فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
شجاعت خلاق بودن
  • 20,000 تومان
  • با تخفیف: 20,000 تومان
آزادي و سرنوشت
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان
كشف وجود
  • 35,000 تومان
  • با تخفیف: 35,000 تومان

شجاعت خلاق بودن

  • 20,000 تومان

جامعه در حال تغيير و دگرگوني است. تغيير باعث مي‌‌شود كه بسياري از ما حس از خود بيگانگي و سردرگمي داشته باشيم. حال دو راه پيش روي ماست. نخست اينكه سراسيمه و پريشان، گوشه‌گير شويم و كنج عزلت اختيار كنيم، و راه دوم پروراندن و گسترش شجاعت براي خلق جامعه‌اي بهتر است. راه دوم نيازمند شجاعت و البته خلاقيت است. شجاعت به معناي به پيش رفتن است. حتي هنگامي كه چندان اميدي به آن نيست. از همين روست كه فلاسفه هستي‌گراي (اگزيستانسيال) همچون كي‌ير كگارد، نيچه و سارتر شجاعت را نبود ياس نمي‌دانند بلكه آن را توانايي به پيش رفتن با وجود ياس مي‌خوانند. اين كتاب رويكردي به خلاقيت از ديد يك روانشناس هستي‌گراي است. مي خلاقيت را هدف غايي همه مردمان مي‌داند (و نه صرفا آن دسته از افرادي كه از قديم خلاق خوانده مي‌شوند) و خلاق بودن را با بهزيستي و ميل به اينكه جهان را جايي بهتر سازيم، پيوند مي‌دهد.

آزادي و سرنوشت

  • 45,000 تومان

رولو مي در اين كتاب، بر پايه داستان‌ها ‍(اعم از امروزي و اساطيري) و نيز شرح ‌حال‌هاي موردي در كار باليني خويش، به ما نشان مي‌دهد كه چگونه با تعارض‌هاي حل ‌نشده راه را بر آزادي دروني خويش مي‌بنديم. او به بررسي مفهوم الهام‌بخش آزادي اساسي مي‌پردازد، آزادي اراده كه به ما اجازه مي‌دهد نگرش خود را برگزينيم، حتي اگر با بيداد و ستم روياروي باشيم. او سپس در مفهوم سرنوشت انديشه و غور مي‌كند،‌ طرحي در زندگي ما كه به جستجويش مي‌پردازيم و توضيح مي‌دهد كه چگونه ما تنها تا اندازه‌اي مي‌توانيم به سرنوشتي كه در آن كاميابي و حس پيشرفت را تجربه مي‌كنيم، جامه عمل بپوشيم.

كشف وجود

  • 35,000 تومان

در اين اثر كه به تعبير يالوم يكي از اساسي‌ترين كارهايي است كه در مورد روانشناسي وجودي نگاشته شده، رولو مي با تحليلي همه جانبه و دقيقه، پس از توضيح آنچه را كه در سنت‌هاي روان‌درماني رخ داده، تضادهاي دامن‌گير و نارسايي جدي آن‌ها را برمي‌شمارد. تبيين ريشه‌هاي اضطراب، ويژگي‌هاي گناه وجودي و تفاوت آن با گناه بيمارگون و توضيح سه دنياي پيرامون، ارتباطي و خويشتن از جمله مباحثي است كه با ژرف‌بيني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بيان ويژگي‌هاي درمان وجودي، تأثير نيچه، كي‌ير كگارد، هوسرل، ياسپرس و سارتر بر روانشناسي وجودي، خواننده را به تأمل وامي‌دارد. رولو مي در اين كتاب به اين نتيجه مي‌رسد كه غايت مطلوب در روان‌‌درماني، كشف وجود خويشتن است.

صفحه‌ی 1