فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
مرا اسماعيل صدا كن (موبي ديك به روايت هيوبرت دريفوس)
پيرمرد و دريا
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
فلسفه علوم اعصاب ذهن و آگاهي (متافيزيك تبيين علمي و شواهد علمي)
وجود‌گرايي
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
ك‍ارك‍رده‍اي‌ ذه‍ن‍ي‌ در ج‍وام‍ع‌ ع‍ق‍ب‌‌م‍ان‍ده
تائوي فيزيك (ستجوي تشابهات ميان فيزيك مدرن و عرفان شرقي)
صوفيان اندلس (ترجمه بخشي از روح القدس)
 • 34,000 تومان
 • با تخفیف: 34,000 تومان
5 صدا
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
رساله منطقي فلسفي (فارسي آلماني انگليسي)
 • 130,000 تومان
 • با تخفیف: 130,000 تومان
دنياي سوفي (داستاني درباره تاريخ فلسفه)
 • 199,000 تومان
 • با تخفیف: 199,000 تومان
دوستي به مثابه جهان‌بيني (نگرشي نوين به مقوله دوستي در تمدن اسلامي و سياست جهاني)
 • همراه با تخفيف
فيل در تاريكي
 • 35,000 تومان
 • با تخفیف: 35,000 تومان

مرا اسماعيل صدا كن (موبي ديك به روايت هيوبرت دريفوس)

 • 68,000 تومان

موبي ديك با اين جمله بسيار مشهور شروع مي‌شود: صدايم كن اسماعيل! اين جمله يادآور آيه‌اي در عهد عتيق است كه در آن فرشته‌ي يهوه به هاجر مي‌گويد: فرزندي خواهي زاييد و او را اسماعيل نام خواهي نهاد. اسماعيل فرزند كنيز ابراهيم است و به اصرار ساره سترون پاي به اين جهان مي‌نهد. اما ساره بعداٌ از ابراهيم مي‌÷واهد كه آنان را از خود براند و او تن مي‌دهد.

پيرمرد و دريا

 • 68,000 تومان

به عقب تكيه داد و نخ را كشيد تا ببيند آيا مي‌شود ماهي‌اش را كمي بالا بكشد. ولي نتوانست و نخ همان كشيدگي سخت و لرزش آب‌فشاني را داشت كه مقدمه پاره شدن آن است. قايق به‌آهستگي پيش مي‌رفت و پيرمرد آن‌قدر به هواپيما نگاه كرد كه ديگران را نديد.

فلسفه علوم اعصاب ذهن و آگاهي (متافيزيك تبيين علمي و شواهد علمي)

 • 59,000 تومان

ما تجربياتي دروني داريم كه يا ناچاريم آن‌ها را از دايره شواهد علمي كنار بگذاريم كه البته ناديده گرفتن آن‌ها چندان هم راحت نيست يا آن‌ها را جزء شواهد علمي محسوب كنيم وخود را در شرايطي قرار دهيم كه خطر افتادن در دام شبه علم، يا متهم شدن به آن، ما را تهديد كند. اينجاست كه احساس مي‌شود حداقل براي حفظ تعاريف و قراردادهاي هر چند شكننده‌اي - كه در طول تاريخ فلسفه علم به آن رسيده‌ايم، قدم به قدم و از شاخه علمي به شاخه علمي ديگر، اين مغاهيم را بازتعريف و روشن كنيم. هدف از تاليف اين كتاب معرفي مقدماتي برخي از اين تفاوت‌ها ميان فلسفه علومي كه دغدغه مسائل مرتبط با ذهن را دارند، در مقايسه با فلسفه علوم ديگر كه تا امروز بيشتر با آن‌ها برخورد داشته‌ايم، خواهد بود.

