فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
موج دوم در روانشناسي مثبت (پذيرش جنبه‌هاي منفي زندگي)
مقدمات روانشناسي يونگ (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 2)
مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1) كتاب گويا
مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1)
مقدمات روانشناسي يونگ (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 2) كتاب گويا
مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1)

مقدمات روانشناسي يونگ (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 2)

  • 40,000 تومان

كتاب مقدمات روان‌شناسي يونگ، زندگي شخصي و حرفه‌اي اين مرد بزرگ را به طور روشن و مختصر به تصوير مي‌كشد و نظريه‌هايي را كه در درك اساسي ما از رفتار، نقشي زيربنايي داشته‌اند، بررسي مي‌كند. اين نظريه‌ها شامل همه چيز مي‌شود: از باورهاي يونگ درباره‌ي ساختار بنيادهاي شخصيت گرفته تا انديشه‌هاي جنجال‌برانگيز او درباره‌ي روان‌شناسي با پديده‌هايي چون طالع‌بيني و پيش‌گويي، اخترشناسي، كيمياگري و ادارك فراحسي. مطالعه‌ي اين كتاب را به كساني كه به كنكاش درباره‌ي اعماق نهفته‌ي ذهن انسان علافه‌مند هستند پيشنهاد مي‌كنيم.

مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1) كتاب گويا

  • 25,000 تومان

مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1) كتاب گويا

مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1)

  • 39,500 تومان

كتاب حاضر از اين نظر منحصر به فرد است كه خدمات ارزنده زيگموند فرويد را به عنوان يك روان‌شناس توصيف مي‌كند. اكثر منتقدين و نويسندگان فرويد را در عرصه‌هاي روانشناسي نابهنجار آسيب‌شناسي رواني روان‌درماني و روان‌پزشكي ارزيابي كرده‌اند و به علاقمندان شناسانده‌اند. كالوين هال در اثر كلاسيك خود مقدماتي بر روانشناسي فرويد معتقد است كه نقش متمايزكننده فرويد را در تاريخ ذهني و علمي جهان بايد به عنوان يك نظريه‌پرداز روان‌شناختي جستجو كرد. خود فرويد نيز روان تحليلگري را نه صرفا شاخه‌اي از روانشناسي نابهنجار يا روان‌پزشكي بلكه عمدتا به عنوان نظامي در روانشناسي قلمداد مي‌كرد و او خود مي‌خواست تا جهانيان وي را به عنوان يك روانشناس بشناسند و به ياد آورند.

مقدمات روانشناسي يونگ (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 2) كتاب گويا

  • 27,000 تومان

مقدمات روانشناسي يونگ (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 2) كتاب گويا

مقدمات روانشناسي فرويد (مجموعه نظريه‌هاي تحليل روان 1)

  • 13,500 تومان

كتاب حاضر از اين منحصر به فرد است كه خدمات ارزنده زيگموند فرويد را به عنوان يك روانشناسي توصيف مي‌كند. اكثر منتقدين و نويسندگان، فرويد را در عرصه‌هاي روانشناسي نابهنجاري، آسيب‌شناسي رواني، روان‌درماني و روان‌پزشكي ارزيابي كرده‌اند و به علاقمندان شناسانده‌اند. كالوين هال در اثر كلاسيك خود معتقد است كه نقش متمايز كننده فرويد را در تاريخ ذهني و علمي جهان، بايد به عنوان يك نظريه پرداز روانشناختي جستجو كرد. خود فرويد نيز روان تحليلگري را، نه صرفا شاخه‌اي از روانشناسي قلمداد مي‌كرد و او خود مي‌خواست تا جهانيان وي را به عنوان يك روانشناس بشناسند و به ياد آورند.

صفحه‌ی 1