فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
انسان كژگونه (دمكراسي برآيند 15 قرن كژديسي جوامع غربي)
تئوري نفهم‌ها و ديگر رويداد‌هاي فلسفي ناگوار
 • 169,000 تومان
 • با تخفیف: 169,000 تومان
مرگ را جدي نگير (آراي اسپينوزا در باب چگونه زيستن و چگونه مردن)
درس گفتارهاي مقدماتي درباره لاكان
 • 59,000 تومان
 • با تخفیف: 59,000 تومان
دير شكوفاشدگان (قدرت صبر در دنيايي كه وسواس پيشرفت زودهنگام دارد)
چگونه عاشق جهان بشويم (تمجيد دانشمند در وصف زيبايي پنهان جهان)
من كيستم و آن‌وقت چند نفر (سفري به درون ذهن)
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
فرازميني‌ها
 • 95,000 تومان
 • با تخفیف: 95,000 تومان
سقراط اكسپرس (در جست و جوي درس‌هاي زندگي به كمك فيلسوفان مرده)
روح‌هاي بيمار ذهن‌هاي سالم (چگونه ويليام جيمز مي‌تواند زندگي شما را نجات دهد)
جستار‌هايي درباره‌ زن
 • 40,000 تومان
 • با تخفیف: 40,000 تومان
پسا‌حقيقت
 • 69,000 تومان
 • با تخفیف: 69,000 تومان

انسان كژگونه (دمكراسي برآيند 15 قرن كژديسي جوامع غربي)

 • 380,000 تومان

شايد شما هم كژگونه باشيد. اگر در جامعه‌اي غربي، صنعتي و ثروتمند با نظام سياسي دمكراتيك پرورش يافته‌ايد هيچ بعيد نيست روانشناسي عجيب و غريبي داشته باشيد. كژگونه‌ها برخلاف بسياري از مردمان جهان، همچنين برخلاف اغلب انسان‌هايي كه تا كنون روي كره خاكي زيسته‌اند، انسان‌هايي به‌غايت فردباورند، به‌سادگي همرنگ جماعت نمي‌شوند، ذهني تحليل‌گر و انتقادي دارند و مدام مشغول ويژگي‌ها و توانمندي‌هاي خويش‌اند. آنها طي چند قرن اخير سراسر اروپا را در بر گرفتند، رنسانس و انقلاب صنعتي را رقم زدند، ثروتمند شدند و به تدريج سلطه خود را بر جهان افكندند. اما چرا و چگونه؟ انسان كژگونه روايتي جسورانه و شكوهمند از هم‌فرگشت فرهنگ و روانشناسي و نهاد‌هاي برآمده از آنها ارائه مي‌كند كه براساس آن مي‌توان چرايي وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي متفاوت جهان را درك و تحليل كرد. خواننده ايراني بي‌شك پس از مطالعه اين كتاب به خود جرات نخواهد داد درباره توسعه و ترقي ايران همانند گذشته بينديشد.

تئوري نفهم‌ها و ديگر رويداد‌هاي فلسفي ناگوار

 • 169,000 تومان

ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه ساده‌ترين چيزها برايمان عجيب، و عجيب‌ترين چيز‌ها جزو زندگي روزمره‌مان است! دنياي معاصر پر است از اتفاقات جديد؛ درك هر كدام از خبر‌ها و پيشرفت‌هاي فناوري در حالت عادي به‌ ماه‌ها و گاهي سال‌ها زمان نياز دارد و اكنون ما در اين دوران اتفاقات تازه را پشت سر هم و بدون هيچ وقفه‌اي براي درك تغييرات تجربه مي‌كنيم. جستار‌هاي كتاب با تنوع وضوعي و گاه عجيبشان اين فرصت را به شما مي‌دهند تا به بررسي زواياي جديد زندگي مدرن بپردازيد. نيازي به دانش قبلي از فلسفه نيست و جستار‌ها به موضوعات متنوعي از لذت، عشق، حسرت و مباحث جديد اخلاقي گرفته تا نقد كانت و فلاسفه نازي و جريان سيال ذهن مي‌پردازند. همان‌طور كه نويسنده در مقدمه آورده است، لازم نيست كتاب را به ترتيب صفحات بخوانيد؛ كافي است عنوان‌هاي مورد‌علاقه خود را انتخاب كنيد و با زاويه ديد فلسفه معاصر آشنا شويد.

