فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كتاب كار ذهن دلسوز (راهنماي گام به گام پرورش خود دلسوز)

كتاب كار ذهن دلسوز (راهنماي گام به گام پرورش خود دلسوز)

  • 98,000 تومان

اين كتاب مبتني بر آموزش ذهن دلسوز (CMT) است و شيوه تكامل مغز را در دو دوره تكامل آن پيگيري مي‌كند: دوره‌اي كه حيوانات تكامل نيافته بودند، مغز اين جانداران از طريق هيجانات شديد در برابر خطرات بي‌شمار محيطي از آنان مراقبت مي‌كرد. براي نمونه زمان حمله يا تهديد، احساس خشم را در آنان به وجود مي‌آورد تا از خود مراقبت كنند. با وجود اين مغز، هميشه مقداري استرس در جاندار وجود داشت كه معطوف به بروز خطرات احتمالي بود. پس مهم‌ترين ويژگي اين مغز كه در CMT «مغز كهنه» ناميده مي‌شود، هيجانات و رفتارهاي دفاعي است (مانند خشم، اضطراب، دوري‌گزيني، پرخاشگري). با گذشت زمان فرايند تكامل، انساني را آفريد كه افزون بر توانمندي‌هاي مغز كهنه، از توانايي‌هاي تازه ديگري نيز برخوردار بود كه «مغز نو» ناميده مي‌شود. اين مغز دربر گيرنده ويژگي‌هايي است كه ما را به فراسوي واكنش‌هاي حيواني، فراخوانده است مانند نگراني‌ها، نشخوار فكري و خودسرزنشگري. ما نمي‌توانيم اين توانايي‌هاي مغز نو و كهنه خود را ناديده بگيريم. نمي‌توانيم صداي آنها را در سرِ خود خاموش كنيم اما با آفرينش گزينه‌هايي براي خود، مي‌توانيم صداي ديگري بيافرينيم و آنقدر آن را نيروگذاري كنيم كه صداهاي ناشي از مغز كهنه و نو را به صدايي نارسا شبيه پچ‌پچ دروني، كاهش دهيم به طوري كه صداي غالب ذهنِ ما باشد؛ اين صدا همان نواي خودِ دلسوز است. كارل يونگ روان‌شناس پُرآوازه مي‌گويد: «در مسير زندگي بارها و بارها با چهره‌هاي گوناگون به ديدار خود مي‌رويم». ذهن دلسوز مي‌خواهد در كنار چهره‌هاي منتقد، مضطرب و اندوهگين، خودِ دلسوزي داشته باشيم كه درك و همدلي را پيشكش ما كند، در رنج‌ها و كاستي‌هاي مسير سخت زندگي، دست ما را بگيرد تا شكسته نشويم. اين كتاب نخستين كتاب كار در زمينه دلسوزي است كه هم براي درمانگران CFT كاربردپذير است و هم براي افرادي كه در پي آرامش روان، زندگي غني و بالنده هستند.

صفحه‌ی 1