فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

مذاكره به زبان آدميزاد

  • 120,000 تومان

هر روزه شما در كار و زندگي با موفقيت‌هايي مواجه مي‌شويد كه احتياج داريد با افراد ارتباط برقرار كنيد و به صورت شفاف و موثر مذاكره كنيد. اين راهنماي دوستانه نصيحت‌هاي آزموده شده‌اي را در راستاي آنچه شما مي‌خواهيد مهيا مي‌كند. نكات دونالدسون به شما نشان خواهد داد به جاي آنكه از برنامه‌هايتان فرار كنيد، آنها را توسعه دهيد، عملي كنيد و يا كمك كنيد كه به نتيجه برسند.

صفحه‌ی 1