مرگ را جدي نگير (آراي اسپينوزا در باب چگونه زيستن و چگونه مردن)

 • 120,000 تومان

ميلياردها انسان به عرصه هستي پا نهاده و بر پهنه اين كره خاكي مي‌زيند و زيسته‌اند. اما جالب است كه در هر برهه از تاريخ آدميان، تنها معدودي در زيست ايشان دقيق و نقاط روشن فطرت انساني را به او يادآور شده‌اند. الگوهاي عمدتا ثابت براي رسيدن به مقاصدي معين، تعاريف مشخص از بدي و نيكي و نسخه‌هاي هم‌شكل چگونه گذارندن سال‌هاي عمر، بر توانايي انسان در تحليل بهترين مسير به كمال هستي او پرده مي‌افكنند و موجب مي‌شوند هر دگرگوني در آنها تبديل به يك جريان فكري شود. اسپينوزا از آن دسته متفكراني است كه گويا با نشستن درون منشوري آينه‌اي، بازتاب بي‌انتهاي زواياي مختلف مهم‌ترين مفاهيم انساني را كه منجر به ارائه درك روشن‌تري از آنها مي‌شود، مي‌بيند و اين رسالت را بر دوش خود حس مي‌كند كه آن الگوها و نسخه‌هاي همه‌گير خردي را كه بعضا پيشينه تكرارشان به بلنداي تاريخ آدمي است، با آنچه مي‌بيند و عموم فرصت ديدنش را نداشته‌اند تغذيه كند.

درس گفتارهاي مقدماتي درباره لاكان

 • 59,000 تومان

ژاك لاكان (1901- 1981)، روانكاو بلندآوازه‌ي فرانسوي، از معدود متفكران قرن بيستم است كه تاثير گسترده‌اي بر سپهر روشنفكري و علوم انساني گذاشته است. سمينارهاي او در دهه‌ي 1950، جايگاهي بود براي رشد و تبادل آراي فلسفي.‌ او نظريه‌ي خود را بر پاي‌ي نظريه‌ي فرويد بنيان گذاشت و پس از طرح "مرحله‌ي آينه‌اي"، انديشه‌ي "بازگشت به فرويد" را مطرح كرد و نه‌ تنها برخي از ابداعات فرويد را شرح و تفضيل داد و در آن‌ها بازانديشي كرد، بلكه به مهم‌ترين پرسش‌ها و مسائل مبهم ‌مانده و حل‌نشده در نظريه‌ي فرويد بازگشت و روشي نو در بيان و تعبير اين مسائل و مفهوم آن‌ها در نظريه و عمل روانكاوي فراهم آورد.‌ اين كتاب با عرضه‌ي برخي مفاهيم بنيادي در روانكاوي، مسير شرح و بسط اين مفاهيم را از مبناي اصلي آن‌ها در كار فرويد تا تفصيل و تبيين لاكان از آن‌ها، مي‌كاود. اين كاوش در مفاهيمي چون ناخودآكاه، مرحله‌ي آينه‌اي، ابژه، هيستري و وسواس فكري، انتقال و تعبير انجام پذيرفته است. ‌فصل‌هاي كتاب برگزيده‌اي است از سخنراني‌هايي كه در مركز تحقيق و تحليل فرويدي ايراد شده‌اند. كتاب براي خوانندگاني با آموخته‌ها و پيش‌زمينه‌هاي گوناگون از جمله دانشگاهي، باليني، اجتماعي، فرهنگي و هنري مفيد است. افزون بر آن، براي كساني كه از نظر آنان آرا و انديشه‌هاي روانكاوانه شايد عرصه‌اي نسبتا نو براي شرح و تفصيل باشد و نيز كساني كه در جست‌وجوي دورنمايي نو براي گسترش آراي خود در روانكاوي‌اند، خواندني است.

