فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مخلوقات فاني و ديگر داستان‌هاي روان‌درماني
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان

مخلوقات فاني و ديگر داستان‌هاي روان‌درماني

  • 40,000 تومان

ما همه مخلوقات فاني هستيم ... آن كس كه مي‌خواهد پس از مرگ هم مشهور باقي بماند، از اين نكته غافل است كه تمام كساني كه او را به ياد دارند خواهند مرد، نسل بعدي هم در موعد مقتضي از دنيا خواهد رفت، تا اينكه سرانجام، پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار، نام او به كلي از ياد خواهد رفت... به زودي جهان را فراموش خواهي كرد، و به زودي جهان هم تو را از ياد خواهد برد. «هميشه بينديش كه به زودي تو هم در هيچ جايي وجود نخواهي داشت.»

صفحه‌ی 1