فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي تحليلي
  • 55,000 تومان
  • با تخفیف: 55,000 تومان

روانشناسي تحليلي

  • 55,000 تومان

آنچه در اين كتاب به طور خلاصه از نظر مي‌گذرد براي اين است كه اصول عقايد روانكاوي به طرزي دقيق و بياني روشن و صريح براي طالبان اين علم تعريف شود . حقايق آن براي دوستداران اين دانش روشن گردد. آنچه كه ما درباره روان به دست آورده‌ايم دو چيز است: يكي خود دستگاه جسماني روان يا مركز روان به نام مغز (سيستم اعصاب). ديگري اعمال خودآگاهي و (يا وجدان) كه آن، غير از اين دو و چيز ديگري وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد نه بر ما معلوم است و نه در فهم كار ما كمكي مي‌كند و روزي هم كه وجود آنها معلوم شد، تنها كمكي را كه به ما خواهد كرد اين است كه فقط محل دقيق كارهاي رواني را به ما نشان دهد.

صفحه‌ی 1