فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي يادگيري در آموزش
  • 175,000 تومان
  • با تخفیف: 175,000 تومان
مداخله رفتاري در مدارس (استراتژي‌هاي مثبت مبتني بر شواهد)

روانشناسي يادگيري در آموزش

  • 175,000 تومان

اين كتاب: . به شما كمك مي‌كند كه بفهميد مردم چگونه مي‌انديشند و شما چه نقشي در اين فرايند داريد. . مهارت‌هاي شما را به عنوان معلم/ پرورش‌دهنده/ آماده‌ساز/ مربي ارتقا مي‌دهد. . شما را قادر مي‌سازد تا نظريه يادگيري در عمل استفاده كنيد. . به شما كمك مي‌كند تا جنبه‌هاي كليدي طراحي، ارائه و ارزيابي برنامه درسي را مديريت كنيد. . استفاده از اين كتاب آسان اما موثر مي‌باشد. براي افراد پرمشغله‌اي نوشته شده است كه به راه‌حل‌هاي مسئله و كاربرد يك نظريه علاقه بيشتري دارند تا به تحليلي انتقادي از آن نظريه.

مداخله رفتاري در مدارس (استراتژي‌هاي مثبت مبتني بر شواهد)

  • 199,000 تومان

اين كتاب با در نظر گرفتن فراواني حمايت تجربي از مداخلات رفتاري‌شناختي و رفتاري همراه با ضرورت آگاهي روانشناسان مدرسه و ساير پرسنل از اين مداخلات، چاپ شده است. به عبارت ديگر اين كتاب، اطلاعاتي درباره استراتژي‌هاي رفتاري مثبت مبتني بر شواهد براي استفاده در مدارس در اختيار خوانندگان قرار مي‌دهد. همچنين سعي شده است تا محتواي كتاب در يك قالب مختصر، قابل فهم و با خوانش آسان ارائه شود.

صفحه‌ی 1