فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
جلسات زنده آلبرت اليس
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
 فعاليت هاي عملي براي تقويت مهارت هاي نوزادان و كودكان داراي تاخير رشدي
دانش‌آموزان با مشكلات يادگيري و رفتاري (ارزيابي و راهبردهاي آموزشي)
ما هنوز 1 خانواده‌ايم (راهنماي فرزند پروري درست پس از طلاق)
ناتواني‌هاي يادگيري مبتني بر زبان (راهبردهايي براي موفقيت در مدرسه و زندگي)
آسيب‌شناسي رواني 1
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
آسيب‌شناسي رواني 2
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
روان‌شناسي زندگي (زندگي درماني)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
شكستن الگوهاي ناكارآمد در رابطه (كتاب خودياري و كمكي طرح‌واره‌درماني)
زبان در ترازو (درباره فرهنگ بيان و مهار زبان و كاربرد آن در تربيت)
روش‌هاي تدريس در آموزش ويژه (راهنماي گام به گام براي معلمان)
روانشناسي و آموزش كودكان با تاخير تحولي
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان

جلسات زنده آلبرت اليس

 • 50,000 تومان

كتاب جلسات زنده آلبرت اليس! يكي از اولين كتاب‌ها درباره رويكرد عقلاني‌هيجاني رفتاري است. اين كتاب شامل نوشته جلسات نمايشي آلبرت اليس است كه به داوطلبان نشان مي‌دهد چگونه مي‌توانند از اين نظريه براي حل مشكلات هيجاني- رفتاري خود استفاده كنند. اين كتاب منبع ارزشمندي براي كساني كه مي‌خواهند بدانند درمان عقلاني‌هيجاني رفتاري چيست و چگونه آن را با مراجعان‌شان به‌كار ببرند.

فعاليت هاي عملي براي تقويت مهارت هاي نوزادان و كودكان داراي تاخير رشدي

 • 65,000 تومان

وقتي والدين نگران اين مي شوند كه چرا كودك‌شان آن طور كه بايد رشد نمي‌كند، يكي از نخستين سوال‌هاي كه براي‌شان به وجود مي‌آيد اين است كه تاخير رشدي چيست؟ بهترين فردي كه مي تواند به اين سوال پاسخ دهد، منخصص اطفال يا متخصص مانند متخصص رشدي- رفتاري اطفال يا روانشناس كودك است.

دانش‌آموزان با مشكلات يادگيري و رفتاري (ارزيابي و راهبردهاي آموزشي)

 • 220,000 تومان

هدف اين كتاب، آشنا ساختن شما با مهارت‌هاي آموزش و راهبردهاي لازم براي درك و آموزش دانش‌آموزاني است كه مشكلات رفتاري و يادگيري زيادي دارند. اين كتاب مي‌تواند به عنوان منبع درسي براي درس اختلال‌هاي يادگيري مورد استفاده قرار گيرد. هم چنين مي‌توان به عنوان يك كتاب راهنما مورد استفاده كارشناسان مراكز اختلال‌هاي يادگيري، معلمان آموزش عمومي و آموزش ويژه قرار گيرد. افزون بر اين، مي‌تواند براي والدين و خانواده كودكان داراي مشكلات يادگيري و رفتاري، منبع مفيدي باشد.

ما هنوز 1 خانواده‌ايم (راهنماي فرزند پروري درست پس از طلاق)

 • 50,000 تومان

كتابء رهنمودهاي شايان توجهي را در اختيار والديني قرار مي‌دهد كه فرزنداني از نوزادي تا نوجواني دارند و ناگزيرء به طلاق قانوني رسيده‌اند. نويسنده از لحظه شروع قطعي شدن طلاق ميان يك زن و شوهر و چگونگي بيان اين خبر به فرزندان‌شانء تا فرايندهاي پس از جدايي كامل آن‌ها رابه طور دقيق و با رويكردي عملي و سرشار از تجربه‌هاي مشاوره‌اي خود سخن گفته است.

ناتواني‌هاي يادگيري مبتني بر زبان (راهبردهايي براي موفقيت در مدرسه و زندگي)

 • 35,000 تومان

از زماني كه مدارس شكل گرفتندء كودكاني هم وجود داشته‌اند كه براي يادگيري دچار مشكل بوده‌اند. در گذشته كودكاني كه در مدرسه با شكست مواجه مي‌شدندءاغلب تنبلء بي‌علاقهء و يا فاقد هوش كافي تلقي مي‌شدند. اين فرض‌هاي نادرستء پيامدهاي ويران‌گري در پي داشت. خوشبختانه به عنوان والد يا متخصص به خوبي درك مي‌كنيد كه اگر كودك شما در مدرسه با چالش‌هايي رو به روستء اين دليل بر ناتواني او نيست.