دير شكوفاشدگان (قدرت صبر در دنيايي كه وسواس پيشرفت زودهنگام دارد)

 • 120,000 تومان

نگاهي به دوروبر خودتان بيندازيد، چه‌قدر احساس ننگين شرمي را مي‌بينيد كه بر پايه احساس به هيچ‌جا نرسيدن در جواني شكل گرفته‌اند؟ اين ميل ويران‌گر و عجيب عصر پسامدرن - به خاصه از آغاز هزاره سوم به بعد – كه به همگان چنين القا مي‌كند: از كودكي تا جواني بايد چنان باشيد كه تكليف زندگي‌تان را با موفقيت‌هاي عظيم تحصيلي، شغلي و مالي روشن كنيد! اگر نتوانستيد دانش‌آموز و دانشجويي نخبه با نمره‌هاي درخشان باشيد، اگر نتوانستيد كسب و كار پرسودي راه بيندازيد، اگر نتوانستيد خانواده‌اي تشكيل دهيد و بر اساس فرم‌هاي پيشيني فرزندان زيبا و سالم و موفقي داشته باشيد و شاخص‌هاي ازپيش‌تعيين‌شده اين‌چنيني ديگر، از منظر جهان پيچيده‌شده در صنعت فرهنگ و صنعت زيستن، انسان تراز نوين جامعه جهاني نيستيد. به‌واقع هيچ‌كس در اين ميان نقش مهم انبوهي عوامل اجتماعي، خانوادگي و فردي را در نظر نمي‌آورد و فكر نمي‌كند كه آدمي ربات نيست كه بتوان يك برنامه كلي، زمان‌بندي‌شده و بي‌خدشه را برايش طرح‌ريزي و اجرا كرد. «ريچ كارلگارد» در كتاب «ديرشكوفاشدگان» اين مسئله را با دقت‌نظري مثالي زير نظر آورده و ابعاد گونه‌گونش را به‌خوبي شكافته و حلاجي كرده‌است. اينكه انسان در معناي تمام كلمه‌اش بسيار پيچيده‌تر از آن است كه بتوان نسخه واحدي برايش پيچيد و از همه انتظار داشت كه يا اين‌گونه باشند يا قيد زندگي را بزنند. اين كتاب با انبوهي مثال از ميان آدم‌هاي مختلفي كه لحظه‌هاي پرتنش و پرشكست بسياري را در دهه‌هاي سوم و چهارم و حتي پنجم زندگي‌شان تجربه كرده‌اند ولي بازهم راهي براي ساختن زندگي بهتر همراه با آرامش و سعادتمندي يافته‌اند، نشان مي‌دهد چرا نيازي نيست به همه افراد بگوييم كه اگر در بيست يا سي سالگي شكوفا نشديد، هيچ‌وقت نخواهيد شد! ديرشكوفاشدگان نقطه‌نظر ويژه‌اي‌ست درباب اهميت ايستادگي برابر ابتذال جمعي ميل به شكوفايي كه «ما»ي جمعي جهان سرمايه‌داري تعيين كرده است.

چگونه عاشق جهان بشويم (تمجيد دانشمند در وصف زيبايي پنهان جهان)

 • 69,000 تومان

«چگونه عاشق جهان شويم» سبك جديدي از نثر علمي به قلم نويسنده‌اي است كه به‌راستي شيفته‌ي دنياي اطرافش است. استفان كلاين، با نثري شاعرانه در ده فصل كوتاه، كه هركدام تمجيدي در وصف يكي از قلمروهاي خيره‌كننده‌ي كشفيات است، از اشيا و اتفاقات روزمره به‌عنوان سكوي پرش براي غوطه‌ورشدن در زيبايي علوم بنيادي استفاده مي‌كند. كلاين در يك گل سرخ وابستگي دروني كل ابعاد زندگي را مي‌بيند؛ يك روز طوفاني به پيش‌بيني‌ناپذير بودن جهان اشاره دارد و تيله‌اي تولد كيهان را به ذهن متبادر مي‌كند. كلاين درحالي‌كه درباره‌ي عميق‌ترين رمز و راز‌ها ـ يعني ماهيت واقعيت، ماده‌ي تاريك، جايگاه انسان در كهكشان‌ها و بيش از آن ـ تأمل مي‌كند، ما را ترغيب مي‌كند مانند دانشمندان عاشق جهان شويم؛ با درك ايده‌هاي اصلي و نظريات فيزيك قرن بيست‌ و يكم كه شگفتي‌ هرچيزي را نمايان مي‌كند، نگاهتان به گل سرخ ـ يا دنياي ما ـ ديگر چون گذشته نخواهد بود.

