فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
علم كاوشي در محتوا
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
تفكر نامتناهي (حقيقت و بازگشت به فلسفه)
 • 76,000 تومان
 • با تخفیف: 76,000 تومان
بديل‌هاي سرمايه‌داري (طرح‌هايي براي 1 اقتصاد دموكراتيك)
نظريه بازي‌ها
 • 86,000 تومان
 • با تخفیف: 86,000 تومان
چرا جنگ (نامه‌نگاري آلبرت آينشتاين و زيگموند فرويد)
چگونه يونگ بخوانيم
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
طرح اجمالي فلسفه اسپينوزا
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
همبستگي اجتماعي و دشمنان آن (مكتب موس و دوركيم در برابر فايده‌گرايي و فاشيسم)
پديدارشناسي روح
 • 320,000 تومان
 • با تخفیف: 320,000 تومان
آيا قيام كردن بي‌فايده است گزيده‌اي از كوته‌نوشت‌ها درس‌گفتارها و گفتگوها
راهنماي انتقادي پديدار شناسي روح هگل
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان

علم كاوشي در محتوا

 • 68,000 تومان

مطالعات جامعه‌شناختيِ معرفت و علم همواره با اين نگرش درگير بوده است كه علم نمايانگر معرفت «عيني» و «محض» است، و در حالت آرمانيْ درآميخته با عوامل «اجتماعي»اي نيست كه آن را از هدف اصلي‌اش ــ كشف ماهيت «حقيقي» جهان ــ منحرف مي‌سازند. كتاب وولگار، در برابر اين ايده، به معرفي و بسط انتقادي رهيافت جديدي مي‌پردازد كه به «مطالعات اجتماعي علم» معروف شده است: رهيافتي كه بافت و زمينه‌ي اجتماعي علم را اساساً مشابه با ديگر فعاليت‌هاي اجتماعي در نظر مي‌گيردو، درنهايت، با مسائلي ديرپا درباره‌ي جايگاه جامعه‌شناسي، و معضلات مرتبط با عينيت (ابژكتيويته) و ذهنيت (سوبژكتيويته) پيوند مي‌يابد. مطالعه‌ي اجتماعي علم در نظر دارد تغييري ريشه‌اي در فهممان از علم ايجاد كند، شايد گونه‌اي انقلاب پَساكوهني؛ انقلابي كه تأثير بسزايي در نحوه‌ي فهم ما از علم، پركتيس (روال عمل)، و نهاد آن داشته است. علم؛ كاوشي در محتوا براي پژوهشگران هر حوزه‌اي ــ علوم اجتماعي يا طبيعي ــ و نيز براي هر فردي كه اندك علاقه‌اي به فهم چگونگي عملكرد علم و تفكر علمي دارد جذاب و خواندني است.

تفكر نامتناهي (حقيقت و بازگشت به فلسفه)

 • 76,000 تومان

تفكر نامتناهي مجموعه‌اي از جستارهاي آلن بديو را گرد هم آورده است. ويراستارانِ مجموعه اين جستارها را به گونه‌اي انتخاب و مرتب كرده‌اند كه طيف علايق بديو را بازنمايند. دو مقاله‌ي اول كتاب اين دعوي بديو را به خواننده عرضه مي‌كنند كه زمانه‌ي ما نيازمند نوسازي فلسفه و نيازمند مقوله‌ي حقيقت است. فصل‌هاي بعدي نمايانگر مداخله‌هاي او در چهار حوزه‌ي روان‌كاوي، سياست، هنر و سينما است. عنوان فرعي كتاب يادآور ژست بنيادي تفكر بديو است ــ اين «بازگشت به فلسفه» در تقابل با جريان‌هاي مسلط در فلسفه‌ي معاصر مطرح مي‌شود كه در كار بديو در قالب سه گرايش اصلي تحليل شده‌اند: فلسفه‌ي هرمنوتيكيِ هايدگر و گادامر؛ مكتب تحليليِ ويتگنشتاين و كارنَپ؛ و پست‌مدرنيسمِ دريدا و ليوتار. جاستين كلمنس و اليور فلتهَم، ويراستارانِ مجموعه، جستار پرمغزي را به عنوان مقدمه بر مجموعه افزوده‌اند كه درآمدي است بسيار دستياب براي آشنايي با مقدمات تفكر بديو، آن‌گونه كه در شاهكار او، وجود و رخداد، مطرح شده‌اند.

