فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
كتاب قطره اشكي در اقيانوس
 • 600,000 تومان
 • با تخفیف: 600,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
بچه‌هاي تانر
 • 180,000 تومان
 • با تخفیف: 180,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
ميان تخت و گور
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
پايان دموكراسي
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
درهايي در تاريكي
 • 140,000 تومان
 • با تخفیف: 140,000 تومان
پنير و كرم‌ها (جهان 1 آسيابان قرن شانزدهمي)
 • 225,000 تومان
 • با تخفیف: 225,000 تومان
دنياي پنهان نفت
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
نظريه روانكاوانه فيلم و قاعده بازي
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
هلگولند (سر درآوردن از انقلاب كوانتومي)
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
پريشاني‌هاي ترلس جوان
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان

كتاب قطره اشكي در اقيانوس

 • 600,000 تومان

«قطره‌اشكي در اقيانوس»، شاهكار برآمده از تجربه زيسته مانس اشپربر، عمدتاً داستانِ از اينجا راندگان و از آنجا ماندگان است، با اين تفاوت كه اينان نه از اينكه رانده شده‌اند پشيمان‌اند نه از اينكه مانده شده‌اند سوگوار. اين است وضعيت وجودي آن دسته از روشنفكران چپ اروپاييِ عمدتاً درگيرِ مبارزه عملي كه سوداي حقيقت‌جويي را فداي استالينيسمِ مسلط نكرده‌اند؛ روشنفكراني كه درست به همين علت از مرامي كه اقلاً به ‌لحاظ نظري بدان تعلق خاطر داشته‌اند رانده يا اخراج شده‌اند و در عين حال دست از مبارزه با فاشيسم هم برنداشته‌اند و اكنون با دو ديو تماميت‌خواه، فاشيسم و استالينيسم، پنجه در پنجه افكنده‌اند و حقيقت خود را مي‌جويند؛ روشنفكراني كه اكنون هم آماج حملات هم‌كيشان سابق خودند و هم آماج حملات خصم ديرين. ‌

ماكياوللي براي همه (فيلسوف روزهاي دشوار)

 • 60,000 تومان

در اين كتاب انديشه‌ها و زندگي پرفراز و نشيب نيكولو ماكياوللي، پدر انديشه سياسي مدرن، با زباني ساده و گيرا مطرح مي‌شود. در اين دوران كه شهريارهاي موقت و دائمي توأمان در جهان حكم مي‌رانند چرا همچنان مي‌توان خواندن ماكياوللي را مفيد يا ضروري دانست؟ چه چيزي در آثار او هست كه از آن‌ها متن‌هايي زنده و معاصر مي‌سازد؟ آثار او چه دارند كه به ما بگويند؟ ماكياوللي شهريار را بر اثر چه رويدادهايي و با چه رويكردي نوشت؟ آيا به‌راستي مي‌خواست به شهرياران درس نيرنگ بدهد؟ يا سر آن داشت كه شيوه‌هاي نيرنگ شهرياران را به مردم بنماياند؟ پاتريك بوشرون تاريخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه در فرانسه، در پاسخ به اين پرسش‌ها از ديدگاهي نو به تحليل آثار و انديشه‌هاي ماكياوللي پرداخته است. او فقط به بازخواني كتاب شهريار، يعني مشهورترين كتاب ماكياوللي، بسنده نكرده و كتاب‌ها و ديگر نوشته‌هاي او وحتي نمايشنامه‌هاي طنزش را هم از نظر گذرانده است تا شايد به ژرفاي انديشه ماكياوللي و چرايي اهميت و ضرورتش پي‌ببرد.

