فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
برادرسالاري (مردان در دوران مادرسالاري)
  • 80,000 تومان
  • با تخفیف: 80,000 تومان
آزادي زنان (مسايل تحليل‌ها و ديدگاه‌ها)
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان
مادرسالاري (زن در گستره تاريخ تكامل)
  • 70,000 تومان
  • با تخفیف: 70,000 تومان
فمينيسم و مردم‌شناسي (زن در تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي انسان‌شناختي)

برادرسالاري (مردان در دوران مادرسالاري)

  • 80,000 تومان

ايولين ريد ما را به ژرفاي تاريخ مي‌برد از آدم‌‌خواري تا فرهنگ، و پرده از روي جهان مادرسالاري ديرينه برمي‌دارد. او در جستجوي ريشه‌هاي (بازداري آميزش با خويشاوندان نزديك) آيين خونخواهي،‌ زناشويي و خانواده، سهم هنوز ناشناخته زنان در پيشرفت شهري‌گري را آشكار مي‌سازد. با ژرف‌نگري و پيدا كردن سازه‌‌هاي تازه‌اي كه به فرق‌گذاري فراگير درباره زنان انجاميده است. او بينش تازه‌اي را درباره نبرد براي جلوگيري از ستم بر زنان و براي آزادي همه مردم جهان پيشنهاد مي‌كند. ايولين ريد اين افسانه را كه مي‌گويد تنها (سرشت آدمي) براي جنگ‌ها، آزمندي‌ها و نابرابري‌هاي جامعه طبقاتي درخور سرزنش است را نمي‌پذيرد.

آزادي زنان (مسايل تحليل‌ها و ديدگاه‌ها)

  • 35,000 تومان

... چرا به زنان ستم شده است؟ چگونه اين ستم آغاز شد؟ چرا دشمنان حقوق زن اين چنين قاطع مي‌خواهند قوانين و آداب و رسومي را كه نقش مساوي را در جامعه براي زنان نمي‌شناسند پابرجا نگه دارند؟ چه كسي سود مي‌برد؟ چرا نيروهاي اجتماعي مبارز توان آن را دارند كه به فرودستي زنان پايان دهند و چگونه در مبارزه براي آزادي زنان منافع مشترك دارند؟ در اين كتاب ”ايولين ريد“ ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي ستم به زنان را از اجتماع پيش از تاريخ تا سرمايه‌داري دوره نوين بررسي مي‌نمايد.

مادرسالاري (زن در گستره تاريخ تكامل)

  • 70,000 تومان

ايولين ريد ما را به ژرفاي تاريخ مي‌برد از آدم‌خواري تا فرهنگ، و پرده از روي جهان مادرسالاري برمي‌دارد. او در جستجوي ريشه‌هاي (بازداري آميزش با خويشاوندان نزديك)، آيين خونخواهي، زناشويي و خانواده، سهم هنوز ناشناخته زنان در پيشرفت شهري‌گري را آشكار مي‌سازد. با ژرف‌نگري و پيدا كردن سازه‌هاي تازه‌اي كه به فرق‌گذاري فراگير درباره زنان انجاميده او بينش تازه‌اي را درباره نبرد براي جلوگيري از ستم بر زنان و براي آزادي همه مردم جهان پيشنهاد مي‌كند. ايولين ريد اين افسانه را كه مي‌گويد تنها (سرشت آدمي) براي جنگ‌ها، آزمندي‌ها و نابرابري‌هاي جامعه طبقاتي در خور سرزنش است را نمي‌پذيرد.

فمينيسم و مردم‌شناسي (زن در تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي انسان‌شناختي)

  • 65,000 تومان

پيش‌داوري‌ها و انگاره‌هاي نادرست شبه علمي كه در جامعه درباره برتري مردان بر زنان وجود دارد، دانشمندان را نيز در رشته‌هاي مردم‌شناسي، جامعه‌شناسي، زيست‌شناسي و نخستي‌شناسي به بيراهه كشانده و بر نتيجه‌گيري‌هاي آنان اثرگذار بوده است. اين پيش‌داوري‌ها و انگاره‌هاي نادرست چيست؟ و چه زياني به حقيقت علمي و آرمان پيشرفت اجتماعي زنان رسانده است؟ آيا فرودستي زنان پيامد كاستي‌ها و كمبودهاي زيستي است يا از جامعه ستمگري برخاسته كه آنان را از زندگي همگاني بيرون رانده است؟ اكنون فمينيست‌هاي چپ‌گرايي مانند خانم ايولين ريد با بررسي نگرش دانشمندان نامدار اين رشته‌ها، و همكاري مردم‌شناسان فمينيست مي‌كوشند كه روش‌هاي نوين خود را بنياد نهند.

صفحه‌ی 1