فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
اشراف‌زادگان فقير (اين كتاب 1 ضرورت بود)
  • 196,000 تومان
  • با تخفیف: 196,000 تومان
معجزه‌گر خاموش پاراگراف‌هاي زندگي‌ساز
  • 149,000 تومان
  • با تخفیف: 149,000 تومان

اشراف‌زادگان فقير (اين كتاب 1 ضرورت بود)

  • 196,000 تومان

اين يك توهم است كه بايد براي كسب منافع با همديگر بجنگيم. چون هيچ كمبودي در هيچ جاي جهان هستي وجود ندارد و همه مردم به‌مرور اين را متوجه خواهند شد و آن زمان، زماني خواهد بود كه صلح سرتاسر جهان را فرا خواهد گرفت. عده‌اي مي‌خواهند آحاد مردم در فقر و ناآگاهي زندگي كنند، چرا كه اين‌گونه براحتي به بردگي گرفته خواهند شد! حال اگر مردم آگاه شوند و به راحتي فراواني و نعمت را به زندگي خود دعوت كنند، ديگر هيچ كسي برده ديگري يا يك سيستم خواهد شد، اين چيزي نيست كه آن‌ها مي‌خواهند و البته كه اشتباه مي‌كنند، چون اگر قوانين جهان هستي را خوب درك مي‌كردند، متوجه مي‌شدند كه بدون به بردگي گرفتن ديگران هم مي‌توان به همه خواسته‌هاي خويش رسيد.

معجزه‌گر خاموش پاراگراف‌هاي زندگي‌ساز

  • 149,000 تومان

بيشتر ما از جهاني به جهاني ديگر شبيه آن رفتيم و از ياد برديم از كجا آمده‌ايم و اهميتي هم نداديم چه جهاني را در پيش داريم... مي‌تواني تصور كني پيش از آن‌كه براي نخستين بار به اين انديشه برسيم كه جز زيستن؛ خوردن: جنگيدن و يا قدرت يافتن در دنيا هدفي بالاتر وجود دارد: چند زندگي را پشت سر گذاشته‌ايم!؟ صد زندگي را... هزار زندگي را...!؟ آنگاه صد سال ديگر تا بفهميم چيزي به نام كمال (پرواز) وجود دارد و باز هم صد زندگي ديگر تا به اين برسيم كه هدف از زندگي يافتن آن كمال و متجلي كردن آن است. پس بديهي است جهان ديگر را براساس آنچه در اين جهان مي‌آموزيم، انتخاب مي‌كنيم. اگر چيزي نياموزيم جهان بعدي نيز مانند همين جهان خواهد بود: با همان محدوديت‌ها و مشكلات. اما اگر به سمت كمال (پرواز و آزادي) قدم برداريم: به يكباره آنقدر خواهيم آموخت كه نيازي نباشد هزاران بار زندگي كنيم تا به اين مرحله برسيم.

صفحه‌ی 1