من كيستم و آن‌وقت چند نفر (سفري به درون ذهن)

 • 120,000 تومان

پرشت ما را در سفري هيجان‌انگيز به تاريخ فلسفه و درون مغز انسان همراهي مي‌كند و درباره پيچيدگي‌هاي هويت انسان و چگونگي ارتباطش با جهان هستي، عدالت، شادي، عشق و معناي زندگي بحث مي‌كند.

فرازميني‌ها

 • 95,000 تومان

زماني انريكو فرمي، فيزيك‌دان بزرگ ايتاليايي، سوال ساده‌اي پرسيد: « موجودات فرازميني كجا هستند؟» فرمي معتقد بود چون سن جهان هستي بسيار زياد و اندازه آن بسيار بزرگ است و فقط در كهكشان راه شيري تقريبا نيم تريليون ستاره وجود دارد كه ممكن است بسياري از آنها سامانه ستاره‌اي خاص خود را داشته باشند، پس جهان هستي نيز همانند زمين كه به‌طرزي حيرت‌انگيز و توجيه‌ناپذير منحصر‌به‌فرد است بايد مملو از حيات باشد. ‌اما آيا حيات فرازميني تمدني فوق هوشمند با فناوري‎هاي ارتباطي‌ پيشرفته‌تر از فناوري‌هاي ما است؟ يا گونه‎اي غيرپيشرفته است كه هنوز قادر به ايجاد ارتباط با دنياي اطرافش نيست؟

سقراط اكسپرس (در جست و جوي درس‌هاي زندگي به كمك فيلسوفان مرده)

 • 120,000 تومان

در اين كتاب نويسنده با كمك بزرگ‌ترين متفكران تاريخ در سراسر دنيا، از سقراط گرفته تا نيچه و از ثورو گرفته تا سايمون وي، خواننده را همراه خود با قطار به سفري فلسفي و در عين حال دلپذير مي‌برد. او هزاران مايل را طي مي‌كند، به خاستگاه فلسفه‌هاي بزرگ تاريخ مي‌رود و سعي مي‌كند آگاهانه انديشيدن را به ما بياموزد. نويسنده به روشي هوشمندانه زندگي مدرن امروزي و فلسفه را كنار هم قرار مي‌دهد و با بياني بسيار ساده و گاهي شوخ‌طبعانه، به ما نشان مي‌دهد كه چطور مي‌توان از انديشه‌ي اين بزرگان براي بهبود كيفيت زندگي خود بهره برد. چه بسا شما هم بعداز خواندن كتاب دلتان بخواهد مانند رواي داستان، سقراط را به نوشيدني دعوت كنيد و با هم گپي بزنيد.

روح‌هاي بيمار ذهن‌هاي سالم (چگونه ويليام جيمز مي‌تواند زندگي شما را نجات دهد)

 • 59,000 تومان

شايد بتوان گفت آنچه امروز تحت لواي پراگماتيسم، روانشناسي تجربي و فلسفه آمريكايي مي‌شناسيم، از همين جمله «ويليام جيمز» آغاز شده است: «آيا زندگي ارزش زيستن دارد؟» چنين پرسش بزرگ و سرشار از تشكيك و دودلي ممكن است هركسي را به ورطه سقوط در انفعال و نااميدي بكشاند. اينكه انسان با اين فكر درگير شود كه آيا چيزي به نام آزادي عمل بدون در نظر گرفتن تقدير وجود دارد؟ چطور مي‌شود در برابر قدرت ويرانگر پديده‌هاي بيروني كه از دسترس ما خارج‌اند ايستاد و از دل زندگي، ارزش زيستن را بيرون كشيد و درك كرد؟ «ويليام جيمز» كه خود در روزگار جواني به يقين رسيده بود اين زندگي ارزش زيستن ندارد، به مدد فلسفه، غوطه‌ور شدن در فكر بي‌سرانجامي بودن و پس از آن، انديشيدن در اهميت زندگي و زيستن، تمام فلسفه‌اش را بر نجات يك زندگي، نجات خويش، بنيان نهاد. «جان كاگ» در كتاب «روح‌هاي بيمار، ذهن‌هاي سالم؛ چگونه ويليام جيمز مي‌تواند زندگي شما را نجات دهد؟» با كنكاش در زندگي و فلسفه «ويليام جيمز»، اين فيلسوف بزرگ زندگي، به جان‌هاي خسته و بيماري نظر دارد كه همواره با اين فكر كلنجار مي‌روند كه «آيا زندگي ارزش زيستن دارد؟». جان كاگ، سعي كرده درعين دقت، با ايجاز و نكته‌سنجي به ژرفاي فلسفه جيمز رسوخ كرده و براي جان‌هاي بيماري كه در هزاره سوم و عصر فروپاشي معناها، توان فكري زيستن زندگي ازشان سلب شده، معناهاي متقني بيابد و با لحني ارسطويي بگويد: «دوستان! زندگي ارزش زيستن دارد.»