وجود‌گرايي

 • 98,000 تومان

«وجودگرايي» يا اگزيستانسياليسم» عنواني بود كه سارتر براي فلسفه خودش برگزيد، اما اين عنواني بود كه هيچكس از كساني كه فلسفه‌شان شباهتي با مضامين «وجودي» دارد راضي به پذيرفتن آن نشد. مفهوم «وجود» و «وجودي» به معناي جديد را سورن كي يركگور، متفكر ديني دانماركي، در نيمه اول قرن نوزدهم متداول كرد و هايدگر شاهكار خود هستي و زمان را در دهه سوم آعاز قرن بيستم به تحليل پديدارشناختي و وجودي موجودي اختصاص داد كه او را با نامي هستي شناختي «دازاين» يا «هستي گشا» مي ناميد. هايدگر پيشگام در ارائه «هستي شناسي وجودي» به قصد رسيدن به «هستي» بود. با اين همه، آن كه تا سه دهه بعد از جنگ جهاني دوم ميداندار كل عرصه «فلسفه وجودي» با نام «وجودگرايي» بود كسي جز ژان پل سارتر نبود و همين بود كه برجاي «فلسفه وجودي» و ديگر عنوان‌هاي مشابه همچون «فلسفه وجود» و «فلسفه هستي» نشست. جان مك كواري، خداشناس و فيلسوف ديني برجسته اسكاتلندي، در اين كتاب مي كوشد با بحثي موضوعي از مهم‌ترين مضاميني كه «وجودگرايي» را شكل مي‌دهند، از كي يركگور تا نيچه و داستايفسكي و هايدگر و سارتر و كامو و مرلو پونتي، و حتي سقراط و آگوستين، و نيز اسطوره و دين و عرفان گنوسي، نشان دهد كه ريشه‌هاي انديشه «وجودي» را تا كجا مي‌توان در تاريخ بشر پي‌گرفت و مضاميني مانند «دلشوره» و «مرگ» و «خود» و «زندگي اصيل» چگونه در اين فلسفه‌ها بحث شده‌اند. اما، بحث او به همين‌جا پايان نمي‌يابد، او پس از پي‌گرفتن تأثيرات وجودگرايي در اخلاق و هنر و روان‌شناسي و خداشناسي و تعليم و تربيت در قرن بيستم به ارزيابي انتقادي اين فلسفه و نتايج خوب و بد، و خواسته يا ناخواسته، آن نيز مي‌پردازد...

ك‍ارك‍رده‍اي‌ ذه‍ن‍ي‌ در ج‍وام‍ع‌ ع‍ق‍ب‌‌م‍ان‍ده

 • 135,000 تومان

در سال‌هاي آغازين سده بيستم آلبرت اينشتاين نظريه نسبيت را ارائه داد و اساس فيزيك نيوتني را متزلزل ساخت. او اعلام كرد كه فضاي مطلق و زمان مطلق وجود ندارند و اين دو نسبي‌اند و به جاي فضا و زمان بايد از پيوستار چهار بعدي فضا – زمان سخن گفت. نظريه نسبيت اينشتاين سر و صداي زيادي به پا كرد . چند سالي از ارائه نظريه نسبيت نگذشته بود كه لوسين لوي – برول فيلسوف، جامعه‌شناس و انسان‌شناس فرانسوي، اصل يگانگي خرد انساني را كه همه مي‌پنداشتند اصلي فرازماني و فرامكاني است متزلزل كرد. او نسبيت منطقي، نسبيت زماني و نسبيت فرهنگي را مطرح ساخت. كتاب او، كاركردهاي ذهني در جوامع عقب مانده، مانند نظريه نسبيت اينشتاين ، جنجال آفريد. نام آلبرت اينشتاين، كم و بيش، براي فرهيختگان آشناست. اما لوسين لوي – برول كيست و نظريه‌اش چيست؟

تائوي فيزيك (ستجوي تشابهات ميان فيزيك مدرن و عرفان شرقي)

 • 75,000 تومان

هدف اين كتاب بررسي ارتباط ميان مفاهيم فيزيك مدرن و ايده‌هاي بنيادين سنت‌هاي مذهبي و فلسفي شرق دور است . خواهيم ديد كه چگونه دو ستون اصلي فيزيك قرن بيستم ، نظريه كوانتوم و نظريه نسبيت ، وادارمان مي‌كنند جهان را همانند يك هندو يا بودايي يا تائوييست ببينيم.

صوفيان اندلس (ترجمه بخشي از روح القدس)

 • 34,000 تومان

در اين كتاب، از 55 عارف اندلس و ديار مغرب و همچنين سلوك و سيره‌هاي متفاوت آنان ياد مي‌شود. اين كتاب از آن روي اثري مهم محسوب مي‌شود كه در آن ابن‌عربي آشنايي خود را با نوادري از مردان و زنان هم‌عصرش كه با آنان مواجه شده است، ‌شرح مي‌دهد و نه تنها مشايخ خود را به ما مي‌شناساند بلكه حالت‌هاي روحي و دشواري نخستين تجربه‌هاي عرفاني و خطورات قلبي خود را هم بازمي‌گويد.» برخي از بزرگاني كه در اين كتاب معرفي شده‌ و افكار و عقايدشان براي مخاطب بيان شده است، عبارتند از : «ابوجعفر العريني»، «ابويعقوب يوسف بن يخلف الكومي»، «صالح العدوي» و …

5 صدا

 • 70,000 تومان

كوچه‌ها، مثل پاهاي اختاپوسي وحشتناك، او را به همديگر پرتاب مي‌كردند. او را هر كوچه‌اي به كوچه‌اي ديگر چون خود مي‌سپرد. كوچه‌ها توي هم مي‌رفتند. منشعب و تنگ مي‌شدند و دور خود مي‌چرخيدند. منظره‌ها تكرار مي‌شد. خانه‌ها را ديوارهايي به هم پيوسته بود. برخي درها پابرهنه بودند و برخي ديگر پادري داشتند و شناشيل با رنگ‌هاي غمباري رنگ شده بود شبيه فضاي دسته‌هاي عزاداري.

