فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
صلح با خويشتن
  • 42,000 تومان
  • با تخفیف: 42,000 تومان

صلح با خويشتن

  • 42,000 تومان

به نظر مي رسد جهان مضطرب امروزه ما به آرامش، خودكاوي، گذشت و مهرورزي بيشترنيازمند است تا تحولي رخ دهد . آيا زمان آن نرسيده تا با خود به صلح و آشتي برسيم ، مهرورزي را بياموزيم ، قضاوت‌ها را كنار بگذاريم و با نگاهي نو به جهان پيرامون‌مان بنگريم تا لبخندي دوباره از غم‌ها، سختي‌ها، رنج‌ها و نفرت‌هايمان عبور كنيم و آغوش‌مان را به روي حقيقت ناب هستي كه چيزي جز شادي، زيبايي، صلح و آرامش نيست بگشاييم؟! اين كتاب براي كاستن از رنج‌هاي ما به واسطه تغيير نگرش با استفاده از تمرين‌هاي ساده ذهن‌آگاهي نگاشته شده است كه به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم با خود و جهان خود به صلح، عشق و آرامش دست يابيم و اين شادماني و حال خوب را به ديگران نيز منتقل كنيم و شريك لحظات زيبايي باشيم كه براي يكديگر خلق مي‌كنيم .

صفحه‌ی 1