فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
در باب قتل
 • 170,000 تومان
 • با تخفیف: 170,000 تومان
شرم
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان
افسانه فردگرايي (نيروهاي اجتماعي چگونه زندگي ما را شكل مي‌دهند)
در باب شجاعت
 • 86,000 تومان
 • با تخفیف: 86,000 تومان
حسرت (در ستايش زندگي نازيسته)
 • 94,000 تومان
 • با تخفیف: 94,000 تومان
همه چيز درباره خانه به انضمام جستاري در باب 2گانه منزل و خانه
مرگ و ميل (نظريه روان‌كاوي در بازگشت لكان به فرويد)
عشق و آگوستين قديس
 • 87,000 تومان
 • با تخفیف: 87,000 تومان
در باب انتظار
 • 68,000 تومان
 • با تخفیف: 68,000 تومان
براي عشق به ميهن (جستاري در باب وطن‌پرستي و ملي‌گرايي)
نامه‌هايي در تربيت زيبايي‌شناختي انسان
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان
بيماري منتهي به مرگ (شرحي روان‌شناسانه از منظر مسيحي به مقصد تهذيب و تنبه)

در باب قتل

 • 170,000 تومان

مردم به ‌تدريج دريافته‌اند كه در آفرينش قتلي خوب نمي‌شود به دو ناقص‌العقل اكتفا كرد كه يكي جان ديگري را مي‌گيرد، به چاقويي و كيف زنانه‌اي و گذرگاهي تاريك. آقايان، امروزه‌روز طراحي صحنه، هماهنگي افراد، نور و سايه، شاعرانگي و شور و احساس براي اقداماتي از اين سنخ اجتناب‌ناپذير است. آقاي ويليامز موجب شده توقع ما از قتلِ ايدئال خيلي بالا برود؛ و همين‌طور، خاصه در مورد من، دشواري وظيفه‌اي را كه به عهده دارم چندچندان كرده است. او، مثل آيسخولوس و ميلتون در شعر، مثل ميكل‌آنژ در نقاشي، هنرش را به چكادي رفيع رسانده، و بنا به گفتۀ آقاي وردزورث، به تعبيري، «به سليقه‌اي شكل داده كه خودش با آن سنجيده و درك مي‌شود». اكنون، وظيفۀ تشريح تاريخ اين هنر و بررسي نقادانۀ مباني آن بر دوش خبرگان اين هنر است و نيز بر عهدۀ داوراني به‌كل متفاوت با قضات دادگاه جنايي. هيچكاك در باب قتل به‌عنوان يكي از هنرهاي زيبا را خوانده بود و قاتلان معركه و خوش‌لباسش را بر اساس توصيف دي‌كوئينسي از قاتل معركه و خوش‌لباس خلق كرده بود. داستايفسكي قتلِ جنايت و مكافات را بر مبناي توصيف دي‌كوئينسي از كوبيدن و كوبيدن و كوبيدن دوباره به در آفريد. هروقت آن عبارت شگفت‌انگيز نابوكف يادم مي‌آيد، نابوكف عاشق دي‌كوئينسي بود، جايي كه در آغازِ لوليتا مي‌گويد «وقتي پاي قاتلي در ميان باشد هميشه بايد منتظر نثري پرطمطراق و اغراق‌آميز هم بود»، به ياد قاتلي مي‌افتم كه دي‌كوئينسي از آن حرف مي‌زند.

