فیلترها

توليد كننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب سازی
تعداد تصاویر
 • 75,000 تومان

مهارت‌هاي پايه‌اي تفكر انتقادي

 • 120,000 تومان

آنچه اين كتاب درسي را از كتاب‌هاي مشابه متمايز مي‌كند وضوحي است كه تا حدي زيادي به يمن نحوه‌ سامان‌دهي مضامين ارائه‌شده حاصل آمده است. نويسندگان به‌جاي آنكه‌به شيوه‌ بي‌روح ساير كتاب‌هاي درسي، جداجدا به هر يك از جنبه‌هاي مختلف تفكر انتقادي و كاربرد آن‌ها بپردازند، اين مفاهيم و مباحث را به‌رواني پرورانده و قدم‌به‌قدم پيش برده‌اند. به‌واسطه‌ چنين رويكردي، جنبه‌هاي مختلف تفكر دقيق نقادانه به‌تدريج پيش چشم خواننده كنار هم قرار مي‌گيرد تا او بتواند در طي اين مسير مهارت‌هاي تفكر انتقادي را در خود بپروراند.

آشنايي با تفكر تحليلگرانه (واسازي تفكر و بررسي اجزاي آن)

 • 18,000 تومان

همه‌ي انسان‌ها فكر مي‌كنند. اين در ذات ماست. اما بخش اعظم تفكر ما به‌خودي‌خود سوگيرانه، مغشوش، جاهلانه، يا پيش‌داورانه است. براي خوب فكر كردن بايد دست‌كم مقدمات تفكر را، يعني مولفه‌هايي را كه هر جور انديشيدني بر پايه‌ي آن‌ها صورت مي‌پذيرد، بشناسيم. به‌عبارت‌ديگر بايد ياد بگيريم تفكر را به اجزاي سازنده‌ي آن تجزيه و تحليل كنيم. براي تحليلگري روش‌هاي متنوعي وجود دارد كه هركدام متخص به رشته يا حرفه‌ي فني خاصي است. اين نوع تحليلگري‌ها اغلب مستلزم آموزش‌هايي است كه ماهيتي تخصصي دارند. مثلا بدون تحصيل در رشته‌ي شيمي نمي‌شود تحليل‌هاي معتبر شيميايي انجام داد. ‌اما آنچه در اين كتاب راهنما آمده چيزي است مشترك ميان همه‌ي اشكال تحليلگري، چون همه‌ي اين شكل‌ها مستلزم تفكرند و هر تفكري هم دربردارنده‌ي اجزاي يا مؤلفه‌هاي فكري مشخصي است. پرورش ذهنيت تحليلگرانه مستلزم آموزش است. كسي كه مي‌خواهد چنين ذهنيتي را در خود بپروراند بايد ياد بگيرد هر تفكري را به اجزاي سازنده‌ي آن تجزيه كند و اين اجزا را براساس معيارهاي مشخصي بسنجد. اما براي پرورش چنين ذهنيتي هيچ قرص معجزه‌آسايي وجود ندارد. چيزي كه خواننده بايد از خود بپرسد اين است: «آيا اراده و بينش كافي براي متعهد كردن خود به ممارست بلندمدت در اين زمينه را دارم؟»

اختراع قوم يهود

 • 88,000 تومان

اين كتاب تلاشي است كاملاً مستند و متكي به منابع براي واكاوي واقعيتي كه پشت تبليغات صهيونيستي دربارۀ انگارۀ «ملت يهود» نهفته است.بازنگرش فرهنگ يهود بهمنزلۀ فرهنگي ديني (واقعيتي كه شلومو سند آن را استادانه به تصوير مي‌كشد) پاسخي است به سؤالاتي كه دهه‌هاست بدون پاسخ مانده‌اند. اين كتاب، چنانچه بدون پيش‌داوري و سوگيري خوانده شود، درواقع ترميم آن خدشه‌اي‌ست كه سال‌هاست فرهنگ يهود را نه فرهنگي ديني كه فرهنگي قومي جا مي‌زند؛ نه كمتر نه بيشتر. تلاش براي عادي‌سازي اين واقعيت (يهوديت به منزلۀ دين و نه فرهنگ قومي) كه با گروه‌گرايي پوچ يهودي در تضاد است در عمل موهبتي است براي مردم اسرائيل؛ اين‌كه بتوانند بر مبناي اين تجديد نظر هستي‌شناسانه سياستي مداراگرانه‌تر اتخاذ و از دين‌سالاري وحشت و تحريف به دموكراسي مدرن گذار كنند.

