فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
سفري در جنگل با پو خرسه (تغيير زندگي روزمره با ذهن‌آگاهي)
گربه سازگار درمان شناختي رفتاري كوتاه‌مدت اضطراب كودكان (كتاب تمرين)
گربه سازگار (درمان شناختي رفتاري كوتاه مدت اضطراب كودكان) راهنماي درمانگر
خبرگي در مهارت‌هاي دروني روان‌درماني (راهنماي تمرين عامدانه)
مفاهيم بنيادي در روانكاوي كلاسيك
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
رابطه در مشاوره و زندگي مشاور (راهنماي كاربردي)
آسيب‌شناسي رواني باليني فيش (نشانه‌ها و علائم در روان‌پزشكي)
خلاصه روان پزشكي كاپلان-سادوك (جلد 3)
 • 230,000 تومان
 • با تخفیف: 230,000 تومان
علايم و نشانه‌ها در ذهن (آسيب‌شناسي رواني توصيفي)
7 خوان رابطه زناشويي كارآمد (رهنمودهاي كاربردي نام‌دارترين ارتباط‌پژوه جهان)
7 خوان رابطه زناشويي كارآمد (كتاب تمرين)
 • 30,000 تومان
 • با تخفیف: 30,000 تومان

سفري در جنگل با پو خرسه (تغيير زندگي روزمره با ذهن‌آگاهي)

 • 35,000 تومان

زندگي روزمره مملو از مسائلي است كه محرك افزايش استرس و تجربه انواع هيجان‌هاي منفي اعم از ترس، خشم، غم، تنفر، شرم، حسادت و حسرت است. بشر در طول تاريخ روش‌هاي مختلفي اعم از پالايش و تخليه رواني، تغيير رفتار، تغيير افكار تا تحليل خود را براي تسكين اين دردهاي هيجاني كشف كرده است. ذهن‌آگاهي يكي از روش‌هاي تسكين دردهاي هيجاني از طريق پرورش قدرت توجه توام با آگاهي، بدون قضاوت، و همراه با شفقت است كه مدتي است بيشتر مورد توجه متخصصان قرار گرفته و تحقيقات دقيق از موثر بودن برنامه‌هاي آموزشي و درماني مبتني بر اين شيوه حمايت كرده است. شفقت به خود و ديگران، پذيرش افكار و هيجان‌ها، رها كردن كنترل‌گري، حفظ تازگي و چابكي در توجه و تمركز، هميت دادن بيشتر به ادراك‌هاي محيطي به جاي قضاوت‌گري عجولانه و كليشه‌اي، و تنظيم هيجان‌هاي منفي از طريق پرورش ظرفيت‌هاي رواني مانند مشاهده‌گري، تحمل هيجاني و به كارگيري نيروي هيجان‌ها در جهت خلق زندگي برخوردار از ارزش زيستن جزو آزمون‌هاي اصلي ذهن‌آگاهي است. يكي از شرايط لازم براي يادگيري و بهره‌مندي از اثرات مثبت روش‌هاي ذهن‌آگاهي، تجربه آن در زندگي روزمره و انس با بينش‌هاي مرتبط با آن از طريق تمرين روزمره است. اساس بسياري از مشكلات هيجاني ما ماهيت خودكارو ناآگاهانه دارند و به صورت ناآگاهانه در طول زمان و در اثر تجربه‌هاي زندگي شكل گرفته‌اند و در نتيجه، خواندن و شنيدن صرف هر تكنيك يا راهنماي تغيير زندگي! نمي‌تواند تغيير چنداني در ما به وجود آورد. شرط تغيير حالات و هيجان‌هاي ناخوشايند، به كارگيري و تمرين آنهاست تا به شكل عادات جديدي در ما درآيند. تمرين‌هاي كتاب «سفري در جنگل با پوخرسه: تغيير زندگي روزمره با ذهن‌آگاهي» مي‌تواند به شما در يادگيري مهارت ذهن‌آگاهي و دروني‌سازي بينش‌هاي مرتبط به آن ياري رساند.

