فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 29,000 تومان
 • 36,000 تومان
 • 25,000 تومان
 • 19,000 تومان

پارانويا

 • 29,000 تومان

تجربه اضطراب چنان با كنه تجربه انسان بودن عجين است كه گويي تعريف آدمي بدون تصور اضطرابش ممكن نيست. از منبع بيروني اضطراب مي‌توان گريخت اما آن‌گاه كه اضطراب از درون نشأت مي‌گيرد، تقلا براي گريز بي‌فايده است. در اين شرايط موضوع‌هاي دروني ترس‌برانگيز در دنياي بيرون مأوا مي‌كنند. اين سازوكار دفاعي كه آن را با نام برون‌فكني مي‌شناسيم، سنگ‌بناي پارانوياست. البته برون‌فكني هزينه‌هايي هم در پي دارد و در اشكال افراطي‌ترش، رابطه با واقعيت را به مخاطره مي‌كشاند. ديويد بل در اين كتاب به بحث از سير تطور نگاه روانكاوانه به پارانويا و بررسي آراء فرويد، كلاين و ديگر نظريه‌پردازان روانكاوي در اين‌باره مي‌پردازد. او با استفاده از شرح‌حال بيماران نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان برداشت روانكاوانه از پارانويا را در بسياري از موقعيت‌هاي باليني به كار بست.

چرا روان‌درماني موثر است (تاثير درمان بر مغز)

 • 91,000 تومان

نويسنده در اين كتاب نشان مي‌دهد كه روان‌درماني و روان‌درمانگران چگونه مي توانند زمينه‌ساز تغيير مغز باشند. از ديدگاه نويسندهء مغز «نقش خورده نقش‌پذير» استء يعني به رغم نقش‌هايي كه در كودكي روي آن حك شدهء قابليت نقش‌پذيري را در بزرگسالي حفظ مي‌كند. نويسنده به تبيين عصب زيست‌شناختي و الگوي تغييرات مغز در حين درمان اضطرابء افسردگيء شخصيت‌مرزي و اختلال استرس پس از ضربه رواني مي‌پردازد.

آموزش برنامه شفقت خود‌ بهشيار

 • 240,000 تومان

كتاب حاضر راهنماي معتبري براي اجراي برنامه شفقت خود بهشيار (MSC) است. اين برنامه ابزارهاي مفيدي را براي مواجهه با مشكلات زندگي و ارتقاي بهبودي احساسي ارائه مي كند. خوانندگانِ اين كتاب به صورت گام به گام هشت جلسه را طي مي كنند و يك روز كامل را براي مراقبه خلوت مي‌گزينند. در اين كتاب، نه تنها نحوه تدريس محتواي آموزشي و تجربه اي دوره به تفصيل تشريح مي شود، بلكه به نحوه تعامل با شركت كنندگان، مديريت فرآيندهاي گروهي، و غلبه بر موانع معمول در آموزش شفقت خود نيز پرداخته مي شود. بخش نهايي اين كتاب، به نحوه ادغام شفقت خود در روان درماني نيز مي پردازد.

جنون شهرت

 • 36,000 تومان

اين كتاب كوچك به قلم برت كار رهيافتي به فهم روانكاوانه شهرت و پديده سلبريتي در اوايل قرن بيست و يكم ارائه مي‌دهد كه بر مبناي انديشه فرويد استوار شده است. كتاب به شش فصل تقسيم شده است. فصل نخست به روانشناسي پديده سلبريتي و آسيب‌شناسي خودشيفتگي مي‌پردازد و فصل دومء وضعيت روان‌شناختي كساني را بررسي مي‌كند كه از شهرت ديگران به وجد مي‌آيند و به معناي عام‌تر, در فرهنگ سلبريتي زندگي مي‌كنند. فصل سوم تاريخ مختصري از مفهوم سلبريتي ارائه مي‌دهد. كار در فصل چهارم به بررسي بعضي مفاهيم نظري فرويد و وينيكات مي‌پردازد كه زيربناي مهمي براي بررسي پويايي‌هاي روان‌شناختي شهرت به دست مي‌دهند و در فصل پنجمء نظريه جامع‌تري در باب ريشه‌هاي ناشياري ارائه مي‌دهد كه زمينه‌ساز شهرت‌پرستي و شهرت‌طلبي هستند. كتاب در فصل ششم با بررسي پويايي‌هاي رواني پديده سلبريتي و شهرت و با اين مدعا به پايان مي‌رسد كه اي بسا ديده شدن و به رسميت شناخته شدن از سوي اعضاي خانواده و دوستان و در بستر امن زندگي خانوادگي, بهترين راه اشتهار و سلبريتي بودن باشد. جنون شهرت نظريه‌اي روانكاوانه در باب ريشه‌هاي وسواس ما با شهرت ارائه مي‌كند. مطالعه اين كتاب براي روان‌درمانگران و پژوهشگران روانكاوي و نيز, براي خوانندگاني كه به روانشناسي شهرت علاقه دارند, حائز اهميت خواهد بود.