7 و نيم درس درباره مغز

 • 34,000 تومان

چرا مغز ما در فرايند تكامل چنين شد كه اكنون هست؟ جئاب بديهي ظاهرا اين است كه: براي فكر كردن. بالاخره قدرت نوع بشر همين فكر كردن است ديگر، نه؟ نه. از قضا اين جواب بديهي درست نيست. در واقع اين تصور كه مغز ما براي فكر كردن تكامل يافته منشا بسياري از بدفهمي‌هاي اساسي در مورد انسان بوده است. اين باور قشنگ را كه كنار بگذاريد، تازه آن وقت كم كم مي‌توانيد درك كنيد كه مغزتان چطور كار مي‌كند و مهم ترين كارش چيست، و در نهايت اينكه چه جور موجودي هستيد. مقاله‌هاي اين كتاب قرار نيست به شما بگويد در مورد ماهيت موجودي به نام انسان چطور فكر كنيد، اما دعوتي است به انديشيدن در اين باب كه چه جور انساني هستيد يا مي‌خواهيد باشيد. مغز ما بزرگ‌ترين مغز در قلمرو حيوانات نيست، و اگر بي‌طرفانه بنگريم بهترين مغزي هم كه مي‌شد داشته باشيم نيست. اما همين است كه هست. منشا قوت‌ها و ضعف‌هاي ماست. سرچشمه توانايي ماست، هم براي ساختن تمدن‌ها و هم نابود كردن يكديگر. باعث شده اين باشيم كه هستيم: اين موجود ناكامل شكوهند به نام انسان.

آشنايي با شيوه خوب آموختن و 30 تدبير عملي براي بهتر كردن يادگيري با استفاده از مفاهيم و ابزارهاي تفكر انتقادي

 • 26,000 تومان

آموزش نوعي كار فكري است؛ و هدف اين كتاب هم سهل‌الوصول‌تر كردن و كاربردي‌تر كردن كار فكري در امر آموزش و يادگيري عميق است. هدفش تلاش براي تحقق آرماني ديرپاست: آموزش ذهن آزاد‌انديش، ذهني كه پرسشگر است، كاوش مي‌كند، و به‌واسطه‌ي اِشراف بر خود، پشتكار فكري و ابزارهاي يادگيري بر دانش‌هاي گوناگون احاطه پيدا مي‌كند. اين كتاب دو بخش اصلي دارد. در بخش اول، «شيوه‌ي خوب آموختن»، راهبردهايي پيشنهاد كرده‌ايم به اين منظور كه نه تنها دانش‌جوي خوب، بلكه دانش‌جوي ماهري بشويد. مخاطب بخش دوم، «30 تدبير عملي براي بهتر كردن يادگيري»، بيش‌تر مديران و آموزگاران نظام‌هاي آموزشي‌اند و در آن راهبردهايي براي ارتقاي شيوه‌ي تدريس پيشنهاد شده است. اين راهبردها برآمده از نوعي رويكرد آموزشيِ مبتني بر تفكر انتقادي است، و همچنين محصول واكاوي نقاط ضعفي كه نوعاً در شكل معمول آموزش (يعني تدريس/ پرسش/ آزمون) وجود دارد.

دانش‌هاي ناروشن (بنيادهاي تاريخي و چشم اندازهاي علوم انساني)