گربه سازگار درمان شناختي رفتاري كوتاه‌مدت اضطراب كودكان (كتاب تمرين)

 • 25,000 تومان

هدف كلي برنامه درماني گربه سازگار اين است كه به كودكان آموزش دهيم نشانه‌هاي برانگيختگي اضطراب را بشناسند و بدانند كه در زمان بروز اين نشانه‌ها چطور از راهبردهاي مديريت اضطراب كمك بگيرند. اين برنامه كوتاه مدت 8 جلسه‌اي مبتني بر درمان شناختي رفتاري است و به آموزش تكنيك‌هايي مانند شناسايي احساس‌ها به ويژه احساس اضطراب، آموزش تن‌آرامي، ايفاي نقش، تمرين و پاداش، شناسايي خودگويي‌هاي ا ضطرابي و تغيير آن، شناسايي تله‌هاي فكري، مواجهه با موقعيت‌هاي اضطراب‌زا و... مي‌پردارد. درمانگران مي‌توانند به كمك فعالبت‌هاهي عملي طراحي شده در كتاب حاضر، به تمرين مهارت‌هاي آموزش داده شده بپردازند. اين فعاليت‌ها همسو با جلسات و آموزش‌هاي كتاب راهنماي درمانگر است كه كودكان به همراه درمانگر در اتاق درمان و به عنوان تمرين در منزل انجام دهند.

گربه سازگار (درمان شناختي رفتاري كوتاه مدت اضطراب كودكان) راهنماي درمانگر

 • 40,000 تومان

هدف كلي برنامه درماني گربه سازگار اين است كه به كودكان آموزش دهيم نشانه‌هاي برانگيختگي اضطراب را بشناسند و بدانند كه در زمان بروز اين نشانه‌ها چطور از راهبردهاي مديريت اضطراب كمك بگيرند. اين برنامه كوتاه مدت 8 جلسه‌اي مبتني بر درمان شناختي رفتاري است و به آموزش تكنيك‌هايي مانند شناسايي احساس‌ها به ويژه احساس اضطراب، آموزش تن‌آرامي، ايفاي نقش، تمرين و پاداش، شناسايي خودگويي‌هاي ا ضطرابي و تغيير آن، شناسايي تله‌هاي فكري، مواجهه با موقعيت‌هاي اضطراب‌زا و... مي‌پردارد. درمانگران مي‌توانند به كمك فعالبت‌هاهي عملي طراحي شده در كتاب حاضر، به تمرين مهارت‌هاي آموزش داده شده بپردازند. اين فعاليت‌ها همسو با جلسات و آموزش‌هاي كتاب راهنماي درمانگر است كه كودكان به همراه درمانگر در اتاق درمان و به عنوان تمرين در منزل انجام دهند.

راهنماي غلبه بر افسردگي و شرم با بهره‌گيري از درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ACT (بر فكرهاي مرتبط با نقص غلبه كنيد و بهزيستي خودتان را افزايش دهيد)

 • 60,000 تومان

آيا احساي شكست خوردگي مي‌كنيد؟ آيا به اين دليل افسرده شده‌ايد كه معتقديد شما فردي معيوب، به درد نخور يا حقير هستيد؟ آيا احساس ناامني مي‌كنيد؟ آيا مدام خودتان را با ديگران مقايسه مي‌كنيد؟ آيا نسبت به انتقاد حساس هستيد يا از طرد شدن مي‌ترسيد؟ احساس نقص و بي كفايتي اغلب از تجارب دوران كودكي ناشي مي‌شوند. اگر در محيطي بسيار بحراني بزرگ شده‌ايد، اگر در محيطي بسيار بحراني بزرگ شده‌ايد ممكن است احساس كنيد دوست‌ داشتني نيستيد يا بابت نقص‌هاي ادارك شده خودتان احساس شرم كنيد. اين كتاب تمرين، ابزارهايي در اختيار شما قرار مي‌دهد تا باورهاي بنيادي‌تان درباره نقص شخصي را شناسايي و رها كنيد و زندگي‌تان را بر اساس انتخاب‌هاي و ارزش‌هاي مثبت بنا كنيد كه احساس سرزندگي را برايتان به ارمغان آورد.

خبرگي در مهارت‌هاي دروني روان‌درماني (راهنماي تمرين عامدانه)

 • 45,000 تومان

اين كتاب راهنما در نظر دارد شما را به 3 ابزار مهم مجهز كند: 1. برنامه عملياتي كه مهارت‌هاي دروني و ظرفيت‌ رواني خود را به گونه‌اي موثر افزايش دهيد تا بتوانيد درمانگر موثرتري باشيد و از كارتان لذت ببريد. 2. برنامه‌اي كه در همه مدل‌هاي درماني، جمعيت درمان‌جويان و سطوح رشدي درمانگران، از كارآموزان تازه‌كار تا درمانگران با تجربه، موثر واقع شود. 3. برنامه‌اي كه در عين حفظ مرزها مهم براي رعايت حريم شخصي كارآموزان، در آموزش تحصيلات تكميلي و نظارت باليني نيز بتواند مورد استفاده قرار گيرد.