بچه‌هاي تانر

 • 180,000 تومان

روبرت والزر اين روايت بي‌پرده را به تشويق برونو كسيرر ناشر، پسرعموي ارنست كاسيرر فيلسوف نوشت. يك‌نفس و بي‌قلم‌خوردگي، در هجده فصل دقيقا يك‌اندازه،. داستان سيمون تانر، نويسنده خودخوانده خيال‌پرستي كه مدام بي‌اينكه خطايي مرتكب شود كه باعث شود عذرش را بخواهند شغل‌هاي بي‌اهميت خودش را ترك مي‌كند. موجودي پوچ و بي‌قيد و بند. هزارپيشه‌اي سودايي. انگار هجو نانويسندگان وراج ابن‌الوقتي كه از اضطرابي عميق رنج مي‌كشند و چنان در خودستايي و خودپرستي غرق‌اند كه شهودهاي من‌درآوردي نانوشته‌شان بخار مي‌شود و به هوا مي‌رود، و آنچه هم كه از ايشان بر كاغذ نقش مي‌بندد چيزي نيست جز مشتي ياوه بي‌سر و ته. اما اين علاف تن‌پرور مدرن با جامه‌دان سبكشء به قول كافكا، خود مانند شخصيتي داستاني كه نمي‌تواند شهودهاي نافذش را درباره جهان و مافيها تبديل به اثر ادبي كند، موجودي است بسيار اغواگر كه جهان را مي‌پويد و سرانجام دستاوردي از او بر جا نمي‌ماند، جز لذت خواننده. و شگفتا كه آنجه والزر درباره خود گفته، درباره سيمون هم صادق است: حتي فكر اينكه بتوانم در زندگي اندك كاميابي‌اي داشته باشم، مي‌ترساندم. فرق والزر با شخصيت داستانش اين است كه او داستان لطيفي مي‌آفريند درباره خواست ناكاميابي‌اي، و اين‌گونه كامياب مي‌شود، اكنون با بچه‌هاي تانر سه‌گانه مشهور روبرت والزر در اختيار خواننده فارسي‌زبان است.

جنگ

 • 80,000 تومان

در تابستان سال 2021 خبري منتشر شد كه جهان ادبيات را به لرزه انداخت. سه اثر اين غول ادبي جهان كه در روزگار حياتش مفقود شده بود سرانجام پيدا شد. دستنويس‌هايي كه شايد خوانندگان ادبيات بيش از نويسنده مشتاق بودند كه پيدا شود. بالاخره انتشارات گاليمار در بهار سال بعد از ميان اين نسخه‌هاي دست‌نوشته اولين رمان را چاپ كرد: جنگ، گويي سلين چند دهه پس از مرگ نيز حرف‌هاي ديگري درباره جنگ دارد كه با جهان بگويد. رمان جنگ روايت لحظات حضور سلين جوان است در جنگ، زخمي شدنش، بستري شدنش، و آنچه مي‌توان زوال و سقوط كشور او و ديگر كشورهاي درگير دانست به ورطه توأمان دردناك و مضحك جنگ. برخي منتقدان ادبي معتقدند كه اين رمان از ديگر شاهكار سلين يعني سفر به انتهاي شب نيز بزرگ‌تر است. به هر روي، تفكيك و انتخاب ميان اين هر دو اثر دشوار است.

ميان تخت و گور

 • 80,000 تومان

ميان تخت و گور در روان آدم‌هايي است كه در قعر روابط قدرت پوسيده‌اند و با اين همه گهگاه شراره‌هاي شرافت در وجودشان جرقه مي‌زند. پادشاه عثماني، بر سر دوراهي قرار گرفته است، ميان تخت و گور. او كه در پي كودتايي خائنانه از تخت به زير آمده و در زندان به انتظار لحظه اعدام نشسته است، اكنون فرصتي به كف آورده تا فرزندش را از ميان بردارد و بنا بر سنت ديرينه به‌عنوان يگانه فرد مذكر در خاندان عثماني دوباره بر تخت بنشيند. مگر نه اينكه از اين پيش‌تر نيز بسياري از اجدادش براي حفظ قدرت دست به خون فرزند آلوده‌اند؟ تاريخ در اين رمان بستري مي‌شود براي روان‌كاوي شخصيت‌ها. زلفو ليوانلي نام‌هاي اشخاص را حذف مي‌كند و مختصاتي وراي تاريخ و جغرافيا به رمان خود مي‌بخشد، ميان تخت‌ها و گورهاي در سراسر جهان.

