فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي وجودي
  • 25,000 تومان
  • با تخفیف: 25,000 تومان

روانشناسي وجودي

  • 25,000 تومان

در رويكرد تحليل وجودي، بيماراني مورد درمان قرار مي‌گيرند كه در يافتن معنا و هدف خود در زندگي دچار مشكل هستند. در واقع اين افراد در تداوم بخشيدن به هويت خود تمايز يافته به شدت آسيب ديده‌اند. از اين نظر حفظ هويت خود و رهايي از سردرگمي در رويكردي وجودي واجد اهميت بسياري است. اين رويكرد به ما كمك مي‌كند تا بتوانيم در جهاني كه هر لحظه در حال تغيير است به صورتي معنادار زندگي كرده و مشكلات خود را حل كنيم. با چنين ديد و ساختاري است كه كتاب حاضر توسط رولو مي گردآوري و ويرايش شده است.

صفحه‌ی 1