شرم

 • 98,000 تومان

به خودم مي‌آيم و مي‌فهمم دليل اينكه اين‌همه از ايسا بدم مي‌آيد اين است كه خيلي خوب مرا مي‌شناسد، براي اين است كه مي‌بيند من چه موجود كثافتي هستم، براي اين است كه مي‌بيند تا اعماق وجودم را گند و كثافت و گه گرفته و اينجاست كه مي‌فهمم همين عريان بودن در مقابل هم است كه لحظه‌اي ما را آرام جان هم مي‌كند و لحظه‌اي ديگر به جان هم مي‌اندازد. درست عين وقت‌هايي كه آدم با مادرش دعوا مي‌كند. دلت مي‌خواهد مادرت سرش را بگذارد زمين و بميرد، اما بعد دلت مي‌خواهد بيايد در آغوشت بگيرد. وقتي واقعاً مي‌ميرد، به خودت مي‌گويي خلاص شدم، اما انگار يك بخشي از خود تو هم مي‌ميرد. سال‌ها از مرگش مي‌گذرد و روزي دل‌درد مي‌گيري و يك آن به خودت مي‌آيي مي‌بيني دلت مامانت را مي‌خواهد. (بخشي از كتاب) | گودمن از حسادتي كه زن‌ها نسبت به هم احساس مي‌كنند داستاني تلخ و پرتعليق مي‌سازد، حسادتي شدت‌يافته در اين عصرِ اوجِ كاپيتاليسم... حس شرمي كه بسياري از ما با آن آشناييم و احساسش مي‌كنيم. اما خواندن اين رمان مي‌تواند كمك‌مان كند از شرش خلاص شويم. (شيلا هِتي)

افسانه فردگرايي (نيروهاي اجتماعي چگونه زندگي ما را شكل مي‌دهند)

 • 170,000 تومان

امروزه فردگرايي روي تاريك خود را آشكار كرده و اين خطر وجود دارد كه بر نور آزادي و برابري، كه زماني مدافع آنها بود، سايه بيفكند. رهبران شركت‌ها و امور مالي بين‌المللي از افسانۀ فردگرايي راديكال براي توجيه نابرابري اقتصادي استفاده مي‌كنند. غالباً از آن دسته از سبك‌هاي زندگي كه مشخصه‌شان انزواي اجتماعي و تنهايي است به‌منزلۀ نمودي از فردگرايي دفاع مي‌شود. اكنون آزادي براي بسياري از آمريكايي‌ها به معناي حفاظت از آزادي فرد براي گردش در فروشگاه‌ها، خريد و مصرف كردن است. زماني فردگرايي ايده‌اي بود در دفاع از نوع‌دوستي و رهايي جمعي، اما در حال حاضر بيشتر به خودپرستي و خودخواهي گره خورده است. كتاب حاضر رابطۀ ميان فرد و جامعه را مي‌كاود. در حقيقت، از نظر جامعه‌شناسان فرد و جامعه دو روي يك سكه‌اند و نمي‌توان آنها را از هم جدا كرد. اين بدان معناست كه، براي مثال، والدين، خواهران و برادران، همكاران، دوستان و هم‌كلاسي‌هاي ما نه‌تنها افراد اثرگذار و مهمي هستند، بلكه در حقيقت بخشي از هويت ما هم به حساب مي‌آيند. اين درهم‌ريختگيِ امر فردي و امر اجتماعي در مورد گروه‌ها و نهادهاي بزرگ‌تر از قبيل كليساها، كسب‌وكارها، مدرسه‌ها، محله‌ها و حتي ملت‌دولت‌ها هم صادق است. به‌عبارت‌ديگر، هويت فردي ما، خود، ساختۀ اجتماع است و پيوسته به‌وسيلۀ مناسبات اجتماعي كوچك و بزرگ تداوم مي‌يابد. برخي از مناسبات و روابط اجتماعي ما نزديك و صميمانه‌اند و برخي ديگر با افرادي دور و بي‌نام‌ونشان، اما تركيب اين دو با يكديگر است كه ما را به اشخاص بدل مي‌كند.

