فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
ضمير ناآگاه
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

ضمير ناآگاه

  • 45,000 تومان

چنان‌چه بخواهي محوري‌ترين يافته علمي بنيان‌گذار روان‌كاوي، زيگموند فرويد، را نام ببريم، بي‌گمان مفهوم «ضمير ناآگاه» است، كه يكي از افق گشاترين يافته‌هاي روان‌كاوي است، كه روان‌پژوهان را براي شناختي ژرف‌تر و كارآتر از ساختار روان انسان، بسيار ياري‌گر بوده است. مهم‌ترين نوشتار فرويد در راستاي تبيين دقيق و عالمانه اين مفهوم، مقاله «ضمير ناآگاه» (1915) مي‌باشد، كه اكنون براي نخستين بار ترجمه فارسي اين اثر از زبان اصلي‌اش، آلماني، در اختيار دانش پژوهان و مشتاقان روان‌كاوي قرار مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1