فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مربي‌گري براي عملكرد بهتر
  • 130,000 تومان
  • با تخفیف: 130,000 تومان

مربي‌گري براي عملكرد بهتر

  • 130,000 تومان

اين كتاب يكي از موفق‌ترين كتاب‌هاي سر جان ويتمور است. در اين كتاب بخش‌هاي جديد نوشته شده در مورد رهبري براي عملكرد بهتر و تغيير از طريق مربي‌گري فرافردي بسيار جالب توجه است. اين مطالب به‌روز و مرتبط هستند و چالش‌هاي مهمي را در ذهن مخاطب ايجاد مي‌كنند.

صفحه‌ی 1