فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ذهن فريبكار من (140 سوگيري شناختي كه ناخودآگاه دچار آنها مي‌شويم)
زبان ذهن معنا (مباحثي در معنا شناسي شناختي)
  • 48,000 تومان
  • با تخفیف: 48,000 تومان

ذهن فريبكار من (140 سوگيري شناختي كه ناخودآگاه دچار آنها مي‌شويم)

  • 170,000 تومان

ما هميشه دوست داريم به ذهن خود اعتماد كنيم، يا لااقل خيلي اوقات به‌صورت ناخودآگاه به توانمندي‌اش تكيه كنيم، اما اين اعتماد هميشه خوب نيست؛ زيرا ذهن ما به همان اندازه كه توانايي‌هاي حيرت‌انگيزي دارد، گاهي اوقات هم مي‌تواند علت اصلي بسياري از قضاوت‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه روزانه ما باشد. اگر به ريشه و علت تصميم‌گيري‌ها و قضاوت‌هاي اشتباه، سوءتفاهم‌ها، ناكامي‌ها و اختلافات در زندگي خود بنگريم، اغلب مواقع ردّ پاي سوگيري‌هاي شناختي را مي‌توانيم مشاهده كنيم. منظور از سوگيري شناختي، خطاهاي نظام‌مند ذهن انسان است كه به‌صورت ناخودآگاه بر تصميم‌گيري‌ها و قضاوت‌هاي افراد تأثير مي‌گذارد و منجر به گرايش، نگرش، وهم يا باوري غلط مي‌شود. به‌طور كلي، سوگيري‌هاي شناختي مي‌توانند بر جنبه‌هاي مختلف زندگي و كار ما، ازجمله نحوه مديريت دارايي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مالي، تعاملات اجتماعي، و حتي به‌خاطرسپاري و يادآوري اطلاعات تأثير بگذارند. در اين كتاب مجموعه تقريباً كاملي از سوگيري‌هاي شناختي به‌همراه تعريف و مثال‌هاي مربوط به هر يك از سوگيري‌هاي شناختي و راهكارهايي كه كمتر دچار آنها شويم، ارائه شده است.

زبان ذهن معنا (مباحثي در معنا شناسي شناختي)

  • 48,000 تومان

جهان، جهان تغييرات است و با ثبات‌ترين قانون دنيا بي‌ثباتي است. از اين رو ذهن انسان مدام در پي رهگيري تغييرات هستي است و در اين كشاكش، در پي يافتن الگوها و قانون‌هايي است كه بتواند خود را با آنها هماهنگ نمايد ، تصميم‌گيري كند و نتيجه بگيرد. ايده ‹الاكلنگ واژه‌هاي سه گانه› روشي است تا در سه راهي انتخاب اتفاق و هيجان و رفتار، راه ميانه را به وقت نياز پيش گيريم چرا كه يك يك است و دو دو اما از سه تكثر زايد! ايده الاكلنگ واژگان سه گانه ارتباط ميان منطق ارسطويي و فازي را مدل كرده است و در واقع نوعي منطق سه گزينه‌اي فازي است كه روي واژگان پياده شده است. بحث اين ايده بر سر مرز ميان سازه‌ها است. آنجا كه تحول، تدريج، تغيير، تنوع، تكامل و تحرك روي واژگان و پديده‌ها رخ مي‌دهد، يعني دقيقا در نقاط مرزي. ‌

صفحه‌ی 1