فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مرزهاي جديد در علوم اعصاب اجتماعي
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان

مرزهاي جديد در علوم اعصاب اجتماعي

  • 80,000 تومان

كتابي جديد در زمينه علوم اعصاب با سرفصل‌هايي از جمله: فصل 1) چه چيزي مغز را اجتماعي مي‌كند؟ فصل 2) عصب‌زيست‌شناسي تغيير شكل از زندگي غير اجتماعي به زندگي اجتماعي در طول شكل‌گيري تراكم جمعيت در ملخ‌هاي صحرايي. فصل 3) علوم اعصاب اجتماعي و مطالعه ارتباط حيوانات. فصل 4) ذهن گروهي. فصل 5) نقش رشد و انتخاب اجتماعي در پديدآيي انسان‌هاي هيجاني امروزي. فصل 6) چهره‌ها، نگاه‌ها، نظرات و پيروان. فصل 7) درك مدارهاي عصبي هيجان‌ها با استفاده از تصويربرداري از حيوان بيدار. فصل 8) سير تكاملي عصبي همدلي و مراقبت از ديگران. فصل 9) چهره‌هاي مختلف بدن هيجاني. فصل 10) مبناي اخلاق انساني. فصل 11) آيا اكسي‌توسين مي‌تواند مغز و ويژگي‌هاي رفتاري اختلالات طيف اتيسم را دركودكان بهبود بخشد؟ فصل 12) تستوسترون و سلطه‌جويي در انسان.

صفحه‌ی 1