فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
درمان‌هاي اگزيستانسيال
 • 99,000 تومان
 • با تخفیف: 99,000 تومان
فلسفه شرق و غرب براي كودكان و نوجوانان
 • 38,000 تومان
 • با تخفیف: 38,000 تومان
فهم زندگي
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
آموزه حقيقت افلاطون
 • 26,000 تومان
 • با تخفیف: 26,000 تومان
با مغزمان چه بايد بكنيم
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
متفكران بزرگ فلسفه اخلاق
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان (3)
مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان (2)
مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان (1)
متفكران بزرگ فلسفه ذهن
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
ازدواج‌شناسي (علم و هنر باهم ماندن)
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
داستان كودك گمشده
 • 79,000 تومان
 • با تخفیف: 79,000 تومان

درمان‌هاي اگزيستانسيال

 • 99,000 تومان

گرچه فلاسفه در طول قرن‌ها مشاوره اگزيستانسيال را به‌كار برده‌اند، اما فقط در طول صدسال گذشته بوده كه اين رويكرد به‌عنوان شكلي از روان‌درماني توسعه و سازماندهي‌شده است. انتشار كتاب درمان‌هاي اگزيستانسيال نقطه عطفي در تاريخ طولاني درمان‌هاي اگزيستانسيال است كه يك نماي عالي، كلي، واضح و انتقادي از اشكال متفاوت اين رويكرد نوظهور ارائه مي‌دهد. شايستگي ويژه نويسنده، ارايه رويكردهاي مختلف اگزيستانسيال به شيوه‌اي برانگيزاننده و گاه تحريك‌آميز است. او خوانندگان را به انتخاب ميان درمان‌هاي اگزيستانسيال دعوت مي كند، سوگيري‌هاي بالقوه را برجسته و سپس در يك سنت حقيقي اگزيستانسيال، خوانندگان خود را تشويق مي‌كند تا به نتيجه‌گيري خويش برسند و نسخه خود را از درمان اگزيستانسيال خلق كنند.

فلسفه شرق و غرب براي كودكان و نوجوانان

 • 38,000 تومان

فلسفه هم سرگرم‌كننده هم براي مغز بچه‌ها خوب است، چون آن‌ها را تشويق مي‌كند تا به‌طور عميق فكر و راه‌حل‌هاي خود را براي مسائل پيچيده ارائه كنند. كودكان و نوجوانان، خواندن كتاب «متفكران بزرگ و ايده‌هاي بزرگ: فلسفۀ شرق و غرب براي كودكان و نوجوانان»، همه‌چيز را در مورد مفاهيم مقدماتي و متفكران مهم به روشي سرگرم‌كننده و قابل‌دسترس، اما همچنان عميق و اساسي ياد خواهند گرفت. كودكان و نوجوانان طي خواندن اين كتاب، پرسش‌هايي مانند اين را كاوش خواهند كرد: «واقعي چيست؟»، «چگونه بفهمم چيزي درست است؟»، «چگونه مي‌توانم فرد خوبي باشم؟»، «اگر اين درست است، چه‌چيز ديگري درست است؟» و …

فهم زندگي

 • 48,000 تومان

فهم زندگي مقدمه‌اي بي‌نظير بر كار‌هاي آلفرد آدلر يكي از برجسته‌ترين بنيان‌گذاران روانشناسي مدرن است ، و نمايي كلي از مفاهيم اصلي نظريه‌ وي براي مخاطبان عمومي و دانشجويان ارائه مي‌كند : عقده حقارت و برتري ، خاطرات اوليه به ‌عنوان كليدي براي شناخت شخصيت‌، تعبير خواب، عشق، ازدواج، كودكان، تمايلات و مشكلات جنسي.

آموزه حقيقت افلاطون

 • 26,000 تومان

بحث اصلي هايدگر در رساله حاضر ارائه تفاسيري از تمثيل غار افلاطون است. هدف او از اين تفسير شرح آموزه «حقيقت» افلاطون است. هايدگر معتقد است تمثيل غار افلاطون تغيير و چرخشي را در ذات «حقيقت» نشان مي‌دهد كه از زمان افلاطون بر تفكر مغرب‌زمين مستولي بوده است. از ديد هايدگر حقيقت يا به عبارتي آلثيا نزد يونانيان، در واقع نزد متفكران سرآغازين پيش از سقراط از جمله پارمنيدس، به معناي ناپوشيدگي و ربودن چيزي از پوشيدگي است. معنايي اصيل كه از ميان رفته و سرانجام به سوبژكتيويته و اومانيسم منتهي شده است. همين رويداد موجب فراموشي هستي و استيلاي تفكر موجودبين شده است.

