فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
فنون مذاكره در قراردادهاي تجاري بين‌المللي
  • 19,000 تومان
  • با تخفیف: 19,000 تومان
اصول مذاكره (مجموعه كتاب‌هاي تجارت جهاني)
  • 78,900 تومان
  • با تخفیف: 78,900 تومان

فنون مذاكره در قراردادهاي تجاري بين‌المللي

  • 19,000 تومان

مذاكره قراردادهاي تجاري بين‌المللي به روش‌هاي خاصي نياز دارد. به نظر مي‌رسد دنياي تجارت بين‌المللي بر مبناي اين باور مفروض عمل مي‌كند كه تاجران از روش‌هايي مطلع هستند كه اهميت بسياري در تجارت بين‌المللي دارند. در اين زمينه بايد گفت در صورتي كه يك طرف معامله از وضعيت انحصاري در بازار بهره‌مند باشد موضوع مذاكره بر سر قرارداد پيش نخواهد آمد، زيرا طرفي كه قوي‌تر است شرايط خود را بر طرف ضعيف‌تر تحميل مي‌كند، اما وقتي رقيبان زيادي در بازار وجود داشته باشند روش مذاكره بر سر يك قرارداد، حالت جدي‌تري به خود مي‌گيرد كه اين وضع كمابيش در دنياي تجارت بين‌المللي فعلي وجود دارد و رو به افزايش است. علاوه بر اين، برداشتي بر اين مبنا وجود دارد: كشوري كه از نظر اقتصادي ضعيف‌تر است قدرت چانه‌زني كمتري دارد در نتيجه آن روش قديمي كه بر ايستارهاي قديمي‌تر مبتني است، اغلب در مذاكره قراردادهاي تجاري بين‌المللي با چنين طرف‌هايي كاربرد مي‌يابد.

اصول مذاكره (مجموعه كتاب‌هاي تجارت جهاني)

  • 78,900 تومان

در چند فصل اول كتاب، دليل مذاكره افراد، ماهيت مثابه ابزاري براي كنترل ناسازگاري و اولين فرآيندهاي داد و ستد كه از طريق آن مردم مي‌كوشند به توافق برسند را بررسي خواهد كرد. در فصل‌هاي بعدي، بعضي از راه‌هاي مختلفي بررسي مي‌كنيم كه در آن تفاوت‌ها در موضوعات اصلي، افراد در برگيرنده، فرآيندهايي كه آنان دنبال مي‌كنند و شرايطي كه مذاكره در آن ايجاد مي‌شود، پيچيدگي مسير حركت مذاكرات را بيشتر مي‌كند.

صفحه‌ی 1