جستار‌هايي درباره‌ زن

 • 40,000 تومان

سوزان سانتاگ در چهار جستار كه به‌ طور جداگانه و مستقل درباره‌ي موضوع زن نوشته، نقد خود را استادانه از جامعه، تاريخ و جايگاه- متأثر از قضاوت محيط پيرامون و گاه خودخواسته‌ي- زن بيان مي‌كند. سانتاگ كه با نگارش آثاري چون عليه تفسير، درباره‌ي عكاسي، تماشاي رنج ديگران، در آمريكا، دوست‌دار آتشفشان، سفرنامه‌‌ها از جنگ ويتنام و سارايوو و بسياري آثار ديگر از جمله مهم‌ترين نويسندگان منتقد آمريكا و چهره‌اي جهاني و مشهور به‌شمار مي‌آيد، اين‌بار در جستارهايش منزلت و نقش زنان را به چالش مي‌كشد و آن‌ها را فارغ از الگوهاي مردانه و تقبيح جامعه با خود واقعي، ظرفيت‌هاي نهفته و شكوفا نشده‌ي زن مقايسه مي‌كند. اقبال تاريخي- زيستي مردان در قياس با شكوه شكننده و مشروط زنان تنها هجمه‌ي تاريك زمانه‌ي ما را نشان مي‌دهد و سانتاگ با جسارت و شجاعت از جهش و مقاومت در برابر تاريكي سخن مي‌گويد و مسئوليتي براي كشف و تغيير به سمت روشنا را براي همگان و به‌ويژه به عهده‌ي زنان مي‌گذارد. جستار‌هايي درباره‌ي زن به جاي طرح راه ‌حل‌هاي پيچيده براي زنان، پرسش‌هاي ساده‌اي مطرح مي‌كند و جهان زنان را در مسير خيزش براي تغيير و دگرگوني قرار مي‌دهد.

پسا‌حقيقت

 • 69,000 تومان

امروزه همه‌ي ما حقيقت را در اينترنت، مجلات و اخبار جست‌وجو مي‌كنيم و بايد بدانيم اين منابع در اغلب موارد به نفع احزاب و سياست‌هاي خاص جهت‌گيري مي‌كنند. سياست‌مداران، قدرتمندان و مديران فضاي مجازي با ابزار و امكانات خود ما را وادار به پذيرش بدون تفكر موضوعات مي‌كنند. موضوع كتاب منحصربه‌فرد و متفاوت است. نظريه‌ي پساحقيقت به ‌وسيله‌ي كساني كه از كم‌ارزش ‌شدن حقيقت نگران و پشيمان بودند متولد شد. موضوعي كه اگرچه آشكارا جانب‌دارانه به نظر نمي‌آيد، اما دست ‌كم يك ديدگاه را مطرح مي‌كند: اينكه فاكت‌ها و حقيقت در فضاي سياسي اين روزها به ‌شدت در معرض خطرند. در گذشته، حتي در بيان حقيقت نيز با چالش‌هاي بسيار جدي مواجه مي‌شديم، اما تابه‌ حال هيچگاه به اين اندازه از آن به عنوان استراتژي سياسي در تبعيت از واقعيت استفاده نشده بود. در نتيجه، در بحث پساحقيقت تنها به چالش‌برانگيز بودن حقيقت توجه نمي‌شود، بلكه از آن به عنوان سازوكار جديدي در چيرگي سياسي سياستمداران ياد مي‌شود. پس اگر بخواهيم با «مفاهيم ضروري» پساحقيقت آشنا شويم، نمي‌توانيم از سياست پرهيز كنيم.

1  2  3  4  5  صفحه‌ی 1