پرورش مهارت‌هاي دروني روان‌درماني (راهنماي تمرين مدبرانه)

 • 64,000 تومان

تا به حال پيش آمده است كه در مواجهه با مرجع‌هاي تحريك‌كنندهء خشمگينء خاموشء يا ناپايدار درمانده شويد؟ آيا مي‌خواهيد در كمك به افرادي با مشكلات جدي چون روان‌زخمء اعتياد و علائم همبود نقش موثرتري ايفا كنيد؟ مراجع‌ها مي‌توانند واكنش‌هاي هيجاني شديدي در درمانگران برانگيزند كه از آن به عنوان اجتناب تجربه‌اي يا انتقال متقابل نام برده مي‌شود. براي بودني موثر به هنگام تجربه چنين واكنش‌هاي چالش‌انگيزيء ضروريست درمانگران ظرفيت روان‌شناختي خويش براي حفظ خودآگاهيء هم‌آهنگيء و انعطاف‌پذيري باليني را افزايش داده باشند. راهنماي حاضر با عرضه ورزه‌هاي تمرين مدبرانه به شيوه‌اي دقيق و كاربردي به شما كمك مي‌كند با تسلط براي اين مهارت‌هاي دروني درمانگر موثرتري براي مراجع‌هاي چالش‌انگيزتان باشيد و از كارتان نيز لذت بيشتري ببريد. رومينير با روايت داستان‌هايي درباره صخره‌نورديء خلبانيء و راندن اتوبوس گردشگري با خواننده ارتباطي شخصي برقرار مي‌كند و همسو با آن به ترسيم طرحي پرورشي دست مي‌يازد كه با تمام شيوه‌هاي اصلي درمان سازگار است و درمانگران با سطوح حرفه‌اي متفاوتء از كارورزان مبتدي گرفته تا بالينگران با تجربهء مي‌توانند از آن بهره‌ياب شوند.

چه بگوييم و چه وقت بگوييم در ارتباط‌درماني

 • 126,000 تومان

در ميان تمام كتاب‌هايي كه در زمينه روان‌درماني نگاشته شده‌اند، كتاب «ارتباط‌درماني: چه بگوييم و چه وقت بگوييم» پل واكتل اختصاصا به »كيفيت» اين ارتباط مي‌پردازد و از ميان تمامي عوامل تاثيرگذار بر اين كيفيت، بر «نحوه بيان» درمانگر متمركز مي‌شود؛ نكته‌اي كه شايد در ذهنيت «فن‌زده» درمانگران موضوع مهمي به شمار نرود، اما در برقراري ارتباط‌درماني و بيدار نگه داشتن پيمان‌درماني در بيمار نقش عمده‌اي بازي مي‌كند. واكتل در اين كتاب بر ظرايفي تمركز مي‌كند كه مي‌توانند در لحظه تاثير به سزايي در روند درمان ايفا كنند و اگر توجهي به آنها نشود مسير درمان، از مسيري درمان‌بخش به مسيري - در بهترين حالت - بي‌اثر و در ساير مواقع، تخريب‌گر منحرف شود.

چگونه تصميم مي‌گيريم

 • 74,000 تومان

وقتي اين كتاب را مطالعه مي‌كنيد، شما هم مانند بسياري از مردم، با پي بردن به نقش پررنگ هيجانات و احساسات در تصميم‌گيري‌هاي مهم، شگفت‌زده خواهيد شد. احتمالا براي شما هم جالب است كه بدانيد رعايت اخلاقيات توسط انسان‌ها، ناشي از هيجان است، نه منطق! با ديدن آزمايش‌ها و بازي‌هاي مختلف ذهني، متقاعد مي‌شويد كه تاكنون به مغز منطقي خود، بيشتر از توان آن، اعتماد كرده بوديد و اكنون وقت آن رسيده كه پاي احساسات را (به عنوان تصميم‌گيرنده نهايي) به انتخاب‌هاي مهم زندگي خود، باز كنيد. مترجمان اين اثر نيز اميدوار هستند كه شما با مطالعه اين كتاب بتوانيد به چرايي شكست‌ها و موفقيت‌هاي تصميمات خود در موقعيت‌هاي بحراني پي ببريد.

مغز اجتماعي (چرا مغز ما براي ارتباط با ديگران ساخته شده است)

 • 89,000 تومان

كتاب حاضر روايتي است از متيو ليبرمن محقق برجسته علوم اعصاب اجتماعي. او با استناد به برخي پژوهش‌هاي انجام گرفته در 2 دهه اخير و با زباني جذاب و متقاعدكننده مي‌كوشد يه مخاطبانش بگويد مغز انسان براي اجتماعي بودن طراحي شده است. اگر با شواهد و تفسيرهاي ارائه‌شده در اين اثر موافق باشيد آن‌گاه بايد بپذيريد كه اجتماعي بودن نوع انسان محصول جانبي هوشمندي او نيست و چه بسا اين اجتماعي شدن مغز است كه موجب هوشمندي‌اش شده است. كتاب مغز اجتماعي در كنار دفاع از ايده‌اي كه مطرح مي ‌كند بطور ضمني حوزه علوم اعصاب اجتماعي را نيز معرفي مي‌كند: حوزه‌اي بسيار جذاب كه فصل مشترك علوم شناختي، علوم اعصاب، و روانشناسي اجتماعي است.