رساله منطقي فلسفي (فارسي آلماني انگليسي)

 • 130,000 تومان

كتاب به مسائل فلسفي مي‌پردازد و نشان مي‌دهد - چنان كه باور من است - چرايي و چگونگي طرح اين مطائل پايه در بدفهمي منطق زبانمان دارد. مي‌شود كل معناي كتاب را در چنين كلماتي خلاصه كرد: آنچه اصلا گفتني است به روشني گفتني است؛ و آنچه از آن نمي‌توان حرف زد، بايد درباره آن خاموش ماند. پس كتاب مي‌خواهد براي فكر كردن مرزي بكشد، يا بهتر بگويم - نه براي فكر كردن، بلكه براي افكار: زيرا به منظور كشيدن مرزي براي فكر كردن، بايد بتوانيم هر دو سوي اين مرز را فكر كنيم (يعني بايد بتوانيم چيزي را فكر كنيم كه فكركردني نيست).

دنياي سوفي (داستاني درباره تاريخ فلسفه)

 • 199,000 تومان

در جاهاي خالي آدرس بالا مي‌تواني مشخصات خودت را بنويسي، آن‌وقت نامه‌اي به دستت مي‌رسد كه دو سوال مهم و اساسي از تو خواهد پرسيد. 1. تو كي هستي؟ 2. جهان چگونه به وجود آمده است؟ و اين تازه شروع ماجراست. دنياي سوفي داستان دختري به نام سوفي اندرسون است كه نزديك تولد پانزده‌سالگي‌اش همين نامه با اين دو سوال به دستش مي‌رسد. فيلسوف مرموزي به نام آلبرتو كنوكس، نويسنده اين نامه‌هاست. سوفي رفته‌رفته با نامه‌هايي كه از آبرتو كنوكس دريافت مي‌كند، در مسير شناخت تازه‌اي از خودش و جهان قرار مي‌گيرد و به اين روش داستان‌وار، تاريخ فلسفه غرب از فيلسوف‌هاي پيش از سقراط تا سارتر را مي‌آموزد. ياستين گوردر در اين كتاب با طرح مسائل فلسفي در قالب داستان، مخاطبان خود را به درك جامعي از تاريخ فلسفه مي‌رساند. دنياي سوفي براي تك‌تك افرادي كه فلسفه را دوست دارند، مي‌تواند شروع مناسب و شگفت‌انگيزي باشد.

دوستي به مثابه جهان‌بيني (نگرشي نوين به مقوله دوستي در تمدن اسلامي و سياست جهاني)

 • 80,000 تومان

جان مايه پارادايم ، دوستي به مثابه جهان‌بيني در اين دو معنا نهفته است اول اينكه هدف اديان اخلاق، و هدف اخلاق، ترويج و اعتلاي دوستي است. دوم اينكه اخلاق غيردوستي محور و دين غيراخلاقي بهترين نقشه‌هاي راه دوزخ را به دست مي دهند، زيرا دوزخ يعني امتناع تولي و محبت. اين همان نقشه راهي است كه اكنون در دست خشونت‌پيشگانيامثال داعش و طالبان و بوكوحرام و افراطيون يهودي و مسيحي و لائيك، بشر را به سوي دوزخ رهنمون است.

فيل در تاريكي

 • 35,000 تومان

جلال امين شخصيت اصلي داستان، گاراژداري قديمي است كه برادرش حسين در آلمان تحصيل مي‌كند. حسين در بازگشت براي جلال يك اتومبيل بنز آخرين مدل مي‌آورد. شبكه‌اي تبهكار بدون اطلاع حسين در ماشينش هروئين جاسازي كرده‌اند و پس از ورود اتومبيل به ايران به دنبال آن هستند. حسين به دست تبهكاران به قتل مي‌رسد و جلال براي گرفتن انتقام او، به مقابله با آنها مي‌پردازد.

1  2  3  4  صفحه‌ی 1