فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 48,000 تومان

اسپينوزا (فلسفه الهيات و سياست)

  • 48,000 تومان

ياسپرس با تعريفي كه از مفهوم ‹‹بزرگ›› ارائه مي‌كند، اسپينوزا را در زمره فيلسوفان بزرگ مي‌نهد و در كتاب حاضر نشان مي‌دهد كه رفعت انديشه‌هاي اسپينوزا تا چه حد و مرتبتي است. گرايش فلسفي ياسپرس باعث آن بوده است تا گزارشي زنده از زندگي و افكار اسپينوزا ترسيم شود و به همين دليل كتاب تنها به بيان و تحليل پيچيدگي‌هاي نظام متافيزيكي اسپينوزا بسنده نمي‌كند بلكه لوازم و نتايج آن را در حيطه الهيات و سياست باز مي‌نمايد.

مرگ سقراط

  • 48,000 تومان

شاهكار شهيدان مرگ ايشان است و سقراط شهيد فلسفه است. مرگ سقراط يكي از مهمترين موضوعات تاريخ فرهنگ باختر زمين است و تا به امروز جذبه اسرارآميز او، انديشه‌وران و هنرمندان بسياري را تحت تاثير عميق خود قرار داده است. موضوع سخن در اين كتاب نيز حكايت مرگ سقراط است، هر چند مرگ به معنايي ديگر، رومانو گوارديني استاد فلسفه و فلسفه‌ دين در دانشگاه‌هاي بن و برلين و توبينگن و مونيخ بوده است و كتاب حاضر نتيجه بيست و پنج سال بررسي مداوم نوشته‌هاي افلاطون است.

صفحه‌ی 1