بديل‌هاي سرمايه‌داري (طرح‌هايي براي 1 اقتصاد دموكراتيك)

 • 68,000 تومان

جامعه‌اي آزاد و دموكراتيك كه در عمل قابل تحقق باشد چگونه است؟ فهرست كردن انبوه بي‌عدالتي‌هاي موجود دشوار نيست: فقر، استثمار، بي‌ثباتي، بحران محيط زيست، نابرابري‌هاي ريشه‌اي… اما آيا بديلي عملي كه بتوان بر اين وضع ترجيحش داد وجود دارد؟ نويسندگان بديل‌هاي سرمايه‌داري هر يك به نوبه‌ي خود مي‌كوشند نشان دهند كه بديلي عملي چگونه مي‌تواند باشد. «اقتصاد مشاركتيِ» رابين هانل، با تمركز بر شورايي كردن اداره‌ي محيط‌هاي اقتصادي، به شكلي ملموس بر اين ايده خط بطلان مي‌كشد كه انتخابي جز اقتصاد بازار يا برنامه‌ريزي متمركز دولتي وجود ندارد. برنامه‌ريزي مشاركتي او به شيوه‌اي دموكراتيك راه سومي واقعي پيشنهاد مي‌كند. در مقابل، اريك اُلين رايت مي‌كوشد امكان‌هاي عمليِ افزايش قدرت اجتماعي را در همين بستر فعلي بررسي كند. او به طرح استراتژي‌ها و مدل‌هايي مي‌پردازد كه به واسطه‌ي آن‌ها قدرت اجتماعي مي‌تواند بر قدرت دولتي و اقتصادي تفوق يابد. از خلال گفت‌وگوي همدلانه و موشكافانه‌ي اين دو طيفي از مسائل و مشكلات مهم مطرح مي‌شوند كه در راه تحقق بديل‌هاي ممكن وجود دارند.

نظريه بازي‌ها

 • 86,000 تومان

نظريه‌ي بازي‌ها، به ‌عنوان يك دانش بلوغ‌يافته، براي مدل‌سازي رياضي‌وار تصميمات راهبردي آحاد اقتصادي در سطح خرد و كلان توسعه يافته است. در اين كتاب تلاش شده است كه با بهره‌گيري از متون متعدد كلاسيك و مثال‌هاي ملموس، متني ارائه شود كه علاوه بر تجهيز خواننده به ابزارهاي تحليلي و مدل‌سازي جهت فهم ارتباط بين بازيگران و ساختار تصميم‌گيري، ابزار منطقي براي توضيح بسياري از تصميمات اجتماعي به دست داده شود. تعدد مسائل و پرسش‌هاي اين كتاب كمك مي‌كند تا خواننده با دنبال‌كردن آن‌ها بتواند حتي با دانش مقدماتي رياضي، به دانش پيشرفته‌اي از نظريه‌ي بازي‌ها دست يابد.اين كتاب يكي از متون درسي در حوزه‌ي نظريه‌ي بازي‌هاست و در رشته‌هاي رياضي، اقتصاد، كسب‌وكار، مالي، علوم سياسي، جامعه‌شناسي، مهندسي صنايع، برق و كامپيوتر در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد قابل تدريس و استفاده است.

چرا جنگ (نامه‌نگاري آلبرت آينشتاين و زيگموند فرويد)