 • 80,000 تومان

در اين كتاب پردامنه، يكي از معتبرترين مورخين فرهنگي روزگار ما به پرسش عمده‌اي درباره تجربه ‌انساني مي‌پردازد و تلاش دارد تا آن را به شيوه «علمي» فهم كند. بروس مازليش در اين كتاب دستاوردها، ناكامي‌ها و امكانات علوم انساني را در نظر مي‌گيرد، عرصه‌اي كه او تعريف گسترده‌اي از آن به دست مي‌دهد تا شامل علوم اجتماعي، ادبيات، روانشناسي، و مطالعات هرمنوتيكي باشد. مازليش بر اساس آثار مورخين و فيلسوفان پيشين تركيب نو و بديع و پرباري از سرشت و معناي علوم انساني عرضه مي‌كند. نويسنده با آغاز از گذشته دوردست انسان، ضمن گذر از "عصر اكتشاف" به زمان حاضر، آن دانشي را به بحث مي‌گذارد كه علوم انساني داعيه‌دار آن است. او آرمان‌هاي اثبات‌گرايي الگو گرفته از علوم طبيعي را در كنار گرايش‌هاي تعبيري ناگزير، به‌دقت وارسي مي‌كند. مازليش در جريان تحليل روش علمي و جامعه علمي، نقش‌هايي را كه اين‌ها در علوم انساني مي‌توانند يا بايستي ايفا كنند مي‌كاود. رويكرد بروس مازليش آشكارا ميان‌رشته‌اي است و بحث را به موضوعاتي از جامعه مدني گرفته تا جهاني‌شدن و برهمكنش انسان‌ها و ماشين‌ها مي‌كشاند تا به مبحث فكربرانگيز «آگاهي تاريخي» راه برد.

آشنايي با هنر پرمايه نوشتن (براساس مفاهيم و اصول تفكر انتقادي)

 • 15,000 تومان

ما در حين نوشتن تجربه ها و انديشه ها و معناهايي را كه در ذهن داريم به كلام مكتوب ترجمه مي كنيم. اين كار آميزه‌اي است از تحليلگري و سنجشگري و خلاقيت. اما متاسفانه كساني كه در چنين ترجمه‌اي مهارت داشته باشند اندك شمارند. در كار نوشتن هدف نويسنده امري است تعيين كننده و طبعا مهارت هايي هم كه هركس براي نوشتن لازم دارد تابع منظوري است كه از نوشتن دارد.

ژن خودخواه

 • 75,000 تومان

چاپ نخست ژن خودخواه در 1976، موجي از هيجان در ميان زيست‌شناسان و مردم عادي برانگيخت. نگاه شفاف داكينز، از ديدگاه ژن به حيات، در نثري روشن و رسا، خطوط فكري مختلف درباره چيستي انتخاب را چنان در يك چهارچوب مفهومي قرار داد كه به منبع با ارزشي براي درك جنبه‌هاي مختلف تكامل تبديل شد. مهر تاييد زمان را بر آن مي‌توان ديد. بسياري ژن خودخواه را به خاطر قوت مطالب علمي و زبان غيرفني‌اش، شاهكار نگارش علمي دانسته‌اند، و مطالب آن امروز هم، همانند زمان انتشارش، تازه و معتبر است. «اين كتاب را همه مي‌توانند و بايد بخوانند. استادانه نماي جديدي از نظريه تكامل در آن توصيف شده است.» «متني است عالمانه، با نگارشي هوشمندانه و شيوا... فوق‌العاده خوب...»

كتاب كار استدلال (دوره‌ي كامل تفكر انتقادي)

 • 120,000 تومان

آيا ما استدلال مي‌كنيم؟ يعني آيا هنگامي كه مي‌خواهيم كسي را قانع كنيم، براي ادعاهايمان دليل مي‌آوريم؟ استدلال كردن كجا آموزش ديده‌ايم؟ چقدر در اين زمينه تمرين كرده‌ايم؟ استدلال نوعي مهارت است نه دانش صرف. بنابراين، نياز به تمرين دارد. آنچه ما و فرزندانمان در نظام آموزشي بيشتر تمرين مي‌كنيم، مشتق و انتگرال است يا استدلال؟ از خود بپرسيم آخرين باري كه يك استدلال اخلاقي نوشتيم و استدلالمان مورد نقد و بررسي خود و ديگران قرار گرفت؟ چه زماني بود؟ ولي آيا استدلال كردن كمكي به بهبود اوضاع مي‌كند؟ پاسخ نااميد كننده اين است كه اكثرا خير. بعيد مي‌دانم كسي صرفا با گوش دادن به استدلال قانع شود و نظرش به يكباره تغيير كند، به خصوص وقتي قرار است درباره موضوعات مناقشه‌آميز مهم و حيثيتي مانند باورهاي مخاطبان استدلال كنيم. پس اگر واقعا اين گونه است، چرا بايد با مخالفان خود بحث و گفتگو كنيم؟ به يك دليل ساده: چون به نظر مي‌رسد فعلا جايگزين بهتري جز گفت‌وگوي مستدل نداريم. چون فقط دو راه براي فيصله بخشيدن به مناقشه وجود دارد، گفتگو كردن و زور. اين كتاب تلاشي براي تمرين استدلال و رشد عقلانيت است، كتابي با تمرين‌هاي متعدد و ملموس براي كساني كه مي‌خواهند معقول‌تر باشند. اميدوارم كه انتشار اين كتاب فرصتي را براي انديشيدن به استدلال و متمرين استدلال كردن فراهم آورد.