در باب شجاعت

 • 86,000 تومان

شجاعت همواره يكي از تحسين‌شده‌ترين ويژگي‌هاي بشري در طول تاريخ و قلمروي جغرافياييِ انسان بوده، هرچند از بُعد فرهنگي، تفاوت‌هاي چشمگيري ميان تعاريفِ آرمانيِ آن وجود دارد. شجاعت در قالب الگوهاي بي‌شماري به تصوير كشيده شده: جنگجوي جسور، شهيد باايمان، فعال اجتماعي نترس و مادري كه در فقر و فاقه خانواده‌اي بزرگ را سرپرستي مي‌كند. اما اينكه بخواهيم تمام كارهاي شجاعانه را هم‌سنگ كنش‌هاي قهرمانانه بدانيم اشتباهي بزرگ است. چراكه شجاعت به همان اندازه در كوخ‌ها بوده كه در كاخ‌ها، به همان اندازه در كارخانه‌ها و دفترهاي كار بوده كه در ميادين پيكار. كتاب «در باب شجاعت» با كاوش در انديشه‌هاي ارسطو، آكويناس و بسياري از فلاسفۀ متأخرتري كه از شجاعت گفته‌اند به بررسي نمونه‌هاي قديمي و جديدِ اين فضيلت در سياست و ادبيات داستاني مي‌پردازد؛ نمونه‌هايي همچون جنبش ضدنازي «رز سفيد» در آلمان، پديده مدرن «افشاگري» و رمان «نشان سرخ شجاعت» از استيون كرين. در اين كتاب، جفري اسكار از معناي شجاعت و تفاوت‌هاي آن با بي‌باكي، بي‌پروايي و استقامت مي‌گويد. به ارتباط شجاعت با دنياي امروز مي‌پردازد و ماهيت آن را به‌عنوان فضيلت صرف به چالش مي‌كشد. آيا شجاعت مي‌تواند علاوه بر اهداف خيرخواهانه در راستاي اهداف شرورانه هم به كار گرفته شود و يا به‌جاي تسامح، گذشت و گفت‌وگو، انسان‌ها را به درگيري بكشاند؟

حسرت (در ستايش زندگي نازيسته)

 • 94,000 تومان

همه ما دو زندگي موازي داريم: يكي همين زندگي كنوني‌مان و ديگري همان كه حس مي‌كنيم بايد مي‌داشتيم يا هنوز ممكن است داشته باشيمش. با وجود تمام تلاشي كه صرف زيستن در لحظه مي‌كنيم، آن زندگي نازيسته به حضوري گريزناپذير مي‌ماند، به سايه‌اي كه گويي قدم‌به‌قدم ما را دنبال مي‌كند؛ و همين ممكن است تبديل شود به داستان زندگي ما.

همه چيز درباره خانه به انضمام جستاري در باب 2گانه منزل و خانه

 • 74,000 تومان

فرقي نمي كند كجاي اين كره‌ي خاكي باشيم و به چه زباني سخن بگوييم نام خانه كه به ميان بيايد انبوهي از افكار و احساسات و تصورات در خاطره زنده مي‌شود. خانه همان‌گونه كه در تجربه‌ي روزمره محل گردهم آمدن و آرام گرفتن است، به لحاظ مفهومي نيز از ديرباز محل تلاقي معاني گوناگون بوده است. با اين حال، در جهاني كه به سرعت در حال تغيير است، بسياري از انگاره‌هاي آشنا و عمدتا صميمانه‌ي ما درباره‌ي خانه نيز در حال مسئله‌دار شدن هستند يا پيشاپيش مسئله‌دار شده‌اند. اما حتي در اين وضعيت بحراني جديد هم، باز اين خانه است كه در عمل و نظر اهميتي روزافزون مي يابد، چه اكنون يادآور استقرار يافتن ايمن در جهاني است كه به نحوي فزاينده با تغيير، بي‌خانمامي، سرگشتگي، بي‌جا‌شدگي، و بي‌تعلقي شناخته مي‌شود.