پايان دموكراسي

 • 120,000 تومان

هرگاه كه دموكراسيِ ديگري در سراشيبي سقوط مي‌افتد، مي‌خواهيم بدانيم آيا هشداري است به سرنوشت احتماليِ دموكراسيِ ما؟ هر وقت كه جان مردم از يك سياست‌مدار به لب مي‌رسد، راهي هست تا سياست‌مداري ديگر را به جاي او انتخاب كنند. رهبرانِ مخوف يا چنان‌كه در چين مي‌گفتند «امپراتوران بد» ممكن است بي سر و صدا سر به نيست شوند. احزاب سياسيِ در حال احتضار، سرانجام به گورستان تاريخ سپرده مي‌شوند. اگر دموكراسي واقعاً مغفول بماند يا تضعيف شود، بعيد نيست كه يك «امپراتور بد» آهسته در نهادهاي آن بخزد و جا خوش كند، طوري كه ديگر نتوان از دستش خلاص شد.

درهايي در تاريكي

 • 140,000 تومان

در برابر زشتي‌ها و پليدي‌هاي دنيا چه بايد كرد؟ آدم به خودش مي‌گويد كاشكي انجمني سرّي و زيرزميني در كار باشد با اَبَرقهرمان‌هايي كه جلوي پيشروي شر را بگيرند. بچه‌هاي مبتكرِ درهايي در تاريكي چنين كارهايي مي‌كنند بي‌آنكه ابرقهرمان باشند. آنها آدم‌هاي عادي هستند و سلاحشان هم ابزار و وسايل دمِ دست. دِيو اِگِرز نويسنده آمريكاييِ اين رمانِ پرحادثه خوب مي‌داند كه درون و بيرونِ بچه‌ها چه مي‌گذرد. او با مهارتِ تمام داستان نوجواناني را تعريف مي‌كند كه شهرشان را نجات مي‌دهند و بي‌عرضگي‌هاي آدم‌بزرگ‌ها را جبران مي‌كنند.

پنير و كرم‌ها (جهان 1 آسيابان قرن شانزدهمي)

 • 225,000 تومان

«پنير و كرم‌ها» جد و جهدي است براي بركشيدن صداي گمشده يكي از انسان‌هاي گمنام به متن تاريخ. صداي منوكيو مشهور به دومنيكو اسكاندلا، آسيباني روستايي، كه از بخت بد دستگاه تفتيش عقايد كليسا او را در ايتاليا در واپسين سال‌هاي سده شانزدهم ميلادي زنداني كرد و به محكمه كشاند. آنچه در اين ميان به اين صداي نوعي در تاريخ تمايزي چشمگير مي‌بخشد جهاني است كه او با استمداد از زندگي روزمره و كتاب‌هايش آفريده است. كارلو گينزبورگ در «پنير و كرم‌ها» كوشيده است سطر به سطر اسناد اندكي را كه از محاكمه او بر جاي مانده است بكاود و جهان‌بيني اين آسيابان گمنام را ترسيم كند و نشان دهد كه شهروندان عادي آن‌گونه كه تا كنون گمان مي‌برده‌ايم، صرفاً فرمانبرِ فرادستان نبوده‌اند بلكه فقط صدايشان ناشنيده مانده است. پنير و كرم‌ها از شاخص‌ترين نمونه‌هاي تاريخ‌نگاريِ خُرد و تاريخ‌نگاريِ فرهنگي در جهان است.