با مغزمان چه بايد بكنيم

 • 40,000 تومان

براساس نگرش سنتي و مكانيكي، مغز اندامي مركزي و مركزيت‌بخش بود، ماشيني كه همه اندام‌هاي ديگر را كنترل مي‌كند. اين نگرش مركزيت‌بخش به مغز براي مدت‌ها نشان‌دهنده ايدئال حكمراني بود: رهبري يگانه كه همه اعضا را هدايت و كنترل مي‌كند. با اين همه، علوم اعصاب جديد اين نگرش به مغز را در هم كوبيده‌اند و مغز را نه ماشيني خود آيين بلكه شبكه‌اي از به هم پيوستگي‌هاي نوروني مي‌انگارند كه هيچ مركزيتي ندارد. اين تغيير نگرش به مغز با تغييري بنيادين در شيوه‌هاي سازماندهي اجتماعي و سياسي همراه بوده است. پلاستيسيته مغز پيامدهاي سياسي و اجتماعي‌اي دارد كه از قضا همخوان با روح سرمايه‌داري است و عالمان اعصاب به كل از آن غافلند. كاترين مالابو در كتاب حاضر سويه سياسي و اجتماعي مفهوم پلاستيسيته مغز را بررسي مي‌كند و مي‌كوشد معناي راديكال و رهايي‌بخش پلاستيسيته مغز را بپروراند. از همين‌روست كه او سخن معروف ماركس درباره تاريخ را در مورد مغز به كار مي‌برد: «انسان‌ها مغز خويش را مي‌سازند، اما نمي‌دانند كه چنين مي‌كنند».

متفكران بزرگ فلسفه اخلاق

 • 96,000 تومان

كتاب «متفكران بزرگ فلسفۀ اخلاق» كندوكاوي است.در تاريخ فلسفۀ اخلاق مغرب زمين‌. مخاطبان با مطالعۀ اين كتاب با آثار و انديشه‌هاي.مهم‌ترين انديشمندانِ اخلاق‌پژوه، از افلاطون تا مك‌اينتاير، آشنا خواهند شد. هركدام از مدخل‌هاي كتاب را پژوهشگران مهم معاصر نوشته‌اند.كه هركدام در سپهر فيلسوف موردبحث صاحب‌نظرند و نگاه ويژه‌اي به انديشمندي كه در باب او نوشته‌اند، دارند. انديشمنداني كه ديدگاهشان در اين كتاب كاويده شده است. عبارتند از: افلاطون، ارسطو، رواقي‌ها، توماس آكويناس، ديويد هيوم، امانوئل كانت، ويلهلم فريدريش هگل، كارل ماركس، جان استوارت ميل، فريدريش نيچه و السدِر مك‌اينتاير. در اين كتاب ديدگاه هر يك از اين انديشمندان در زمينۀ فلسفۀ اخلاق بررسي مي‌شود.و نويسندگان هر مدخل، نظريۀ اخلاق هر يك از اين انديشمندان را، با توجه به تفاسير گوناگوني.كه از انديشۀ آن‌ها عرضه شده است، شرح خواهند داد. خواندن اين كتاب هم براي نوآموزان و علاقه‌مندان فلسفۀ اخلاق مفيد خواهد بود.و هم براي كساني كه به‌طور تخصصي در زمينۀ اخلاق‌پژوهي تحقيق مي‌كنند.

مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان (3)

 • 36,000 تومان

«داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان 3» شامل 3 داستان با نام‌هاي: «پرنده، فرشته‌اي براي سولومون سينگر، كُت» است. مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان كه هر كدام از آن‌ها به نحو عميقي كودكان و نوجوانان را درگير مفاهيمي بنيادين چون: «آزادي، مرگ، دوستي، تبعيض، هويت و…» مي‌كند، پيشنهاد «بنياد جهاني افلاطون» به عنوان داستان‌هاي مناسب فلسفي براي كودكان و نوجوانان است.

مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان (2)

 • 37,000 تومان

«داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان 2» شامل 3 داستان با نام‌هاي: «درس هنر، لكۀ نارنجي بزرگ، بيا هيچي انجام بديم» است. مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان كه هر كدام از آن‌ها به نحو عميقي كودكان و نوجوانان را درگير مفاهيمي بنيادين چون: «آزادي، مرگ، دوستي، تبعيض، هويت و…» مي‌كند، پيشنهاد «بنياد جهاني افلاطون» به عنوان داستان‌هاي مناسب فلسفي براي كودكان و نوجوانان است.

مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان (1)

 • 35,000 تومان

«داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان 1» شامل 3 داستان با نام‌هاي: «تابستان آزادي، چهارپا و دو صندل و سرپناهي در ماشين» است. مجموعه داستان‌هاي فكري و فلسفي براي كودكان و نوجوانان كه هر كدام از آن‌ها به نحو عميقي كودكان و نوجوانان را درگير مفاهيمي بنيادين چون: «آزادي، مرگ، دوستي، تبعيض، هويت و…» مي‌كند، پيشنهاد «بنياد جهاني افلاطون» به عنوان داستان‌هاي مناسب فلسفي براي كودكان و نوجوانان است.

متفكران بزرگ فلسفه ذهن

 • 85,000 تومان

در كتاب «متفكران بزرگ فلسفه ذهن»، با واكاوي نوشته‌هاي فيلسوفان بزرگ درباره ماهيت تفكر و آگاهي، كلياتي جامع درباره اين حيطه جذاب ارائه مي‌شود. سيزده فصل كه به قلم متخصصان نوشته شده‌اند به معرفي و بررسي دستاوردهاي فكري اين فيلسوفان مي‌پردازند؛ فيلسوفاني كه به موضوع، مباحث اصلي و استدلال‌هاي اين حيطه شكل داده‌اند. دكارت در قرن هفدهم آغازگر بحث‌هاي امروزي درباره ذهن بود و سپس، با وقوع تحولاتي هيجان‌انگيز در علم و فلسفه، اين بحث‌ها در نيمه قرن بيستم شكل تازه‌اي به خود گرفتند. اين كتاب بر شكل‌گيري ديدگاه‌هاي فلسفي فلاسفه درباره ذهن از زمان دكارت به بعد متمركز است و به متفكران بزرگي همچون هوسرل، رايل، لوئيس، پاتنم، فودر، ديويدسن، دنت و پال و پاتريشا چرچلند مي‌پردازد. اين كتاب نشان مي‌دهد انديشه‌ها و استدلال‌هاي اين متفكران بزرگ چگونه بر درك ما از رابطه ميان ذهن و مغز اثر گذاشته است و شالوده‌هاي لازم را براي فهمي كامل و جامع از اين موضوع جذاب پي‌ريزي مي‌كند.

ازدواج‌شناسي (علم و هنر باهم ماندن)

 • 49,000 تومان

كيفيت روابط ما از هر چيزي در دنيا مهم‌تر است. خصوصاً رابطه با جنس مقابل. بِليندا لاسكُمب كتابي جالب و هوشمندانه براي كمك به افرادي نوشته است كه در تلاش براي رسيدن به رابطۀ پايدار و رضايت‌بخش‌ هستند. «ازدواج‌شناسي: علم و هنر باهم ماندن» كتابي‌ست مناسب براي همۀ افرادي كه ازدواج كرده‌‌‌اند، در فكر ازدواج هستند، يا افرادي كه صرفاً علاقمند به برقراري روابط خوب با ديگران هستند. نويسنده علم، خاطره و شوخ‌طبعي زيركانه‌اي را در اين كتاب مفيد تركيب كرده است. او به افسانه‌هايي در زمينه‌هاي مختلف از معشوق راستين گرفته تا مسائل مالي و اتاق‌خواب اشاره مي‌كند.

داستان كودك گمشده

 • 79,000 تومان

از اكتبر 1976 تا 1979 كه براي زندگي به ناپل برگشتم، از ايجاد رابطه‌اي پايدار با لي‌لا اجتناب مي‌كردم. اما كار آساني نبود. او تقريبا فوري سعي كرد دوباره به زور وارد زندگي‌ام شود، ولي او را ناديده مي‌گرفتم و تحمل‌اش مي‌كردم. گرچه جوري عمل مي‌كرد كه انگار فقط مي‌خواست در شرايط سخت كنارم باشد، اما نمي‌توانستم اهانتي را كه در رفتارش به من كرده بود فراموش كنم. امروز فكر مي‌كنم اگر فقط ناسزايش بود كه مرا رنجاند - وقتي به او درباره نينو گفتم، پشت تلفن سر من فرياد زد كه تو احمقي. او تاكنون، هرگز با من با اين لحن صحبت نكرده بود - زود آرام گرفته بودم...

1  2  صفحه‌ی 1