فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
  • 45,000 تومان

خاطرات مديريت در كرايسلر

  • 12,000 تومان

كيفيت نامناسب قطعات، مصرف زياد بنزين و برخورد نامناسب نمايندگي‌ها با مشتريان، عواملي بودند كه كرايسلر را به ناكارآمدي سوق مي‌دادند. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و جهش ناگهاني قيمت بنزين مشكلات بر سر كرايسلر آوار شد و آن را تا مرز ورشكستگي پيش برد. هنر مديريت و رهبري آياكوكا كه در شركت فورد كارنامه درخشاني به جاي گذاشته بود، باعث كرايسلر با وجود دشواري‌هاي فراوان از اين ورطه رهايي يابد و يك مدير افسانه‌اي در صنعت خودروسازي ظهور كند.

خاطرات مديريت در فورد

  • 12,000 تومان

سخن گفتن از خودرو به ويژه درباره برندهاي معروف جهان همواره با هيجان آميخته است و موضوعاتي نظير سرعت، قدرت، زيبايي و كيفيت را در ذهن تداعي مي‌كند. اين هيجان وقتي بيشتر مي‌شود كه از ماجراهاي پشت پرده و توليد آنها نيز باخبر شوي. بسياري از ماشين‌هايي كه ما پشت فرمان‌شان مي‌نشينيم و با فشار دادن پدال گاز از سرعت و قدرت‌شان لذت مي‌بريم دستاورد رهبران جسور و پيشرويي بوده كه هيچ مانعي جلودار خلاقيت و نوآوري آنها نبوده است. لي آياكوكا 32 سال از عمرش را در فورد سپري كرد و مديرعاملي اين شركت را نيز در كارنامه‌اش ثبت كرد. او در اين كتاب خاطرات دوران پرفراز و نشيب خدمتش در فورد و هنر تعامل با رئيس‌اش (هنري فورد دوم) و زيردستانش را به تصوير كشيده است.

قوي سياه (انديشه‌ورزي پيرامون ريسك)

  • 116,000 تومان

پيش از كشف استراليا، مردم دنياي كهن بي چون و چرا باور داشتند هر قويي سفيد است چون تجربيات ايشان پيوسته اين باور را تاييد مي‌كرد. ديدن نخستين قوي سياه براي چند پرنده‌شناس بايد شگفتي جالبي بوده باشد؛ اما اهميت داستان در اين نيست. اهميت داستان در اين است كه شكنندگي دانش ما را نمايان مي‌كند و نشان مي‌دهد آموختن ما از تجربيات و مشاهدات با چه محدوديت‌هاي شديدي رو به روست. تنها يك مشاهده كافي است تا گزاره‌اي كلي كه دستاورد هزاران سال تماشاي ميليون ها قوي سفيد است بي‌اعتبار شود - تنها با ديدن يك قوي سياه. قوي سياه ما سه ويژگي دارد: نامنتظر است، پيامدي سنگين دارد، پس از وقوع پيش‌بيني‌پذير مي‌نمايد (اما پيش از وقوع پيش‌بيني شدني نيست.)

8 خوان تحول

  • 45,000 تومان

رفتار انسان‌ها با دو عامل دگرگوني مي‌شود: 1- تحليل‌هايي كه آنان را به اندشيدن وا دارد. 2- نمايش‌هايي كه احساسات آنان را بر مي‌انگيزد. پيام اين كتاب اين است كه سهم عامل دوم بيش از عامل اول است. تغيير رفتار انسان‌ها بيش از آن كه حاصل تحليل‌هايي باشد كه افراد را به فكر وامي‌دارد، نتيجه ديدن‌هايي است كه احساسات آنان را بر مي‌انگيزد. تحول كم‌شتاب، فرسايش تدريجي است.

صفحه‌ی 1