دنياي پنهان نفت

 • 150,000 تومان

نفت مايه حيات تمدن مدرن است. از همين‌رو، صنعتي كه فراهم‌آورنده آن است موضوع مطالعات و كتاب‌هاي بي‌شمار بوده‌است. با‌اين همه، تاكنون به افراد كمتر‌شناخته‌اي كه دست در دست دولت‌ها و شركت‌هاي چند‌مليتي بقاي اين صنعت را تضمين مي‌كنند، چندان توجهي نشده است: يعني دلالان، كار‌چاق‌كن‌ها، لابيگران، گنگستر‌ها، و ديكتاتور‌ها. كمابيش تمام مراحل فرآوري نفت، از كشف تا مصرف، از طريق روابط مخفي و فساد و خشونت تسهيل مي‌شود، هرچند كه عموم مردم چندان چيزي از اين‌همه ندانند. كن سيلورستين در اين نمونه برجسته از گزارشگري تحقيقي، داستان‌ اين جهان عمدتا پنهان را روايت مي‌كند.

نظريه روانكاوانه فيلم و قاعده بازي

 • 96,000 تومان

نظريه روانكاوانه فيلم و قاعده بازي، درآمدي است موجز و عاري از دشوارگويي بر نظريه روانكاوانه فيلم به‌دست مي‌دهد و نيز نشان مي‌دهد كه چگونه اين نظريه را مي‌توان به منظور تفسير فيلم كلاسيك ژان رنوار به كار گرفت. اين كتاب پيدايش نظريه روانكاوانه فيلم را از بنيادهاي آن در انديشه زيگموند فرويد و ژاك لكان و همين‌طور تحول آن را از خلال نمودهاي معاصرش در آثار نظريه‌پردازاني همچون اسلاوي ژيژك و جون كاپجك پي‌جويي مي‌كند. اين درآمد تاريخي براي دانشجويان و پژوهشگراني كه مشتاق آشنايي بيشتر با اين حوزه مهم از نظريه فيلم هستند سودمند است و مفاهيم نظريه روانكاوانه فيلم را از خلال تفسير موشكافانه فيلم به عرصه كاربرد عملي مي‌آورد.

هلگولند (سر درآوردن از انقلاب كوانتومي)

 • 65,000 تومان

هلگولند جزيره‌اي بي‌دار و درخت در درياي شمال است، كه ورنر هايزنبرگ 23ساله توانست نظريه مكانيك كوانتومي را در آنجا خلق و دوراني از انقلاب علمي را آغاز كند. فيزيك كوانتومي انباشته از آراي غريب است كه منجر به بي‌شمار كشف و پيشرفت فناوري شده است و اكنون درك ما از جهان هستي مبتني بر نظريه‌هاي گرانش كوانتومي و مكانيك كوانتومي است، گرچه هنوز هم رازآلوده مانده است. كارلو روولي در هلگولند مي‌كوشد كه اين عرصه‌هاي رازآلوده را بكاود. جهان كوانتومي كه او توصيف مي‌كند، همان‌قدر زيباست كه تكان‌دهنده. آثار او همچون نظم زمان و واقعيت ناپيدا تا كنون به بيش از چهل زبان ترجمه شده است.

پريشاني‌هاي ترلس جوان

 • 80,000 تومان

روبرت موزيل (1942-1880) نويسنده بزرگ اتريشي است كه در ادبيات كلاسيك نوين او را با مارسل پروست و جيمز جويس مقايسه مقايسه مي‌كنند. روان‌پژوهي استادانه و جسورانه او باعث شده است «كالبد‌شكاف زندگان» لقب بگيرد، در عين آنكه زبانش از لطافت شاعرانه نيز بهره‌مند است و حتي مي‌توان او را غزل‌سراي تنهايي خردمندان دانست. پريشاني‌هاي ترلس جوان اولين اثر اوست كه در سرآغاز قرن پرفاجعه بيستم، در سال 1906، منتشر شده است و از تجربه‌هاي دوران تازه‌جواني او نيز نشاني دارد. اين رمان به شرح آزار و شكنجه حساب‌شده‌ پسري دبيرستاني به دست هم‌كلاسي‌هايش مي‌پردازد و موشكافانه نشان مي‌دهد كه چگونه در پس پوسته نازك متانت مدني آدم‌ها غرايزي موحش و قهرآلود و بدوي زبانه مي‌كشد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1