آسيب‌شناسي رواني 1

 • 80,000 تومان

مطالب كتاب به شرح زير است: فصل اول: نگاهي به نابهنجاري فصل دوم: نظريه‌ها و درمان نابهنجاري فصل سوم: ارزيابي و تشخيص نابهنجاري فصل چهارم:كوشش پژوهش فصل پنجم: آسيب اضطراب وسواس فكري عملي و اختلالات مربوط فصل ششم: نشانه جسماني و اختلالات تجزيه‌اي فصل هفتم: اختلالات خلقي و خودكشي...

آسيب‌شناسي رواني 2

 • 100,000 تومان

مطالب كتاب به شرح زير است: فصل هفتم: اختلالات خلقي و خودكشي فصل هشتم: طيف اسكيزوفرني و اختلالات روان‌پريشي ديگر فصل نهم: اختلالات شخصيت فصل دهم: اختلالات عصبي رشدي و اختلالات عصبي شناختي فصل يازدهم: اختلالات اخلالگر كنترل تكانه و سلوك فصل دوازدهم: اختلالات خوردن فصل سيزدهم: اختلالات جنسي و تنوع هويت فصل چهاردهم: اختلالات مصرف مواد و قماربازي فصل پانزدهم: روانشناسي سلامت...

روان‌شناسي زندگي (زندگي درماني)

 • 75,000 تومان

عنوان اين كتاب، روان‌شناسي زندگي و زندگي درماني است. بر اساس سوابق آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي نگارنده، چنين عنوان جديدي در حوزه روان‌شناسي انتخاب و تدوين شده است. هدف اصلي كتاب اين است كه بتواند دامنه زندگي افراد را گسترش داده و نگاه آن‌ها را نسبت به معنا و مفهوم زندگي، هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي، تغيير دهد. محتواي كتاب طوري تدوين شده است كه مي‌تواند به عنوان يك واحد درسي مستقل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي قابل استفاده باشد. علاوه بر آن، در دروسي، چون روان‌شناسي عمومي، نظريه‌هاي مشاوره و روان درماني ، آسيب شناسي رواني، بهداشت رواني، تشخيص و درمان، روان‌شناسي اجتماعي، روان‌شناسي سالمندي، روان‌شناسي سلامت،انگيزش و هيجان، نظريه‌هاي شخصيت و از اين قبيل، قابل استفاده است.

شكستن الگوهاي ناكارآمد در رابطه (كتاب خودياري و كمكي طرح‌واره‌درماني)

 • 60,000 تومان

كتاب پيش‌رو با تلفيق رويكرد طرح‌واره‌درماني و ديدگاه سيستمي به زوج مي‌نگرد و مشكل زوجين را از منظر ارتباطي مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين منظر، ارتباط از دو جهت مطرح مي‌گردد: نخست: ارتباط مناسب بين درمانگر و زوجين است كه فضايي ايمن ايجاد مي‌كند تا زوجين احساس كنند كه درمانگر در هر شرايطي نسبت به آن‌ها پذيرش دارد و منظر ديگر، بررسي الگوهاي ارتباطي مشكل‌دار بين زوجين است.

زبان در ترازو (درباره فرهنگ بيان و مهار زبان و كاربرد آن در تربيت)

 • 50,000 تومان

اين كتاب مشتمل بر آموزه‌هاي تاريخي و رهنمودهاي مفيد و موجز از رجال علم و ادب و دين و عرفان در باب ارتباطات كلامي، فن بيان و پيام و مباحثي در آسيب‌شناسي زبان و نفع و ضرر سكوت و در آموختن مهارت گفتار و شنيدار و كاربرد آن در تربيت است و موضوع آن به عنوان يكي از اصلي‌ترين نظام ارتباطي جوامع انساني، از مباحث مهم روانشناسي و تربيت و مديريت و پايه و اساس براي توفيق در زندگي و كاهش رنج‌ها و ابتلائات اجتماعي است.

روش‌هاي تدريس در آموزش ويژه (راهنماي گام به گام براي معلمان)

 • 25,000 تومان

هدف اين كتاب فراهم كردن راهكارهاي عملي براي مسائل مختلفي است كه معلمان آموزش ويژه طي تدريس با آن مواجه مي‌شوند. اين كتاب معلمان آموزش ويژه را از پيش از شروع سال تحصيلي تا پس از پايان سال تحصيلي به صورت گام به گام راهنماي مي‌كند.

روانشناسي و آموزش كودكان با تاخير تحولي

 • 30,000 تومان

هر كودكي مشكلات جسميء ذهني و هيجاني منحصر به فردي دارد كه مي‌تواند با استفاده از علايقء توانايي و استعدادهايش بر آن غلبه كند و اگر اين استعدادها و توانايي‌ها شناسايي نشوند نمي‌توان آن‌ها را رشد داد.

1  2  3  4  5  6  7  صفحه‌ی 1