فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
53 اصل مديريت انسان‌ها
  • 39,000 تومان
  • با تخفیف: 39,000 تومان

53 اصل مديريت انسان‌ها

  • 39,000 تومان

هم‌چون رهبري برجسته، از پس مشكلات پيچيده‌اي كه هر مديري با آنها روبرو مي‌شود برآييد! اصولي در مورد نحوه تشكيل تيم‌هاي پيروز و شيوه طراحي شغل‌هاي موفق و اثربخش اصولي در اين مورد كه كارمندان راضي و خوشحال، هميشه كارآيي بيشتري ندارد اصول شگفت‌انگيزي در اين مورد كه شما خواهان چه رفتارهايي هستيد و به كدام رفتارها پاداش مي‌دهيد فقط و فقط بهترين تفكرات در زمينه مديريت اين كتاب 53 اصل اثبات شده را براي مواجهه با چالش‌هاي مهم مديريت، برايتان بازگو مي‌كند

صفحه‌ی 1