فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
در تقابل زندگي
 • 47,000 تومان
 • با تخفیف: 47,000 تومان
تورن‌فيلد در بن‌بست
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
خط احساس
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان
پروانگي 1 پروانه
 • 64,000 تومان
 • با تخفیف: 64,000 تومان
بعد از آن اجبار
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
فصل تاك
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
مثل پر
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
آرام
 • 38,000 تومان
 • با تخفیف: 38,000 تومان

در تقابل زندگي

 • 47,000 تومان

قانون يك مسير خط كشي شده است كه چه بخوايم چه نخوايم بايد تو مسيرش حركت كنيم ، حالا چه موافق باشيم چه نباشيم ، اما عشق يه خود‌آگاهي مطلق ، يه تجربه دروني كه با سوال شروع ميشه...

تورن‌فيلد در بن‌بست

 • 60,000 تومان

دنيا هم كه مال تو باشد. تا زماني كه درون قلب يك زن. جايي نداشته باشي، تا درون آوازه‌هاي عاشقانه زني. زندگي نكني و سهمي از. دلشوره‌هايش نداشته باشي، فقيرترين مرد دنيايي. "ويليام شكسپير"

خط احساس

 • 50,000 تومان

آدمايي مثل تو هيچ‌وقت بزرگ نمي‌شن شايد تو ظاهر احساس قدرت كني ولي در باطن اين طور نيست. زماني كه من به تو احتياج داشتم در بدترين شرايط تركم كردي. سه ساله دارم مي‌سوزم و مي‌سازم بعد يهو مي‌آي مي‌گي بزرگ شدم و مستقل!!! حال امروزت چه فايده‌اي به حال من ديروز داره؟

پروانگي 1 پروانه

 • 64,000 تومان

شوخي نبود! من الفباي خواستن را با طاها ياد گرفتم و در تمام تمرين‌هايم، تمام سرمشق‌هايم، عشق، ياد و حضور طاها بود. حكم ماهي جدا افتاده از دريا را داشتم كه تن نازكش را روي شن‌هاي داغ ساحل انداخته و تقلا كردنش را به نظاره نشسته‌اند. خيلي سخت است كسي كه تا ديروز همه زندگي و همه هستي‌ات بود، كسي كه به او تكيه داد بودي، مال تو نباشد؛ حتي ديگر آرزويت هم نباشد...

بعد از آن اجبار

 • 75,000 تومان

شميم نگاهش را تا در اتاق ارميا و ورودش به آن‌جا دنبال كرد. احساس مي‌كرد اين پسر جوان شديدا با او سر ناسازگاري دارد و به دلايلي كه خودش نمي‌دانست، از شميم خوشش نيامده بود! او مي‌ديد در حيني كه ارميا صحبت مي‌كرد و يا به پدرش گوش مي‌داد؛ حتي نيم‌نگاهي هم به شميم نمي‌انداخت. نمي‌دانست دليل اين همه سردي چيست؛ اما با خودش مسئله را حل كرد كه گذر زمان همه سوال‌هايش را جواب مي‌دهد.

فصل تاك

 • 70,000 تومان

كرشمه زير شيرواني، گوشه‌اي چمپاتمه زده و در هواي لطيف بهاري گوش به صداي باران سپرده بود. بوي گل‌هاي باران‌زده، حكايت از بهار داشت. صداي خروشان رود و صداي پسربچه‌هاي بازيگوش روستا كه در زير سقف نيمه ويران خانه قديمي ماوا گرفته بودند او به تفكر واداشت...

مثل پر

 • 70,000 تومان

نگاه سودابه به روي همان جمله ماند... خيره به تك‌تك كلمه‌هايش... قطرات عرق روي سر و صورتش نشستند... بدنش گر گرفت... چشم‌هايش پر شدند... خالي شدند... خطي خيس روي گونه‌اش راه باز كرد... آخر خط قطره شد و روي كاغذ افتاد... روي جمله آيدا شدم... آيدا لغزنده شد... كش آمد... سودابه دست روي جوهر روان شده كشيد... آيدا ويران شد...

آرام

 • 38,000 تومان

سايه‌بان نگاهت، در دمادم بارش ابرها، مخمور و شكننده و پرتاب. وقتي بر گونه‌هاي لعابينت، قطرات اشك مي‌غلطد، چه زيباست! ديدن مژگان نمناكت.

صفحه‌ی 1