فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روش‌ها و راهبردهاي تقويت حافظه (به همراه تمرين‌هاي حافظه)
روش‌ها و راهبردهاي تقويت دقت و توجه ويژه دانش‌آموزان دوره ابتدايي)
نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 2 (رويارويي با مسائل نظري و عملي تعليم و تربيت)
نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 1 (كاوشي براي تدوين چهارچوب نظري تربيت اسلامي)
هوش‌هاي چندگانه در كلاس‌هاي درس
  • 32,000 تومان
  • با تخفیف: 32,000 تومان

روش‌ها و راهبردهاي تقويت حافظه (به همراه تمرين‌هاي حافظه)

  • 22,000 تومان

حافظه، يكي ازبنيان‌هاي يادگيري، تفكر، خلاقيت، برنامه‌ريزي و رفتارهاي روزمرۀ ما را تشكيل مي‌دهد. بدون حافظه، يادگيري مفهومي نخواهد داشت و اين كه ما مي‌توانيم بخوانيم، بنويسيم، حساب كنيم، صحبت كنيم، چهرۀ دوستان را از يكديگر بازشناسي كنيم و حتي راه خانۀ خود را پيدا كنيم، همه نشانه‌هايي از اهميت و نقش حافظه است. بياييد تا در جهت پرورش و تقويت حافظه از هيچ كوششي دريغ نكنيم.

روش‌ها و راهبردهاي تقويت دقت و توجه ويژه دانش‌آموزان دوره ابتدايي)

  • 30,000 تومان

دقت و توجه يعني اين كه هر فرد تمام حواسش را به يك موضوع يا محرك خاصي معطوف كند و به خود اجازه ندهد كه به راحتي از آن موضوع منحرف شود. پس معناي توجه و دقت، متمركز كردن ذهن و حواس براي فهميدن موضوع خاصي است. تا انسان به مطلبي توجه نكن، قادر به يادگيري آن نخواهد بود.

نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 2 (رويارويي با مسائل نظري و عملي تعليم و تربيت)

  • 65,000 تومان

در جلد نخست كتاب حاضر، سعي بر آن بود تا چارچوبي نظري براي تربيت اسلامي فراهم شود. ضرورت اين امر، خود، از نابساماني و تشتتي نشات مي‌يافت كه در آثار مربوط به حوزه تعليم و تربيت اسلامي ملاحظه مي‌شود. آنچه در اثر مذكور مطرح شده‌است، مبنايي، هر چند موقت براي تربيت اسلامي فراهم مي‌آورد. در اين جلد، نظر بر آن است كه تربيت اسلامي، در زمينه‌اي عملي و كاربردي، يعني در رويارويي با مسائل تعليم و تربيت معاصر، مورد توجه قرار گيرد. مقصود از مفهوم عملي و كاربردي به ضرورت، معناي تحت‌اللفظي آن نيست بلكه در عرصه‌اي وسيع‌تر، مراد آن است كه تربيت اسلامي، در برابر چالش‌هاي نوين، ظاهر شود. از اين رو، چالش‌هاي مورد نظر، اعم از چالش‌هاي نظري و عملي است.

نگاهي دوباره به تربيت اسلامي 1 (كاوشي براي تدوين چهارچوب نظري تربيت اسلامي)

  • 45,000 تومان

تربيت اسلامي بي‌ترديد يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي معارف اسلامي است، اما به يقين، هنوز تحقيق و تدويني اصولي درباره آن صورت نپذيرفته است. با آن ‌كه برخي از آثار مربوط به اين زمينه، كم و بيش قوت‌هايي دارند و راه‌هايي را هموار كرده‌اند، اما هنوز تربيت اسلامي، مبحثي جدي و قابل تامل نيست و اين مي‌طلبد كه محققان به كاري درخور، همت گمارند و نظام تربيتي اسلام را به گونه‌اي بسامان عرضه كنند. اين كتاب، اصولا به قصد تدوين و تنظيم نظام تربيتي اسلام نگارش يافته است. به عبارت ديگر، كتاب حاظر، اساسا جهت‌گيري تئوريك دارد و در آن، سعي شده كه با مطالعه منابع اسلامي، چارچوبي براي مواجهه با مسائل تربيتي فراهم آيد. در جلد دوم اين كتاب، به مسائل كاربردي نظام تربيتي اسلام پرداخته شده است و براي هر مساله و معضل تربيتي، نحوي ربط و ارتباط مباحث نظري مذكور و برنامه عملي مواجهه با آن مشخص شده است.

هوش‌هاي چندگانه در كلاس‌هاي درس

  • 32,000 تومان

بنا به گفته هاوارد گاردنر، هدف از آشنايي و فراگيري هوش‌هاي چندگانه (MI) آن است كه به تفاوت‌هاي بسيار موجود در ميان افراد، احترام گذاشته شود. مطالعات و پژوهش‌هاي اوليه او نشان داده است كه ذهن انسان از هفت مقوله هوش (زباني، منطقي - رياضي، مكاني، حركتي - جسماني، موسيقيايي، ميان‌فردي و درون‌فردي) تشكيل مي‌شود. ويراست جديد كتاب حاضر، اطلاعات سودمندي درباره هوش هشتم (هوش طبيعت‌گرا) و فصلي درباره احتمال وجود هوش نهم (هوش اگزيستانسيال يا وجودي) را فراهم آورده است تا آموزگاران را در تمامي سطوح براي كاربرد اين تئودي MI‌ در تدوين برنامه درسي،‌طرح درس، ارزشيابي، آموزش‌هاي خاص، مهارت‌هاي شناختي، فناوري آموزشي، روش تدريس و... ياري رساند. همچنين، ده‌ها نكته، نمونه و راهكار عيني را فراروي آموزگاران قرار داده است تا بتوانند از آن‌ها براي تحقق استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان استفاده كنند.

صفحه‌ی 1