 • 38,000 تومان

آينشتاين در جايگاه دانشمند علوم طبيعي در جست و جوي راه‌حل عملي پيشگيري از وقوع جنگ است. او كه به استدلال قياسي دقيق عادت كرده، نه‌ تنها اميدوار است كه با نظريه‌پردازي و طرح استدلال‌هاي استوارِ علمي بتوان شوق انسان‌ها به شركت در جنگ را تضعيف كرد، بلكه همچنين اميد دارد كه روزي بتوان شوق به تخريب را در درون انسان‌ها به كل از بين بُرد. او معتقد است كه «ملت‌ها با هدف‌هاي نادرست تربيت شده‌اند. در كتاب‌هاي درسي به جنگ ارج مي‌نهند و وحشت و خرابي‌هاي آن را ناديده مي‌گيرند و از اين طريق كينه‌توزي را به كودكان تلقين مي‌كنند. من اما مي‌خواهم آشتي بياموزم نه نفرت، عشق بياموزم نه جنگ». آينشتاين نامه خود به فرويد را با اين پرسش آغاز مي‌كند: «آيا در مقابل فاجعه شوم جنگ، راه نجاتي براي بشر وجود دارد؟» فرويد برخلاف آينشتاين به‌كارگيري خِرد و استدلال منطقي را راه مناسبي براي هدايت رشد روان انسان‌ها در جهت مقابله با جنگ نمي‌داند. او معتقد است كه معقول‌ترين، تيزبين‌ترين و زيرك‌ترين انسان‌ها نيز، تحت شرايطي، برده احساسات و مقهورِ غرايز خودند. فرويد سهولت بسيج مشتاقانه انسان‌ها را براي شركت در جنگ در وجود غريزه تخريب در انسان مي‌داند و نه‌تنها اميدي به محو كامل تمايلات پرخاشگرانه انسان‌ها ندارد، بلكه وجود اين تمايلات را لازمه ادامه حيات انسان مي‌داد. او پيش‌تر نيز در تحليلي كه در يكي از آثارش از روان‌شناسي توده‌ها به دست داده بود، در برداشتي نوميدكننده نشان داده بود كه چگونه مستبدان مي‌توانند رفتار اوباش و توده‌هاي بي‌سروپا را هدايت كنند.

چگونه يونگ بخوانيم

 • 48,000 تومان

يونگ اولين ضد روانپزشك بود كه اعتقاد داشت بيمار واقعي فرد دردمند نيست ، در صورتي كه اين تمدن غرب است كه ناخوش و رنجور شده است. هدف اصلي او در تمام آثارش درمان دنياي غرب بود. ديويد تِيسي در چگونه يونگ بخوانيم رويكرد و سبك منحصر به‌فرد يونگ را ــ كه هم‌زمان هم علمي و هم پيش‌گويانه است ــ به خواننده معرفي مي‌كند. او به بررسي درونمايه‌هاي بنيادين موجود در كانون روان‌شناسي يونگ مي‌پردازد و ديدگاه پويه‌نگر كمال را ــ كه به آثار يونگ الهام و انگيزه مي‌بخشد ــ تفسير مي‌كند.

طرح اجمالي فلسفه اسپينوزا

 • 80,000 تومان

اسپينوزا صادقانه فلسفه‌اش را در زندگي پياده كرد همان‌گونه كه دين‌داران راستين مطابق با دين‌شان زندگي مي‌كنند. او هيچ نشاني از دورنگي و تقيه از خود برجاي نگذاشت بلكه عامل به موعظه‌هاي خويش بود؛ يعني به آموزه‌اي كه خود با متقن‌ترين براهين بدان اعتقاد داشت، عمل مي‌كرد. فلسفه براي او به‌راستي كه شيوه‌اي براي زندگي بود و بر ماست كه نوشته‌هاي او را از اين منظر بخوانيم نه اين‌كه آن‌ها را به‌مثابه نظريه‌پردازي محض يا صرفاً فعاليتي منطقي ببينيم. اسپينوزا بي‌گمان دقيق‌ترين شكل بياني را كه مي‌توانست به انديشه درآورد، [براي نظام فكري‌اش] برگزيد اما اين، جز ابزاري براي دستيابي به آنچه آن را حقيقت مسلمش مي‌دانست، به‌شمار نمي‌رفت و روش به‌خودي‌خود غايت نبود. اين كتاب كه در آن، آراء اصلي اسپينوزا و شيوه برهان‌پردازي كه او اتخاذ كرده و شرح‌ و بسط داده، به زباني ساده و به ‌اجمال طرح مي‌شود، براي استفاده دانشجوياني در نظر گرفته شده است كه در آغاز راه مطالعه براي فهم فلسفه اسپينوزا قرار دارند.

