرف زدن و گوش دادن به همديگر)

پارادوكس‌درماني (روان‌درماني اضدادي مباني نظري و عملي كار با فرد زوج و خانواده)

 • 90,000 تومان

مداخلات اضدادي با توسل به قطع حلقه‌هاي بازخوردي تقويت‌كننده براي تغيير ماهيت خود ابقاي نشانه مرضي، طراحي مي‌شوند تا آن را از راه درگير كردن رفتار مخالف حفظ نمايند. پارادوكس از ماهيت ضد شهودي مداخله ناشي مي‌شود كه در آن، به نظر مي‌رسد مسير حركت بسوي مقصد در دور شدن از آن نهفته است. شكل خاصي از مداخله اضدادي معروف به بن‌بست مضاعف درماني يا پارادوكس متقابل است، كه در آن مراجع خواه فلان كار را انجام دهد يا ندهد، محكوم به برد است. چنين مداخلاتي راهي است براي براي پاسخ دادن به بن‌بست مضاعفي كه خانواده بدين شكل عرضه مي‌كند: ما مشكل داريم، به ما كمك كن _ما از تغيير مي‌ترسيم، ما را وادار به تغيير نكن_ از اين روي، هر راهي كه درمانگر برگزيند، شكست مي‌خورد. كتاب «روان‌درماني اضدادي» اولين كتابي است كه به زبان فارسي در اختيار مشتاقان و رهپويان جدي مشاوره سيستمي با زوج‌ و خانواده و مراجعان شديدا مقاوم به درمان قرار مي‌گيرد. نويسندگان كتاب كه از صاحب نظران عرصه درمان اضدادي هستند، سعي كرده‌اند با توضيح مباني و اصول درمان اضدادي امكان نفوذ در اراده مراجعان شديدا مقاوم به درمان را فراهم نمايند. يكي از فنوني كه با دقت طراحي شده است، نوشتن نامه‌هاي اضدادي و پيگير‌هاي مداوم اين فن است. با اينكه پارادوكس‌درماني شيوه پرقدرت و تاثيرگذاري در درمان زوج‌ها و خانواده‌هاي مقاوم است، اما استفاده مكرر آن بدون برقراري ارتباط امن با مراجع به هيچ‌وجه توصيه نمي‌شود و تاكيد مي‌شود كه اين رويكرد به روال رايج درمانگران تبديل نشود. زيرا درمان زودهنگام به ويژه درمان اضدادي اثر وارونه داردد. مطالعه جدي مطالب اين كتاب به مشتاقان رويگرد سيستمي قويا توصيه مي شود.

100 فن در مشاوره‌ي ازدواج و خانواده‌درماني (راهنماي مفاهيم و فنون براي متخصص ياوري)

 • 70,000 تومان

كتاب 100 فن در مشاوره ازدواج و خانواده درماني كه تلفيقي خلاق از فنون رويكردهاي مختلف خانواده‌درماني است، با هدف تربيت تربيت دانشجويان علاقه‌مند در واحد درسي علمي - كارورزي ، در حوزه‌ي مشاوره خانواده تدوين شده است. همان گونه كه نويسنده‌ي كتاب نيز تاكيد مي‌كند اين كتاب در 3 بخش مفاهيم، فنون و كاربرگ‌هايي، براي تمرين عملي فنون خانواده‌درماني تنظيم شده است. اين كتاب با توجه به گوناگوني خانواده‌ها، با اتخاذ ديدگاه انتخابي، به درمانگران فرصت مي‌دهد تا از ميان روش‌هاي مداخله‌اي گوناگون، رويكردي را برگزينند كه به همه‌ي اعضاي خانواده در شناخت خود و ابعاد عاطفي، رفتاري و شناختي، كمك كند.

خانواده‌درماني (تاريخچه نظريه كاربردها)

 • 260,000 تومان

از زمان چاپ اول ترجمه نخست اين كتاب در دهه 1380 ه.ش تا انتشار چاپ ترجمه حاضر قريب به دو دهه مي‌گذرد و در اين رهگذر شاهد تغييرات محتوايي و ساختاري چشم‌گير در متن آن هستيم. اگر آن زمان چاپ اين اثر فاخر به منزله يك اثر جامع و كم بديل در عرصه خانواد‌ه‌درماني وجه مميزه آن به شمار مي‌رفت امروز، با انتشار كتاب‌هاي متعدد در اين زمينه، ديگر وجه بارز آن نه پيش‌گام بودن نسخه فارسي آن، بلكه ويرايش متني ژرف و فراخور تامل در متن جديد كتاب است. از اين روي كتاب حاضر، متني نوين و شايسته مطالعه است. اميد دارم رهپويان مشتاق حوزه مشاوره خانواده و خانواده‌درماني از چاپ اثر جديد از نظر محتوا اغنا شوند و در معرفي آن به مشاوران همتاي خود كوشا باشند.