مرگ و ميل (نظريه روان‌كاوي در بازگشت لكان به فرويد)

 • 115,000 تومان

اصل رانۀ مرگ، به منزلۀ يكي از مغفول‌ترين فرضيه‌هاي فرويدي در گفتمان جريان غالب روان‌كاوي، چه جايگاهي در منظومۀ نظري فرويد دارد؟ پيوند اين اصل با اجزا و مفاهيم متعارف‌تر نظريۀ روان‌كاوي، از اگو و اضطراب گرفته تا سوپراگو و خودشيفتگي، و نقش آن در سير فكري انديشه‌هاي فرويد چيست؟ سرشتِ بيگانگي آغازينِ سوژۀ انساني چه نسبتي با رانۀ مرگ و چه دلالت‌هايي براي فهم پيوند مقولات سه‌گانۀ هستي-معرفت‌شناختي نظريۀ لكاني دارد؟ تضمن‌هاي متافيزيكيِ فراروان‌شناسي فرويدي چيست و تفسيرهاي لكاني از آنها به چه پيامدهاي نظري‌اي مي‌انجامد؟ ميل و مرگ به كاوش در پرسش‌هايي از اين دست مي‌پردازد. كتاب با ارجاع‌هاي جابه‌جا به نص آثار فرويد و لكان، و نشاندن عناصر پراكندۀ نظريه‌هاي اين دو در قابي يكپارچه، سوداي آن را دارد كه نشان دهد چگونه مي‌توان با بهره‌گيري از تأويل‌هاي نوآورانۀ لكان از مضامين فرويدي، اجزاي به‌ظاهر پراكندۀ نظريۀ روان‌كاوي را در رهيافتي خاص، كه گرانيگاهش مفهوم رانۀ مرگ است، از نو صورت‌بندي كرد. زبان روان و طرح آسان‌ياب و روشني كه سير استدلالي مؤلف در چهارچوب آن پيش مي‌رود از يك‌سو زمينه را براي آشناييِ مخاطب نامأنوس با نظريۀ روان‌كاوي فراهم آورده، و از سوي ديگر سبب شده تا اشارات فراروان‌شناختي اين اثر در بازتفسير رانۀ مرگ در پهنۀ انديشۀ لكاني، به فهمي پرمايه و ثمربخش از روان‌كاوي فرويدي ياري رساند.

عشق و آگوستين قديس

 • 87,000 تومان

كتاب عشق و آگوستين قديس نسخه بازنگري ‌شده رساله دكتري هانا آرنت است كه زير نظر مارتين هايدگر و كارل ياسپرس نوشته شده است. آرنت در اين اثر، تحت تاثير شيوه فلسفه‌ورزي استادانش، تفسيري اگزيستانسيال از ديدگاه آگوستين درباره عشق به دست مي‌دهد: عشق به مثابه نحوه‌اي از «در جهان بودن». او از دو انگاره آگوستيني عشق بهره مي‌گيرد: كوپيديتاس و كاريتاس، كه اولي عشقي تملك‌جويانه است و دومي عشقي عاري از خودخواهي. اين دو از نگاه آرنت دو نحوه متفاوت از «در جهان بودن»اند؛ يكي گرفتاري در بند دنيا و ديگري آزادي از هر آنچه رنگ تعلق مي‌پذيرد.

در باب انتظار

 • 68,000 تومان

پنلوپه كنار دار بافندگي‌اش منتظر اديسه است؛ ولاديمير و استراگون منتظر گودو هستند؛ و همه ما هر روز مجبوريم منتظر چيزي يا كسي باشيم: براي اتوبوس، براي پرداخت‌هاي سر ماه، براي دلدارمان كه برسد يا زنگ بزند يا براي كتري كه جوش بيايد. اما آيا واقعا مي‌دانيم كه بالا و پايين گز كردن‌هاي عصبي‌مان يا خيره شدن‌هايمان به عقربه‌هاي ساعت يا دست به هم ماليدن‌هايمان در سالن انتظار به چه معناست؟ چه رابطه‌اي بين انتظار و زمان هست؟ آيا چيزي با عنوان اخلاق انتظار يا شايد حتي نوعي هنر انتظار وجود دارد؟ و آيا اينترنت، خريد آنلاين و پيامك زدن به معناي آن است كه اكنون ديگر كار انتظار براي هميشه به پايان رسيده است؟

براي عشق به ميهن (جستاري در باب وطن‌پرستي و ملي‌گرايي)