همبستگي اجتماعي و دشمنان آن (مكتب موس و دوركيم در برابر فايده‌گرايي و فاشيسم)

 • 120,000 تومان

در ايران زمينه‌هاي شكل‌گيري مكتب دوركيم و همچنين تداوم آن در فرانسه چندان شناخته نيست و همين مسئله باعث شده اساساً روايت راديكال از دوركيم، در نظر اغلب جامعه‌شناسان ايراني، متأثر از خوانش پارسنزي از دوركيم، بسيار دور از ذهن باشد. اثر حاضر تلاشي است براي عبور از درك مسلط از دوركيم در جامعه‌شناسي ايران و گشودن راه براي خوانشي راديكال از او و پيروانش… به طور كلي مكتب دوركيمي، هم در برابر اتميزاسيون ناشي از سياست‌هاي نئوليبرال و فايده‌گرا و هم در برابر واكنش‌هاي فاشيستي و هويت‌خواهانه‌ي جوامع توده‌اي و ناامن، كه اعضاي آن براي دستيابي به همه‌ي ناداشته‌هاي خود به چهره‌هاي اقتدارگرا پناه مي‌برند، از بازسازماندهي اجتماعي و شكل‌گيري نهادهاي واسط مانند اصناف، اتحاديه‌ها و انجمن‌ها دفاع كرده است. از نظر آن‌ها وجود گروه‌هاي ثانوي ميان دولت و افراد از به وجود آمدن جامعه‌ي توده‌اي و دولت توتاليتر ممانعت مي‌كند. سازماندهي اجتماعي، از پايين در قالب‌هاي متنوعي چون انجمن‌ها، اصناف، سنديكاها، سمن‌ها و ساير تشكل‌هاي اجتماعي و مشاركت آن‌ها در حيات اجتماعي و سياسي، براي شكل‌گيري دموكراسي و بقاي آن ضروري است.

پديدارشناسي روح

 • 320,000 تومان

پديدارشناسيِ روح دانشِ پديدارشونده را عرضه مي‌كند و مي‌بايست جايگزينِ تبيين‌هاي روان‌شناسانه يا همچنين مباحث انتزاعي‌تر درباره‌ي بنيان‌گذاريِ دانش شود. اين اثر تمهيد براي علم را از نظرگاهي موردِ ملاحظه قرار مي‌دهد كه به‌وسيله‌ي آنْ اين تمهيدْ نوعي فلسفه‌ي تازه، جالبِ توجه و نخستين علمِ فلسفه است. اين اثر قالب‌هاي مختلفِ روح را در مقام منزلگاه‌هاي يك راه دربرمي‌گيرد، راهي كه از طريقِ آنْ اين روح به دانشِ محض يا روحِ مطلق بدل مي‌شود. از اين رو، در بخش‌بندي‌هاي اصليِ اين علم، بخش‌هايي كه دوباره به چندين بخش تقسيم مي‌شوند، آگاهي، خودآگاهي، عقلِ مشاهده‌گر و كنش‌گر، خودِ روح، به‌منزله‌ي روحِ اخلاقي عرفي، فرهيخته و اخلاقي، و نهايتاً به‌منزله‌ي روحِ ديني در صورِ مختلف‌اش، موردِ ملاحظه قرار مي‌گيرند. غناي نمودهاي روح، غنايي كه در نظرِ اول آشوبناك به نظر مي‌رسد، در اين اثر به قالبِ نظمي علمي درمي‌آيد كه اين نمودها را بر حسبِ ضرورت‌شان نمايش مي‌دهد. امورِ ناكامل خود را در اين نظمِ علمي منحل مي‌كنند و به امورِ والاتري برمي‌گذرند كه حقيقتِ قريب‌شان‌اند. آن‌ها حقيقتِ فرجامين‌شان را ابتدا در دين و سپس در علم، به‌مثابه‌ي نتيجه‌ي كلِ اين فرايند، مي‌يابند.

