فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

���������� ������������

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
برادرسالاری (مردان در دوران مادرسالاری)
  • 110,000 تومان
  • با تخفیف: 110,000 تومان
آزادی زنان (مسایل تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها)
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان
فمینیسم و مردم‌شناسی (زن در تحلیل‌ها و دیدگاه‌های انسان‌شناختی)

برادرسالاری (مردان در دوران مادرسالاری)

  • 110,000 تومان

ایولین رید ما را به ژرفای تاریخ می‌برد از آدم‌‌خواری تا فرهنگ، و پرده از روی جهان مادرسالاری دیرینه برمی‌دارد. او در جستجوی ریشه‌های (بازداری آمیزش با خویشاوندان نزدیک) آیین خونخواهی،‌ زناشویی و خانواده، سهم هنوز ناشناخته زنان در پیشرفت شهری‌گری را آشکار می‌سازد. با ژرف‌نگری و پیدا کردن سازه‌‌های تازه‌ای که به فرق‌گذاری فراگیر درباره زنان انجامیده است. او بینش تازه‌ای را درباره نبرد برای جلوگیری از ستم بر زنان و برای آزادی همه مردم جهان پیشنهاد می‌کند. ایولین رید این افسانه را که می‌گوید تنها (سرشت آدمی) برای جنگ‌ها، آزمندی‌ها و نابرابری‌های جامعه طبقاتی درخور سرزنش است را نمی‌پذیرد.

آزادی زنان (مسایل تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها)

  • 35,000 تومان

... چرا به زنان ستم شده است؟ چگونه این ستم آغاز شد؟ چرا دشمنان حقوق زن این چنین قاطع می‌خواهند قوانین و آداب و رسومی را که نقش مساوی را در جامعه برای زنان نمی‌شناسند پابرجا نگه دارند؟ چه کسی سود می‌برد؟ چرا نیروهای اجتماعی مبارز توان آن را دارند که به فرودستی زنان پایان دهند و چگونه در مبارزه برای آزادی زنان منافع مشترک دارند؟ در این کتاب ”ایولین رید“ ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی ستم به زنان را از اجتماع پیش از تاریخ تا سرمایه‌داری دوره نوین بررسی می‌نماید.

فمینیسم و مردم‌شناسی (زن در تحلیل‌ها و دیدگاه‌های انسان‌شناختی)

  • 65,000 تومان

پیش‌داوری‌ها و انگاره‌های نادرست شبه علمی که در جامعه درباره برتری مردان بر زنان وجود دارد، دانشمندان را نیز در رشته‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، زیست‌شناسی و نخستی‌شناسی به بیراهه کشانده و بر نتیجه‌گیری‌های آنان اثرگذار بوده است. این پیش‌داوری‌ها و انگاره‌های نادرست چیست؟ و چه زیانی به حقیقت علمی و آرمان پیشرفت اجتماعی زنان رسانده است؟ آیا فرودستی زنان پیامد کاستی‌ها و کمبودهای زیستی است یا از جامعه ستمگری برخاسته که آنان را از زندگی همگانی بیرون رانده است؟ اکنون فمینیست‌های چپ‌گرایی مانند خانم ایولین رید با بررسی نگرش دانشمندان نامدار این رشته‌ها، و همکاری مردم‌شناسان فمینیست می‌کوشند که روش‌های نوین خود را بنیاد نهند.

صفحه‌ی 1