فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جهان هولوگرافيك
  • 158,000 تومان
  • با تخفیف: 158,000 تومان
يونگ خدايان و انسان مدرن
  • 78,500 تومان
  • با تخفیف: 78,500 تومان

جهان هولوگرافيك

  • 158,000 تومان

جهان ما و هر آنچه در آن است، از قطره‌هاي باران و دانه‌هاي برف و درختان كاج تا شهابها و ذرات الكترونها و كوانتومها، همه تنها تصاوير شبح‌گونه‌اي هستند از واقعيتي دور از دسترس كه خارج از زمان و مكان بر ما فراتابيده مي‌شود. نظريه هولوگرافيك بودن جهان نه تنها واقعيت‌هاي ملموس زندگي ما را در بر مي‌گيرد، بلكه مي‌تواند پديده‌هاي حيرت‌آوري همچون تله‌پاتي، نيروهاي فراطبيعي انسان، وحدت كيهاني، درمان‌هاي معجزه‌آسا را توضيح ‌دهد.

يونگ خدايان و انسان مدرن

  • 78,500 تومان

اين كتاب تلاشي بر شرح و تفسير انديشه‌هاي يونگ است. بسياري از نكته‌ها كه در نوشته‌هاي يونگ نامفهوم و سؤال‌برانگيزند، در اين كتاب روشن مي‌شوند و ارتباط آنها با دغدغه‌هاي انسان متفكر امروزي نشان داده مي‌شود. نويسنده كه در بسياري از دانشگاه‌هاي معتبر انديشة يونگ را ندريس كرده است، در اين كتاب به كاوش افكار او در باب ديانت و پيش‌فرض‌هاي روان‌شناختي آنها مي‌پردازد و مفاهيم پراهميت و بغرنجي چون ناآگاه جمعي، سرنمون‌ها، فردانيت، فرايند رشد انسان در ربط با تكامل سرنمون خويشتن را شرح و تبيين مي‌كند.

صفحه‌ی 1