فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
برنامه آموزش شفقت خود بهشيارانه (راهنماي متخصصان)

برنامه آموزش شفقت خود بهشيارانه (راهنماي متخصصان)

  • 124,000 تومان

اين كتاب، راهنماي بسيار معتبري براي اجراي برنامۀ شفقت‌خود بهشيارانه (MSC) است كه ابزارهاي قدرتمندي براي مقابله با چالش‌هاي زندگي و افزايش بهزيستي هيجاني را فراهم مي‌كند. كريستوفر گرمر و كريستين نف كه MSC را شكل داده‌اند در اين كتاب نظريه‌ها و پژوهش‌هاي مربوطه را مرور مي‌كنند و شيوۀ تدريس بي‌نظير برنامۀ MSC را تشريح مي‌كنند. براي خوانندگان اين كتاب تسهيل هريك از هشت جلسۀ برنامۀ MSC و جلسۀ كناره‌گيري كه يك روز كامل زمان مي‌برد، به شيوۀ گام به گام توضيح داده مي‌شود. توضيحات مفصل اين كتاب هم چگونگي تدريس محتواي آموزشي و تجربي دورۀ MSC را نشان مي‌دهند و هم نحوۀ تعامل با شركت‌كنندگان، مديريت فرايندهاي گروهي و غلبه بر موانع رايجي را كه هنگام تدريس اين برنامه پيش مي‌آيد، نشان مي‌دهند. در بخش آخر اين كتاب درمورد چگونگي ادغام شفقت‌خود با روان‌درماني توضيحاتي داده مي‌شود.

صفحه‌ی 1