فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ترانه خواندن به وقت باران
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان
جهان از قصه‌ها سرشته شده است
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان
زميني نو
  • 90,000 تومان
  • با تخفیف: 90,000 تومان

ترانه خواندن به وقت باران

  • 120,000 تومان

ما موجوداتي شرطي شده‌ايم. به ما آموخته‌اند كه تواني نداريم. به ما آموخته‌اند كه توان ما در ميزان سپرده‌هاي بانكي ماست. به ما آموخته‌اند كه توان ما در اتومبيل ما و يا در پست و مقاوم ماست. شكستن زندان توهمات شرطي شده، دشوار است. نخستين آموزه وحدت شهود و شهود وحدت، اين است كه نيازي به شكستن زندان نيست. زيرا آزادي در ذات ماست. خدا را فطرت ما را آزاد آفريده است. تو همان بادي هستي كه بازيگوشانه در لابه لاي شاخه‌هاي درختان مي‌رقصي؛ تو آتشي هستي كه از دهانه آتشفشان بيرون ميريزي. تو رودي هستي جاري در ذره‌ها كه آهنگ دريا داري،تو خاكي هستي مشتاق آسمان. تو در ضمن يك مرد و يا يك زن‌ هم هستي كه در حال حاضر مشغول محدوديت‌هاي بشري خويشي و مي‌كوشي به نيروي بيداري، عشق و حقيقت، به فراسوي اين محدويت‌ها سفركني.

جهان از قصه‌ها سرشته شده است

  • 45,000 تومان

قصه‌هايي كه ما درباره آنچه هست و آنچه نيست نقل مي‌كنيم، و نيز درباره خودمان، درباره درست و غلط، درباره مرگ و زندگي، و درباره جهان و هر چه در آن است، سرانجام، شالوده تجربه ما مي‌شود، و نيز شالوده واقعيتي كه آن را تجربه مي‌كنيم. ما جهان را روايت مي‌كنيم. به تعبيري، ما جهان را قصه مي‌كنيم. و آنگاه، در قصه‌اي كه خود نقل كرده‌ايم زندگي مي‌كنيم. با درك اين حقيقت كه جهان از قصه‌ها سرشته شده است، درمي‌يابيم كه همه صورت‌هاي ذهني و عيني اين جهان گذرا از «خود» تهي‌اند.

زميني نو

  • 90,000 تومان

اين كتاب به تو مي‌آموزد كه چيزها، آدم‌ها، رويدادها و وضعيت‌هاي گوناگون خود را در پوشش برچسب‌هاي ذهني‌ات تماشا نكني. حجاب واژه‌ها و برچسب‌ها فقط چيزها را محجوب نمي‌كنند، بلكه پوششي مي‌شوند بر روي دل تو نيز، و بدين سان، دل تو را مي‌ميرانند. هر چه سرعت تو در برچسب زدن روي واقعيت‌ها بيشتر شود، تو سطحي‌تر و مرده‌تر مي‌شوي و حساسيت و گيرندگي خود نسبت به زندگي زنده و جاري پيرامون خود را از دست مي‌دهي. البته با اين كار، ممكن است زرنگ‌تر جلوه كني، اما بي‌ترديد، بصيرت خود را گم مي‌كني و نيز عشق و شادماني و خلاقيت را. عشق، خنده، زندگي و خلاقيت، در فاصله ميان ادراك واقعيت و تفسير واقعيت زنداني مي‌شوند.

صفحه‌ی 1