فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 48,000 تومان

چگونه به زبان همسرتان صحبت كنيد

  • 25,000 تومان

بسياري از زوج‌ها به زباني صحبت مي‌كنند كه ساختار، شيوه و معناي متفاوتي دارد و در نتيجه، تداخل ايجاد مي‌شود يا پيام‌هاي مخدوش ارسال مي‌كنند. با اين همه، نگران نباشيد. چنين وضعي، مهلك نيست. فقط موضوع «سيم‌پيچي دوباره» يا آموختن زبان همسرتان در ميان است. چنين كاري مي‌تواند باعث ايجاد تفاوت بين سلامت زناشويي و اندوه زناشويي شود. در اين كتاب اصول موثري براي قراري ارتباط در اختيار شما مي‌گذارم. اين اصول ساده هستند و مفيد واقع مي‌شوند. اگر نحوه برقراري ارتباط شما مفيد واقع نمي‌شود، مي‌توانيد روش‌هاي مطرح شده در اين كتاب را به كار ببنديد.

5 دقيقه خوب شبانگاهي (100 تمرين هوشمندانه براي رفع خستگي روزانه و گذراندن شبي بسيار خوش)

  • 15,000 تومان

فقط پنج دقيقه تمركز كنيد، اين كتاب را باز كنيد و رهنمودهاي آن را دنبال كنيد تا «در لحظه بودن» را بياموزيد و با زندگي دروني‌تان و كسي كه دوستش داريد ارتباط نزديك‌تري برقرار كنيد. و اگر در اين روش‌هاي هوشمندانه نيرويي حس مي‌كنيد از آن لذت ببريد و از طريق تمرين‌هاي كتاب خواب خوش شبانه را ميسر كنيد.

چگونه به زبان همسرتان صحبت كنيد

  • 25,000 تومان

بسياري از زوج‌ها به زباني صحبت مي‌كنند كه شيوه و معناي متفاوتي دارد. در نتيجه، تداخل ايجاد مي‌شود يا پيام‌هاي مخدوش ارسال مي‌كنند. اما نگران نباشيد، چنين وضعي مهلك نيست. فقط موضوع آموختن زبان همسرتان در ميان است. اين كار باعث ايجاد تفاوت بين سلامت روزمرگي و زناشويي مي‌شود.

دنيايتان را به گونه‌اي كه مي‌خواهيد بيافرينيد

  • 17,900 تومان

مشيت اغلب عزم راسخ تلقي مي‌شود، مثل سگ‌هاي ستبر سيته و گازگير كه رها نمي‌كنند تا به هر قيمتي شده است به هر آنچه مي‌خواهند برسند. از اين منظر، مشيت نيرويي در كائنات است و همه چيز و همه كس به اين نيروي نامرئي مرتبط است.شيوه‌ي نگرشي كه سخت‌كوشي را با تلاش بي‌وقفه در جهت دستيابي به برتري توام مي‌كند، راه رسيده به موفقيت است. به هر حال، مشيت در اين كتاب به گونه‌اي بسيار متفاوت معرفي شده است. نويسنده مشيت را به مثابه‌ي نيرويي در كائنات بررسي كرده است كه امكان خلقت را فراهم مي‌آورد. اين كتاب به بررسي مشيت مي‌پردازد، نه به مثابه كاري كه شما مي‌كنيد، به عنوان انرژي‌اي كه شما بخشي از آن هستيد. اين اولين كتاب است كه مشيت را به عنوان ميدان انرژي‌اي مي‌نگرد كه به وسيله‌ي آن مي‌توانيد سرنوشت خود را رقم بزنيد.

پرورش رهبر درون

  • 45,000 تومان

با كتاب پرورش رهبر درون، كه بيش از يك ميليون نسخه از آن به فروش رفته است، رديف كتاب‌هاي مربوط به رهبري را در كتابخانه خود كامل كنيد. با به كار گرفتن اين اصول جاودانه در زندگي‌تان و ـ زندگي سازمان‌تان ـ تغييرات مثبتي در شخصيت و اصول انضباط فردي‌تان ايجاد مي‌كنيد.

ماندن در مسير

  • 2,500 تومان

اين كتاب شامل كلمات قصاري دربارة روش‌هاي خودسازي و براي كساني است كه راه خود را در زندگي يافته‌اند يا در تلاشند كه آن را بيابند.

جايگاه روح

  • 48,000 تومان

اين كتاب دربارة تولد انسان‌هاي جديد و تجلي درك جديد انسان از حواس پنجگانه، ارزش‌هاي روح يعني: هماهنگي، همياري، مشاركت و حرمتِ زندگي، قدرت اصيل يعني: تلفيق جسم روح و معلمان و راهنمايان غيربشري است. درآمد، نوآوري، مسئوليت و قدرت، عناوين بحث‌هاي كتاب را تشكيل مي‌دهند.

صفحه‌ی 1