فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
شفافيت شيطاني
  • همراه با تخفيف
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 33,950 تومان
نظام اشيا
  • 82,000 تومان
  • با تخفیف: 82,000 تومان

شفافيت شيطاني

  • 35,000 تومان

كتاب حاضر بازتاب انديشه‌هاي نويسنده است . جامعه‌شناس معاصر فرانسوي، در خصوص وضعيت كنوني جهان است . جهاني كه دستخوش تغييرات ژرفي شده و به تعبير او، جهاني تهي از معناست كه مشخصه آن شبيه‌سازي يا وانمود است . امروزه همه چيزهايي به زندگي بشر معنا مي‌بخشيد و همه آرمانها و اميدهاي او شكلي به خود گرفته كه براي ما انسانها تصورناپذير مي‌نمود. همه چيزهايي كه زماني ما آزادي آنها را جشن مي‌گرفتيم، اينك وارد مرحله‌اي شده‌اند كه در آن گردش و جابجايي‌هاي بي پاياني حكمفرماست. از ديدگاه بودريار امروزه ديگر هيچ چيز از رهگذر تكثير ،‌آلوده‌سازي يا شبيه‌سازي نابود مي‌شود . بودريار مبناي استدلالش را بر تغييراتي استوار مي‌كند كه در چارچوب مدلي مرحله‌اي مطرح شده‌ است .... در جهان‌بيني بودريار ، همه پديده‌ها چيزي جز توهم ظاهري از واقعيت ناموجود نيستند. مطالب فوق عمدتا در چهارچوب نوشتارهايي طرح شده‌اند كه در بخش اول كتاب آمده است.

نظام اشيا

  • 82,000 تومان

انسان چه رابطه‌اي با اشيا دارد؟ هر يك از ما در طول حيات خود شمار زيادي از اشياء را پيرامون خود گرد مي‌آوريم، برخي به كار برآورده كردن نيازهاي اوليه ما مي‌آيند اما برخي ديگر در خدمت برطرف نمودن نيازهاي ثانويه و اغلب كاذب ما هستند. ژان بودريار، جامعه‌شناس فرانسوي، در كتاب حاضر تلاش كرده است به اين موضوع بپردازد. وي بر اين اساس كه اشياء هر يك حكم يك نشانه‌اند، بر اين باور است كه آن‌ها معناي خود را از نظام منسجم نشانه‌ها كسب مي‌كنند و به اعتقاد بودريار، كاربرد هر يك از اشيا تعيين كننده نقش و مفهومشان نيست بلكه با نگرشي عميق‌تر درخواهيم يافت كه اشيا براي ما منزلت و پرستيژ به همراه مي‌آورند و يا عقده‌هاي رواني سركوب شده‌مان را تسكين مي‌دهند.

صفحه‌ی 1