 • 93,000 تومان

در اين كتاب، عشق به ميهن، يا حب وطن، مرادف است با عشق به آزادي و كرامت انساني در برابر آن روحيه ملي‌گرايانه‌اي كه دوستدار افتخار، عظمت، برتري‌طلبي و كشورگشايي است و مستعد استقرار و تحكيم خودكامگي در جلوه‌هاي مختلف آن. در جهاني كه بين گرايش‌هاي قطبي جهان شهرگرايي و بومي‌گرايي دوشقه شده، دفاع سياسي - اخلاقي از وطن‌پرستي جمهوري‌خواهانه دفاعي خاص از ارزش‌هاي عام و جهان‌شمول بوده و، بدين عنوان، شايسته اعتنا و احترام است.

نامه‌هايي در تربيت زيبايي‌شناختي انسان

 • 97,000 تومان

انسانِ مدرن از نظرِ شيلر دستخوش دوپارگي و بيگانگي‌ با خويش است، چيزي كه در فعاليت‌هاي متضادِ «حس» و «عقل» متجلي مي‌شود، در تضادِ دولتِ اضطرار و دولتِ عقلاني‌ـ‌اخلاقي، ضرورت و آزادي، قانونِ طبيعت و قانونِ اخلاق، رانه مادي و رانه صورت، و جز اين‌ها. شيلر، در كوشش براي رفعِ اين تضادها، بر سياست و «دولتِ عقلاني» تأكيد مي‌ورزد و «تربيتِ» موردِ نظر در نامه‌ها نيز تربيتِ انسان است براي پشتِ سر نهادنِ «دولتِ اضطرار» و تأسيسِ دولتِ عقلاني. بنابراين، مسئله‌ي اصليِ نامه‌ها را مسئله‌اي سياسي تشكيل مي‌دهد، كه به تعبيرِ شيلر عبارت است از «برساختنِ آزاديِ سياسيِ حقيقي». با وجودِ اين، شيلر راهِ حلِ اين مسئلۀ سياسي را نه در خودِ سياست بلكه در«زيبايي‌شناسي» جست‌و‌جو مي‌كند. از نظرِ شيلر، زيبايي‌شناسي وسيله‌اي است كه مي‌تواند همۀ آن دوپارگي‌ها، تضادها و بيگانگي‌ها را از ميان بردارد و انسان را با خويش، با ديگران و با طبيعت در هماهنگيِ كامل قرار دهد.

بيماري منتهي به مرگ (شرحي روان‌شناسانه از منظر مسيحي به مقصد تهذيب و تنبه)

 • 63,000 تومان

بي‌راه نيست اگر بگوييم يكي از مهم‌ترين خصوصيات و دستاوردهاي متفكراني كه در زمره فيلسوفان اگزيستانس جاي داده شده‌اند توجه كردن و توجه دادن به ساحت «احوال» انساني بوده است؛ آن هم در افق وسيع‌تري كه در آن احوالي چون ملال، اضطراب، اميد، احساس گناه و... وراي جنبه صرفا روان‌شناختي‌شان، واجد دلالت‌هايي هستي‌شناختي و اگزيستانسيال محسوب شده‌اند. در اين ميان يكي از اولين نام‌هايي كه از خاطر مي‌گذرد سورن كي‌يركگور، فيلسوف و الهي‌دان دانماركي، است. در كتابي كه به دست داريد او را سرگرم كندوكاو درباره حالي مي‌بينيم كه احتمالا همه ما، كم يا بيش، در گذشته يا حال، دستخوش آن بوده‌ايم: نوميدي. بيماري منتهي به مرگ كتابي است كه بسياري از انديشه‌ها و دل‌مشغولي‌هاي كي‌يركگور را در خود جاي داده است. خود او اين كتاب را يكي از دو اثر برتر خويش مي‌دانست و گوارديني آن را مناسب‌ترين مقدمه بر انديشه او مي‌شمرد. بيماري منتهي به مرگ،‌ به تعبيري، كتابي است براي آهسته‌خوانان.

1  2  3  صفحه‌ی 1