فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
آموزش اصول سرپرستي
  • 10,000 تومان
  • با تخفیف: 10,000 تومان
بنيادهاي چاكرادرماني
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

آموزش اصول سرپرستي

  • 10,000 تومان

آموزش سرپرستي در ايران ابتدا توسط وزارت كار و امور اجتماعي آغاز و تا به امروز به وسيله چند سازمان آموزشي ادامه يافته است، كه از آن جمله مي‌توان به موسسه مطالعات و بهره‌وري منابع انساني (موسسه مطالعات و برنامه‌ريزي آموزشي) سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اشاره كرد كه طي دهه گذشته دوره‌هاي متعدد آموزش سرپستي را با بهره‌گيري از اساتيد مجرب و با كيفيتي مطلوب و به طور فراگير در سطح شركت‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و ساير موسسات و شركت‌ها برگزار نموده است. مطالب كتاب در دو بخش مقدماتي مشتمل بر چهار فصل و تكميلي در ده فصل كه هر يك جزو مهارت اصلي سرپرست‌ها محسوب مي‌شوند تنظيم گرديده است.

بنيادهاي چاكرادرماني

  • 45,000 تومان

در اين كتاب فهرستي از روش‌هاي بدني و تنفسي آمده است تا هر چاكرا را شارژ و باز كند. چاكراهاي خود را بشناسيد؟ چاكرا درماني؟ ورزيده كردن چاكراها؟

صفحه‌ی 1