فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ماساژ و فشاردرماني (غذادرماني آب‌درماني مدي‌تيشن‌درماني مانترادرماني روان‌درماني)
خوددرماني از طريق بازگشت درماني
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان
ريكي (انرژي‌درماني قدرتمند با دست‌هاي شفابخش)
جاپا يوگا (انواع مانترا و ذكر - مدي‌تيشن - تغيير سرنوشت)
فنگ‌شويي واستوشاسترا (معماري ودايي)
 • 20,000 تومان
 • با تخفیف: 20,000 تومان
تغيير سرنوشت و درمان با سنگ‌هاي قيمتي و جواهرات

خودكاوي (كشف تضادهاي دروني كشف علل مشكلات و كسالت‌ها و درمان خشم ترس عناد به خود تحقير خود كمرويي ياس تنبلي)

 • 50,000 تومان

كتاب حاضر برگرفته از تاليفات كارن هورناي و ابراهيم خواجه نوري است. كشف تضادهاي دروني كشف علل مشكلات و كسالت‌ها و درمان خشم، ترس، عنادها و ... با توجه به اينكه امروزه روانشناسي همانند آب و برق و تلفن، مورد نياز همگان مي‌باشد اميد است اين كتاب هديه مفيدي براي علاقه‌مندان روانشناسي، روانكاوي، خودشناسي و خودكاوي بوده باشد.

ماساژ و فشاردرماني (غذادرماني آب‌درماني مدي‌تيشن‌درماني مانترادرماني روان‌درماني)

 • 50,000 تومان

پرانا كه مملو از انرژي الهي است براي انجام وظايف خود در بدن به پنج شكل در مي‌آيد: پرانا آپانا سامانا وايانا اودانا كه هر كدام از اين اشكال به صورت انحصاري دراين كتاب شرح داده شده است.

خوددرماني از طريق بازگشت درماني

 • 35,000 تومان

در اين كتاب مي‌يابيد: كشف قدرت بازگشت درماني پاك كردن ضربه‌هاي روحي و شك‌هاي عاطفي فراموش شده شاهراهي براي تولدي نو در جسم، ذهن، و روابط عاطفي تحولي اعجاز آفرين در روانكاوي و روان‌درماني واقعياتي در زمينه هيپنوتيزم

ريكي (انرژي‌درماني قدرتمند با دست‌هاي شفابخش)

 • 50,000 تومان

اين كتاب راهنماي مراحل اول و دوم ري‌كي، انرژي‌درماني قدرتمند است كه در دو كتاب آورده شده است. كتاب اول شامل اصول اولية ري‌كي، چاكراها، مراحل درمان و راهنماي درمان بيماري‌هاست و كتاب دوم نيز شامل سمبل‌هاي ري‌كي، شفا از راه دور، اتفاقات آينده و خاطرات گذشته، پرتوافكني و گردش انرژي مي‌شود.

جاپا يوگا (انواع مانترا و ذكر - مدي‌تيشن - تغيير سرنوشت)

 • 75,000 تومان

در اين كتاب مطالبي دربارة فلسفة جاپا، تفاوت جاپا و مديتيشن، معني مانترا و فوائد تكرار آن، داستان‌هايي از مقدسين، تمرين‌هاي جاپايوگا و مديتيشن، مانتراها و تغيير سرنوشت، ارتعاشات روحاني و اُرا، خصوصيات افراد به روشن‌بيني رسيده و محافظت خويش در برابر نيروهاي منفي و اهريمني مي‌خوانيم.

فنگ‌شويي واستوشاسترا (معماري ودايي)

 • 20,000 تومان

واستوشاسترا، يا معماري ودائي، دانشي قديمي است كه در زمينه قوانين طبيعت و تاثيرات اين قوانين، بر روي زندگي انسان از طريق مسكن و محل كار سخن مي‌گويد. پنج عامل اساسي: آب، خاك، هوا، آتش، فضا در طبيعت موجود است، كه اگر در هنگام برپا داشتن ساختمان، موفقيت مناسبي براي پنج عامل فوق، در نظر گرفته شود، به ايجاد روابط دوستانه‌اي بين محيط زيست (مسكن و محيط كار)، و قوانين ناشناخته طبيعت، كمك مي‌شود.

تغيير سرنوشت و درمان با سنگ‌هاي قيمتي و جواهرات

 • 40,000 تومان

اين كتاب دربارة خصوصيات شفابخش سنگ‌ها و نيز سنگ‌هاي مناسب براي استفادة متولدين ماه‌هاي مختلف صحبت كرده و مجموعة كاملي را در زمينة خصوصيات شفابخش سنگ‌هاي قيمتي، رنگ‌ها و كريستال‌ها ارائه مي‌دهد. نويسنده براساس سال‌ها تحقيق و تجربه در زمينة درمان، اعتقاد دارد كه سنگ‌هاي قيمتي، رنگ‌ها و كريستال‌ها قدرت ايجاد تغييرات روحي را دارند و قادرند كه انسان‌ها را شفا بخشند.

صفحه‌ی 1