ارزيابي و درمان تعارض زناشويي (رويكرد چهار مرحله‌اي)

 • 80,000 تومان

كتاب «ارزيابي و درمان تعارض زناشويي» كه حاصل نزديك به يك دهه كار باليني است بر مفاهيم بوئن از نظام خانواده و زناشويي استوار است. اهميت اين اثر، در توجه ويژه به تعارض زناشويي از سه زاويه فردي، دوتايي، و مثلثي است. نگاه فرايندي به تعارض زناشويي امتياز ويژه اين كتاب است كه امكان پيش‌بيني و مداخله را براي درمانگر زناشويي فراهم مي‌كند. يك راه منطقي براي نظر كردن به ميزان كيفيت زناشويي، كشف اين نكته است كه زوج ها در فراز و نشيب زندگي در كدام مرحله از رابطه زناشويي و به تبع آن در كدام مرحله از تعارض زناشويي‌اند. تنها با مرحله‌بندي تعارض زناشويي و شناخت علائم و نشانه‌هاي هر مرحله است كه مداخله باليني مناسب را مي‌توان از درمانگر زناشويي انتظار داشت. مرحله‌بندي تعارض زناشويي و معرفي مداخلات مناسب هر مرحله از ديگر ويژگي‌هاي اين كتاب است.

مثلث و مثلث‌سازي در خانواده و ازدواج (الفباي درمان)

 • 85,000 تومان

كتاب حاضر در واقع آسيب‌شناسي روابط خانوادگي است. هم آسيب‌هاي درون و هم بيرون خانواده را بررسي و هم درمان‌هاي مناسب هر آسيب را با ذكر موارد، ارايه مي‌كند. آشنايي با مثلث، مثلث‌سازي و مثلث‌زدايي، مفاهيم مهم و كليدي در مشاوره و درمان خانواده و ازدواج است. كتاب حاضر از آثار برجسته در اين زمينه است كه توسط فيليپ گه‌رن و همكاران او به رشته تحرير درآمده است. مطالعه دقيق اين كتاب را به متخصصان و دانشجويان مشاوره خانواده توصيه مي‌كنيم.

راهنماي ترسيم ژنوگرام خانواده (ابزاري مفيد براي درك عملكرد خانواده خويش) با سي‌دي

 • 50,000 تومان

راهنماي ترسيم ژنوگرام به شما كمك مي‌كند تا لايه‌هاي پنهاني رفتار و الگوهاي روابط در خانواده خود را بهتر بشناسيد. با مطالعه دقيق اين كتاب درمي‌يابيد كه خانواده چگونه شما را همين‌گونه كه هستيد، شكل داده است. اين اثر گام به گام شما را پيش مي‌برد تا بياموزيد چگونه ژنوگرام خانواده خود را ترسيم كنيد. با انجام تمرين‌ها و فعاليت‌هاي اين كتاب، شما از خانواده‌ها و جايگاه خود در آن، آگاه مي‌شويد.

ژنوگرام (سنجش و مداخله در مشاوره ازدواج و خانواده‌درماني)

 • 96,000 تومان

واژه ژنوگرام مدت‌هاست به گوش اهل فن آشناست. با اين حال، تاكنون منبع موثقي كه مورد وفاق همگان باشد، در دسترس قرار نگرفته است. ژنوگرام به عنوان يك ابزار سنجشي و باليني، يك ديد وسيع و پانوراميك درباره خانواده و تعامل اعضاي آن به دست مي‌دهد. استفاده از ژنوگرام مانند استفاده از عدسي زوم است. زيرا مي‌تواند تك تك اعضاي خانواده را در رابطه با ساير اعضاي خانواده نشان دهد. همچنين كم و كيف تعامل اعضاي خانواده مانند رفتارهاي نامتعارض ، ائتلافي، سرد و حتي رفتارهاي بعيدي مانند وفور خودكشي را مي‌توان مشاهده كرد. رفتارهايي كه براي درك خانواده و رفتار تراجعي آن‌ها نيز مهم است.

آموزش مهارت‌هاي ارتباط زناشويي (حرف زدن و گوش دادن به همديگر)

 • 35,000 تومان

اين كتاب به كندوكاو، آموزش و تمرين مهارت‌هاي خوب سخن گفتن و شنوندة خوبي بودن- كه از جمله مهارت‌هايي است كه در استحكام و بقاي رابطة زناشويي نقش دارند- مي‌پردازد. در آموزش مهارت‌هاي ارتباط زناشويي كه به عنوان كتابِ كار، در آموزش و درمان زوج‌ها به كار برده مي‌شود، هم گوينده و هم مخاطب، با بهره‌گيري از تمثيل گلبرگ‌ها، جايگاه و معناي ضمني ديدگاه خويش را مشخص مي‌سازد. مطالعه و انجام تكاليفي كه در كتاب آمده، به بهبود مهارت‌هاي ارتباطي در زناشويي كمك مي‌كند.

صفحه‌ی 1