آشنايي با ساز و كار ذهن و تسلط بر ذهن خويشتن (تفكر احساس خواستن و معضل خردگريزي)

 • 8,500 تومان

انسان به طبيعت خود نه خردمند است نه اخلاقي. گرايش طبيعي انسان‌ها اين است كه جهان را از دريچه تنگ منافع خود ببينند و بر همين اساس رفتار كنند. در عين حال، اين قابليت بالقوه هم در انسان‌ها هست كه خردورزي و اخلاق‌مندي را در خود بپرورانند و به متفكران ماهر و منصف بدل شوند. متنها لازمه چنين رشدي درك ساز و كار ذهن است. اين كتاب راهنماي آسان فهمي است براي درك ذهن، عملكرد آن، گرايش طبيعي‌اش به خردگريزي و در عين حال قابليتش براي خردورزي. كتابي است براي كساني كه مشتاقند قابليت بدل شدن به انسان خردمند منصف را در خود بپرورانند، دغدغه‌ي اين را دارند كه رفتارشان چه تاثيري بر زندگي ديگران مي‌گذارد، و جهاني عادلانه و انساني‌تر مي‌خواهند. كتابي است براي آن‌ها كه مي‌خواهند نفكرشان را تغيير دهند تا تصميم‌هاي بهتر بگيرند، كيفيت زندگي و روابط‌شان را بهبود بخشيد، و جهان‌بيني متعالي‌تري داشته باشند.

آشنايي با شيوه درس خواندن و خوب آموختن با استفاده از مفاهيم و ابزارهاي تفكر انتقادي

 • 26,000 تومان

اينكه «آموزش» را صرفا حفظ كردن تكه پاره‌هاي اطلاعات يا كسب انواع و اقسام مدارج تحصيلي در نظر آوريم اساسا مايه وهم مفهوم آموزش است.آموختن نوعي كار فكري است؛ و هدف اين كتاب هم سهل الوصول‌تر كردن و كاربردي‌تر كردن كار فكري در امر آموزش و يادگيري عميق است. هدفش تلاش براي تحقق آرماني ديرپاست؛ آموزش ذهن آزاد انديش، ذهن پرسشگر، از اين حيث، مخاطب اين كتاب نه تنها درس آموزان، بلكه مديران و آموزگاران تمام نظام هاي آموزشي اند. ما اميدواريم اين كتاب را خوانندگان به چشم منبعي ببينند كه براي رسيدن به معناها و درك عميق تر در مورد فرايند آموختن، مي توان بارها و بارها آن را خواند. آنچه ارزش آموختن داشته باشد حتما ارزش خوب آموختن هم دارد؛ و آنچه از همه بيش تر ارزش آموختن دارد خود فرايند آموختن است؛ پرورش و پيشرفت به واسطه ي كار فكري نظام مند در زمينه ي مهارت ها،عادت ها، وراهبردهاي ذهن منضبط.

پرورش محبت‌آميز كودكان (فرزندپروري به روش ارتباط بدون خشونت)

 • 20,000 تومان

چگونه با بچه‌اي 2ساله ه دوستش با هر اسباب‌بازي بازي كند آن را قاپ مي‌زند رفتار مي‌كنيد؟ به بچه 4 ساله‌اي كه از روي عصبانيت جبغ مي‌كشد وقتي برادر كوچكش گريه مي‌كند چه مي‌گوييد؟ چگونه مي‌توانيد با بچه 10 ساله كه دوباره مسئوليتش را در خانه انجام نداده است حرف بزنيد؟ چه راهبردهايي به نوجوان‌تان كمك مي‌:ند تا صادق صريح و ايمن بماند،؟ به‌عنوان پدر و مادر شما پيوسته با چنين چالش‌هايي روبه‌رو هستيد.

1  2  3  4  5  صفحه‌ی 1