آيا قيام كردن بي‌فايده است گزيده‌اي از كوته‌نوشت‌ها درس‌گفتارها و گفتگوها

 • 40,000 تومان

«... اخلاقيات نظري من «پاداستراتژيك» است: احترام گذاشتن هنگامي كه يك تكينگي قيام مي‌كند و سازش‌ناپذير بودن به مجرد آن كه قدرت امر عام و جهان‌شمول را زير پا مي‌گذارد. انتخابي ساده اما كاري دشوار چون بايد همواره اندكي در زير تاريخ مترصد آن چيزي بود كه تاريخ را بر هم مي‌زند و آن را منقلب مي‌كند، و بايد اندكي در پس سياست هشيار آن چيزي بود كه بايد سياست را بي‌قيد و شرط محدود كند. روي هم‌رفته كار من اين است؛ من نه اولين نفرم نه يگانه كسي كه چنين مي‌كند. اما من اين كار را برگزيده‌ام». آيا قيام كردن بي‌فايده است؟ از دو مجموعه تشكيل شده است. بخش نخست شامل كوته‌نوشت‌ها و گفتگوهايي است كه مستقيما به انقلاب سال 1357 ايران مربوط‌اند و در همان بحبوحه انجام گرفته‌اند. بخش دوم شامل كوته‌نوشت (« در باب نوعي اخلاق ناخرسندي») و دو درس‌گفتار («روشن‌نگري چيست؟» و «انقلاب چيست؟») است كه هر چند به مسئله انقلاب ايران نمي‌پردازند اما چندان هم بي‌ربط نيستند.

راهنماي انتقادي پديدار شناسي روح هگل

 • 80,000 تومان

اغراق نيست اگر بگوييم كه در پديدارشناسي روح، درك پروژه كلي اثر عمدتاً تحت‌الشعاع تفسيرهاي جزءنگرانه قرار گرفته است. مي‌توان ادعا كرد كه علي‌رغم تمام تفاسير مطرح درباره‌ فصول مختلف اين كتاب و نيز شهرت و محبوبيت زايدالوصف اين اثر در فضاي فلسفي، پديدارشناسي روح در مقام يك ايده‌ كلي، هنوز مهجور مانده و كليتِ آن تحت‌الشعاع استعمال‌هاي جزئي قرار گرفته است. در فضاي هگل‌پژوهي انگليسي‌زبان، اقبال تفسيري تازه‌اي، البته در پرتو فلسفه‌ تحليلي، به پديدارشناسي روح پيدا شده است. راهنماي انتقادي پديدارشناسي روح هگل در چنين بستري قابل درك است. دين مويار و ميشائيل كوانته كوشيده‌اند تا در اين اثر از مفسران سنت‌هاي فكري مختلف هگل‌پژوهي بهره بگيرند. در اين فهرست علاوه بر مفسران بزرگ سنت‌هاي قاره‌اي هگل‌پژوهي، تقريبا نيمي از آثار به تفاسيري از پديدارشناسي روح اختصاص يافته‌اند كه مي‌توان، از حيث روش، آن‌ها را تحليلي ناميد. درنتيجه، در اين اثر برخي ايده‌ها و امكانات روش‌شناختي، معرفت‌شناختي و منطقي پديدارشناسي روح مورد توجه قرار گرفته كه تاكنون مغفول بوده‌اند.

گفتگوهايي درباره تاريخ مباني نظري و نحوه اجراي برنامه فلسفه براي كودكان و نوجوانان (چشم‌اندازهاي جهاني)

 • 68,000 تومان

كتاب حاضر، در باب فلسفه براي كودكان (فبك)، مجموعه‌اي است از گفتگوها و مصاحبه‌هاي صورت‌گرفته با بنيان‌گذاران و پيشگامان اين برنامه در سطح جهان كه سعي دارد به طيف وسيعي از موضوعات و مسائل مطرح در اين حوزه، از قبيل خاستگاه و بنيان‌هاي فلسفي و نظري آن، بپردازد. يكي از اهداف اصلي اين مجموعه آشنايي با نحوه اجراي برنامه فبك در كشورهاي مختلف است؛ از اين رو، پس از ارزيابي پيشرفت برنامه و موانع پيش روي آن، به بررسي گسترش بين‌المللي آن در بيش از شصت كشور جهان مي‌پردازد. جامعيت و تنوع ديدگاه‌هاي مطرح شده در اين كتاب، آن را به منبعي غني هم براي فعالان حوزه فبك و هم براي علاقه‌مندان آن تبديل كرده است.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه‌ی 1