فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اصول تفسير آزمون رورشاخ 2 (نظام جامع)
  • 125,000 تومان
  • با تخفیف: 125,000 تومان

اصول تفسير آزمون رورشاخ 2 (نظام جامع)

  • 125,000 تومان

رورشاخ پس از پرسش‌نامه شخصيتي چندوجهي مينه‌سو تا، دومين آزمون پركاربرد شخصيت در محيط‌هاي باليني است. جداي از دشواري ذاتي تفسير رورشاخ، گويا پيوندي ابدي بين منتقدان روان‌سنجي و رورشاخ برقرار است. همواره، تمام فرضيه‌هاي تفسيري رورشاخ زير ذره‌بين روان‌سنج‌ها قرار داشته است. ايجاد تعادل بين تدوين فرضيه‌هاي تفسيري روا و معتبر و حفظ غناي يافته‌هاي فرافكني موجود در پروتكل رورشاخ نه كاري ساده و نه از توان هر كسي ساخته است. با اين وجود، اكسنر در كتاب حاضر، با علم به انتقادهاي روان‌سنجي، تلاش كرده فرايند تفسير رورشاخ را با انتخاب معتبرترين و رواترين متغيرها و همچنين حفظ غناي ذاتي يافته‌هاي رورشاخ به صورت سيستماتيك آموزش دهد.

صفحه‌ی 1