فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
راهنماي آموزش حل مسئله و تنظيم هيجان آسيب‌ديدگان مغزي بر اساس PLUS و STEP

راهنماي آموزش حل مسئله و تنظيم هيجان آسيب‌ديدگان مغزي بر اساس PLUS و STEP

  • 50,000 تومان

آسيب مغزي تروماتيك، از عمده‌ترين آسيب‌هايي است كه در نتيجۀ ضربات ناگهاني به سر به وجود مي‌آيد. بنابر آمارهاي ارائه شده علت عمده اين نوع از آسيب‌ها، سوانح و تصادفات است. ايران نيز در زمره كشورهايي قرار دارد كه اين نوع از حوادث سبب آسيب‌هايي مغزي تروماتيك مي‌شود. افراد دچار آسيب مغزي مشكلات زيادي از جمله مشكلات شناختي و هيجاني را تجربه مي‌كنند كه نيازمند مداخله مي‌باشد. لذا به دليل اهميت موضوع و كمبودهايي كه در زمينه منابع مدون در ايران احساس مي‌شد و نيز به جهت ياري رساندن به متخصصان و درمانگران كتاب حاضر ترجمه گرديد. در اين كتاب دو برنامه اجرايي PLUS و STEP مورد توجه قرار گرفته است. اين دو برنامه اجرايي، يك برنامۀ توان‌بخشي شناختي جامع و مبتني برتئوري مي‌باشند كه بر درمان نظام‌مند بد عملكردي اجرايي پس از آسيب مغزي تروماتيك تاكيد دارند. سه عنصر اصلي اين برنامه‌ها، آموزش گروهي حل مسئله، تنظيم هيجان و همچنين درمانِ فرديِ نقص توجه است. لازم به ذكر است در بخش‌هايي از اين كتاب نويسنده در ابتدا بالينگر مطالبي را آموزش مي‌دهد و سپس پيشنهاداتي را براي چگونگي انتقال مطالب به مراجع را ارائه مي‌دهد.

صفحه‌ی 1