ساكن روان (تجربه رهايي بر اساس متد سدونا)

 • 37,000 تومان

انسان همواره به نوعي در جستجوي آرامش درون بوده است، كه من آن‌را تجربه (دل آرامي) مي‌نامم. او در اين جستجو در طي تاريخ، فنون و روش‌هاي گوناگوني براي تجربه رهايي از نگراني و احساس‌هاي ناخوشايند و دستيابي به آرامش درون كشف كرده است. يكي از اين روش هاي ساده و موثر براي تجربه رهايي، (متد سدونا) است. رهايي از افكار و احساسات با (متد سدونا)، به تجربه آزادي درون منجر مي‌شود. اگرچه در زندگي ممكن است به طرق مختلف رهايي را تجربه كرده باشيد ولي هنگامي كه با به‌كارگيري (متد سدونا) آگاهانه بر (رها كردن) تمركز مي كنيد، قادر خواهيد بود (رها كردن) را به سادگي در زندگي روزمره خود تجربه كنيد. (متد سدونا) فوق العاده است، زيرا روندي است كه شما مي‌توانيد در هر زمان و هرجايي از آن استفاده كنيد تا با ذهني باز و آزاد هر بخشي از زندگي‌تان را كه مايليد، گسترش و ارتقاء دهيد.

يونگ

 • 25,000 تومان

يونگ از متنفذترين متفكران روان‌شناسي است و مانند فرويد، مرزهاي معهود اين رشته را در نورديد و روان‌شناسي را با علوم مختلفي از ادبيات و اسطوره شناسي گرفته تا باستان شناسي و خرد كهن پيوند داد. او در حوزه روان‌درماني به تجربه هاي شگرفي دست يافت و ميراث فكري عظيمي از خود بر جاي گذاشت. يونگ در زمانه‌اي مدافع معنويت شد كه تاكيد بر ساحت جسمي و كالبدشناختي آدمي، سكه رايج محافل علمي بود. از اين حيث ، ساحت نظري او تقابل تامل‌برانگيزي با بسياري از نگاه‌هاي متداول به دنياي درون آدمي دارد.كتاب حاضر به رغم حجم مختصرش، مي‌كوشد تا كليتي از نظريه هاي يونگ به دست دهد. نگاه نقادانه آنتوني استور به يونگ و تطبيق آثار او با ديگر نظريه‌هاي روان‌شناسي، به خصوص نظريه كلاين، سبب شده تا بتواند به ارزيابي متفاوتي دست يابد و خواننده را به تامل بيشتر و كاربست خلاقانه‌تر دانسته‌هايش، چه درباره يونگ و چه درباره ديگر رويكردها برانگيزد.

پيوند دوباره با جوهره خويشتن (راهنماي كاربردي خوب و شاد بودن)

 • 72,000 تومان

بسياري از مردم در زندگي خود احساس شادي يا رضايت نمي‌كنند. آن‌ها دستخوش اضطراب افسردگي استرس درد جسمي كم‌بودن انرژي ملال نگراني شديد فقدان شور و شوق مشكلات در روابط و ديگر علائم هستند. كريستين اس نايب نويسنده اين اثر با تركيب تحقيقات خوزه عصب‌شناسي مدرن تكنيك‌هاي موثر روان‌درماني و پژوهش‌هاي حيطه آگاهي نشان مي‌دهد كه مغز خود به خود احساسات را سركوب مي‌كند و اين مكانيزم علت اصلي علائم روانشناختي ماست.

خودشيفتگي

 • 19,000 تومان

خودشناسي از اهداف كليدي روان‌درماني است و دوستي با خود پيش‌شرط دوست‌داشتن ديگران. اما خودشيفتگي خود محوري و اشتغال مفرط با خود وضعيتي است كه لاجرم بي‌نصيبي از صميميت و ارتباط حقيقي را در پي دارد و فرد را به زنداني دروني محكوم مي‌سازد. جرمي هلمز در اين كتاب نمودهاي مختلف خودشيفتگي را از عالم ادبيات تا كار روزمره باليني به تصوير مي‌كشد و مي‌كوشد تا با بررسي خودشيفتگي در گستره‌اي از افسانه‌هاي آويد تا آرا فرويد كلاين رزنفلد كرنبرگ و كوهات روايت جامعي از چيستي اين پديده به‌دست دهد. به‌علاوه ديدگاه انسجامي و تحولي ويژه هلمز به خودشيفتگي حائز نكان بسياري است كه خواننده را به تشخيص مراحل مختلف در سير تحول خودشيفتگي قادر مي‌سازد و الگويي طرح مي‌كند كه براي كار باليني با اين پديده در هر يك از مراحل تحولي خاص آن كارايي دارد. كتاب حاضر پس از بررسي افتراقي نمودهاي سالم و مرضي خودشيفتگي با بحثي درباره رويكردهاي مختلف درماني نسبت به اين پديده روان‌شناختي و طرح بعضي نكات اساسي در كار با خودشيفتگي به پايان مي‌رسد.

1  2  3  صفحه‌ی 1