فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
موليير و 4 نمايش‌نامه برتر (نمايش‌نامه)
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
ملالت‌هاي تمدن
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
تعبير خواب
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
موساي ميكل آنژ و 7 گفتار ديگر در روانكاوي
 • 52,000 تومان
 • با تخفیف: 52,000 تومان
روانشناسي و كيمياگري
 • 145,000 تومان
 • با تخفیف: 145,000 تومان
انسان در جستجوي هويت خويشتن
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
مشكلات رواني انسان مدرن
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان

موليير و 4 نمايش‌نامه برتر (نمايش‌نامه)

 • 100,000 تومان

والر: اليز زيباي من، پس آن قول اطمينان‌بخشي كه از روي لطف در مورد علاقه خويش به من داديد و مرا در شور و سرمستي فرو برديد، چرا اكنون شما را افسرده و غمگين مي‌بينم؟ مي‌بينم كه با تاسف آه مي‌كشيديد. به من بگوييد، آيا از اين تاسف مي‌خوريد كه مرا شاد و مسحور كرده‌ايد و از اين وعده ازدواجي كه به من داده‌ايد پشيمانيد و به عشق من نسبت به خودتان بدگمانيد؟ اليز: نه، والر نمي‌توانم از كار خود پشيمان باشم. حتي خود را نيرومندتر احساس مي‌كنم و توانايي آن را ندارم كه آرزو كنم، كاش اوضاع اين‌گونه نبود. راستش را بگويم نگران عاقبت كارم، مي‌ترسم مبادا بيش از آن چه بايد شما را دوست داشته باشم. والر: اوه! از چه چيز اين لطفي كه به من داريد مي‌ترسيد؟ ....

ملالت‌هاي تمدن

 • 45,000 تومان

نمي‌توان انكار كرد كه انسان‌ها معمولا در ارزيابي‌هاي خود اشتباه مي‌كنند. در حالي كه سعي دارند لذت، موفقيت يا ثروتي به دست آورند، يا داشتن چنين موهبت‌هايي را نزد ديگران تحسين كنند، ارزش‌هاي واقعي زندگي را ناچيز مي‌شمارند. و وقتي پاي قضاوتي در مورد يك نظام به همان اندازه مهم به ميان مي‌آيد، خود را در معرض خطر فراموش كردن تنوع عظيم موجودات انساني و روح آنان قرار مي‌دهند.

تعبير خواب

 • 80,000 تومان

كتاب حاضر نگاهي كامل و فراگير به تعبير خواب‌ها دارد. البته تعجبي ندارد كه نامي از فرويد در آن نمي‌بينيم، چون در مورد فرويد و نظريات موافق و مخالف او به قدر كافي مطلب نوشته شده و مي‌شود.

موساي ميكل آنژ و 7 گفتار ديگر در روانكاوي

 • 52,000 تومان

فرويد اولين بار در طول اقامتش در رم مجسمه موسي اثر ميكل آنژ را ديد. از آن پس هر گاه به شهر رم مي‌رفت از اين مجسمه ديدن مي‌كرد. طرح پژوهشي كه ذيلا مي‌آيد به سال 1912 باز مي‌گردد. در 25 سپتامبر همين سال از رم به همسرش نوشت: (من هر روز به ديدن مجسمه موسي در سان پيترو اين وينكولي مي‌روم، شايد روزي چيزي در مورد آن بنويسم). از متن كتاب

روانشناسي و كيمياگري

 • 145,000 تومان

مطلب جالب توجهي كه همواره با آن رو به رو هستيم اين است كه تمام مردم، حتي ناآگاه‌ترين افراد مي‌پندارد از جزيي‌ترين مباحث روانشناسي آگاهي دارند، گويي روان آدمي درست آيينه‌اي است كه به بهترين وجه بازتاب تمام دانايي‌ها را در آن مي‌توان ديد...

انسان در جستجوي هويت خويشتن

 • 85,000 تومان

اگرچه بشريت از همان آغاز دوران باستان و همچنين سده‌هاي ميانه، به ذاتي بودن روح، ايمان داشت، اما در نيمه دوم سده نوزدهم، نوعي روانشناسي بدون روح پيدايش يافت و به سبب نفوذ مادي‌گرايي علمي، هرآنچه موجوديتش به چشم نمي‌آمد و لمس نمي‌شد، وجودش مورد ترديد قرار گرفت و يا به عنوان امري فراسوي طبيعت، جنبه خارق‌العاده و خوفناكي پيدا كرد. البته بي‌انصافي است اگر فلسفه و علوم طبيعي را مسبب چنين واژگوني كاملي بدانيم. در طول قرن نوزدهم، فراسوي طبيعت بودن روح، بايستي جاي خود را به فراسوي طبيعت‌بودن ماده مي‌داد. كنكاش در حل اين واژگوني نامعقول به ياري فلسفه، يك شكست از پيش تعيين شده است. روح در طبقه‌بندي عقل آدمي نمي‌گنجد. كتاب حاضر چكيده برداشت‌ها و كنكاش‌هاي كارل گوستاو يونگ است در باب مسئله روح و درك انسان در هويت خويش.

مشكلات رواني انسان مدرن

 • 45,000 تومان

روح، اين پژواك دنيا و انسان، داري چنان پيچيدگي و تنوعي است كه مي‌تواند از بي‌نهايت زواياي مختلف مورد بررسي و قضاوت قرار گيرد. روح نيز درست به مانند دنيا، نوعي نظام هستي كائنات و بيرون از قدرت و توان افكار انساني است. از اين رو، ما جز قواعدي حرفه‌اي و ماده و تبصره‌هاي وابسته به منافع خويش چيزي از آن نمي‌دانيم. در دنياي ما هركس چيزي را كه مناسب و خوشايند اوست بر مي‌گزيند و در دنياي خاص و محدود خويش، روش خاص خود را كه جز محدوده‌اي بيسار محدود نيست پايه‌ريزي مي‌كند، تا آنجا كه با گذشت زمان تصور دارد كه مفهوم و ساختار كائنات را دريافته است.

صفحه‌ی 1