فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

زندگي ربوده شده (بيوگرافي)

  • 46,000 تومان

اسم من جيسي لي دوگارد است. يازده ساله بودم كه غريبه‌اي من را ربود. هجده سال توي يك حياط خلوت زنداني بودم و اجازه نداشتم حتي اسمم را به زبان بياورم. آنچه در اين كتاب مي‌خوانيد داستان شخصي من است درباره اين كه چگونه در يك روز شوم از ژوئن سال 1991 زندگي‌ام براي هميشه تغيير كرد.

گرسنگي سرگذشت بدن (من)

  • 35,000 تومان

نوشتن اين كتاب سخت‌ترين كاري‌ست كه تا به حال انجام داده‌ام. اين‌كه خودم ا در معرض آسيب‌پذيري قرار دهم كارآساني نبود. مواجهه با خودم و اين‌كه زندگي در بدنم چگونه بوده كار آساني نبود، ولي اين كتاب را نوشتم چون احساس كردم لازم است. در نوشتن سرگذشت بدنم، در گفتن اين حقايق راجع به بدنم، حقيقت خودم و فقط خودم را به اشتراك مي‌گذارم. درك مي‌كنم اگر آن حقيقت چيزي نباشد كه دلتان بخواهد بشنويد. حقيقت من را هم ناراحت مي كند. ولي همچنين مي‌گويم، اين كتاب قلب من است، چيزي كه از قلبم باقي مانده. در اين كتاب شدت گرسنگي‌ام را نشانتان مي‌دهم. در اين كتاب، سرانجام خودم را رها مي‌كنم تا آسيب‌پذير و انسان باشم. در اين كتاب، در آن رهايي كيف مي‌كنم. ببينيد كه تشنه چه چيزي هستم و حقيقتم به من امكان داد تا چه چيزي را خلق كنم.

صفحه‌ی 1