فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
24 قانون حفظ قدرت
 • 28,000 تومان
 • با تخفیف: 28,000 تومان
24 قانون به دست آوردن قدرت
 • 28,000 تومان
 • با تخفیف: 28,000 تومان
مديريت نگرش
 • 21,000 تومان
 • با تخفیف: 21,000 تومان
قدرت مديريت ويل دان
 • 24,000 تومان
 • با تخفیف: 24,000 تومان

24 قانون حفظ قدرت

 • 28,000 تومان

چگونه يك انسان معمولي به فردي موفق و قدرتمند تبديل مي‌شود؟ آيا مي‌دانيد ناپلئون در ابتداي كار يك گروهبان ساده بود؟ آيا مي‌دانيد فرعون بزرگ مصر ابتدا يك چوپان بود؟ آيا مي‌دانيد اين افراد چگونه تبديل به قدرتمندترين افراد زمان خود شدند؟ در اين كتاب گزيده‌اي از 3000 سال تجربه قدرتمندترين انسان‌هاي جهان، چكيده‌اي از تاريخ قدرت و روش سياستمداران و فاتحان بزرگ تاريخ را خواهيد يافت. با مطالعه و بكار بستن اين كتاب قدرت خود را افزايش دهيد.

24 قانون به دست آوردن قدرت

 • 28,000 تومان

چگونه يك انسان معمولي به فردي موفق و قدرتمند تبديل مي‌شود؟ آيا مي‌دانيد ناپلئون در ابتداي كار يك گروهبان ساده بود؟ آيا مي‌دانيد فرعون بزرگ مصر ابتدا يك چوپان بود؟ آيا مي‌دانيد اين افراد چگونه تبديل به قدرتمندترين افراد زمان خود شدند؟ در اين كتاب گزيده‌اي از 3000 سال تجربه قدرتمندترين انسان‌هاي جهان، چكيده‌اي از تاريخ قدرت و روش كار سياستمداران و فاتحان بزرگ تاريخ را خواهيد يافت.

مديريت نگرش

 • 21,000 تومان

نوع نگرش، تاثيري عميق در زندگي انسان دارد و بر تلقي او از پيروزي و شكست تاثير مي‌گذارد، يك تيم كاري با نگرش غلط هرگز موفق نخواهد بود. براي موفقيت يك سازمان بايد به نگرش و طرز فكر كارمندان توجه كنيم. با مطالعه اين كتاب درمي‌يابيد كه چگونه نگرش يك شخص، بر نوع رفتار او تاثير مي‌گذارد و باعث تعريف جديدي از موفقيت و شكست مي‌شود. همچنين اسرار تغيير يك نگرش بد را خواهيد آموخت و فرا مي‌گيريد با اصلاح نگرش، خود تيم كاريتان را در مسير پيشرفت و موفقيت قرار دهيد.

قدرت مديريت ويل دان

 • 24,000 تومان

اين كتاب نتيجة همكاري مشترك بين «چاك تامپكينز»، متخصص آموزش نهنگ‌هاي قاتل، و«كن بلانچارد» متخصص آموزش مديران سازمان‌ها است. آنها در اين كتاب به ما ياد مي‌دهند كه چگونه بازآموزي و هدايت مجدد از يك سو و بزرگ جلوه دادن كار مثبت از سوي ديگر، مي‌تواند تفاوت عمده‌اي در روابط كاري و خانوادگي ايجاد كند. آنان ويل دان را به اين منظور خلق كردند تا با استفاده از روش مديريتي او، اثربخشي بيشتر در محيط كار و محيط خانه و همچنين قدرت روابط مثبت را نشان دهند.

صفحه‌ی 1