فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان‌هاي اگزيستانسيال
  • 99,000 تومان
  • با تخفیف: 99,000 تومان

درمان‌هاي اگزيستانسيال

  • 99,000 تومان

گرچه فلاسفه در طول قرن‌ها مشاوره اگزيستانسيال را به‌كار برده‌اند، اما فقط در طول صدسال گذشته بوده كه اين رويكرد به‌عنوان شكلي از روان‌درماني توسعه و سازماندهي‌شده است. انتشار كتاب درمان‌هاي اگزيستانسيال نقطه عطفي در تاريخ طولاني درمان‌هاي اگزيستانسيال است كه يك نماي عالي، كلي، واضح و انتقادي از اشكال متفاوت اين رويكرد نوظهور ارائه مي‌دهد. شايستگي ويژه نويسنده، ارايه رويكردهاي مختلف اگزيستانسيال به شيوه‌اي برانگيزاننده و گاه تحريك‌آميز است. او خوانندگان را به انتخاب ميان درمان‌هاي اگزيستانسيال دعوت مي كند، سوگيري‌هاي بالقوه را برجسته و سپس در يك سنت حقيقي اگزيستانسيال، خوانندگان خود را تشويق مي‌كند تا به نتيجه‌گيري خويش برسند و نسخه خود را از درمان اگزيستانسيال خلق كنند.

صفحه‌ی 1