مفاهيم بنيادي در روانكاوي كلاسيك

 • 110,000 تومان

كتاب حاضر بر روان‌كاوي به مثابه نظريه‌اي در باب ماهيت بشر و عملكرد شخصيت معطوف است نه شكلي از درمان - هرچند بعضي بحث‌ها به تلويحات نظريه براي درمان مي‌پردازند. چالش پيش روي كتابي از اين دست، مربوط به طرق شناسايي و گزينش مفاهيم بنيادين نظريه روان‌تحليلي است. چنانكه مي‌دانيم، در طول سالهاء مفاهيم بنيادين روان‌تحليلي كلاسيك دستخوش اصلاحات زيادي شده است و بسياري از آنها با ظهور «مكاتب، جديد همراه بوده‌اند. براي مثال، در طول اين سال‌ها شاهد كتب و نوشتجاتي در باب «زوال» و مفهوم پردازي مجدد عقده اديپ [...]؛ نامربوط بودن مفهوم «بنيادي» سركوب براي بيماران امروزي، [...] صورت بندي مجدد دفاع و فرايندهاي ناهشيار [...]؛ و سودمندي درماني محدود آگاهي و بينش [...] بوده ايم. بنابراين بايد اين سؤال را مطرح كرد: چگونه مي‌توان ايده‌هاي بنيادين روان‌تحليلي را با وجود چنين مكاتبي كه هركدام مفاهيم، ايده ها و صورت‌بندي‌هاي متفاوتي را به زعم خود بنيادين مي‌پندارند و يا آن‌ها را جرح و تعديل كرده‌اند، شناسايي كرد؟ [...] در اين كتاب، پرسش‌هاي زير در خصوص هركدام از مفاهيم و صورت بندي‌هاي بنيادين مطمح نظرند: (1) شواهد كدامند؟ (2) نظر به انتقادات مفهومي و شواهد موجود، اين مفهوم يا صورت بندي بايد باقي مانده يا كنار رود؟ (3) اگر باقي بماند، چگونه بايد با توجه به شواهد و انتقادات جرح و تعديل شود؟ ارزيابي مفاهيم بنيادين و دو رنگ‌بندي‌هاي روان‌تحليلي و همچنين جايگزين ها و صورت‌بندي‌هاي جديدي خود مي‌بينند، بايد امكان قضاوتِ نسبتا مناسب درباره وضعيت آنها و در واقع در باب آينده روانكاوي را فراهم آورد.

رابطه در مشاوره و زندگي مشاور (راهنماي كاربردي)

 • 60,000 تومان

رابطه درماني اساسي ترين مؤلفه در مشاوره است و بيش از 80 سال است كه به عنوان «عاملي مشترك» در تقريبا تمام رويكردهاي مشاوره و روان‌درماني در نظر گرفته مي شود. جفري كاتلر و ريچارد بالكين در اين كتاب برخي از رايج ترين سوء‌تفاهمات درخصوص چگونگي انجام مشاوره را مورد كنكاش قرار داده و پيشنهاداتي كاربردي را براي ايجاد روابط سازنده و تسهيل نتايج مثبت در مشاوره ارائه داده اند. كاتلر و بالكين همچنين جنبه‌هاي كليدي رابطه مشاور - مراجع را با ذكر داستان‌ها و مثال‌هايي جذاب، همراه با جديدترين پژوهش‌هاي باليني اثربخش و مرتبط شرح داده اند. اين كتاب در قالب سه بخش اساسي به رشته تحرير درآمده است. در بخش اول كتاب، مفروضات اساسي ماهيت روابط ياورانه بررسي و به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه روابط ياورانه چرا و چگونه مي‌توانند تلاش‌هاي مراجع براي تغيير را تقويت كنند. در بخش دوم كتاب، روش‌هاي مؤثر براي كمك به اعتماد‌سازي در مراجع و رشد او توصيف مي‌شوند. در اين بخش، مؤلفان فصولي را اختصاص داده اند به زمينه‌هاي فرهنگي و محيطي روابط در مشاوره، روش‌هاي درمان ضربه رواني، تأثير داستان‌ها در تحكيم و تقويت اين رابطه، و تأثير تكنيك‌هاي خلاق و نوآورانه در تقويت روابط در مشاوره. در بخش سوم كتاب نيز تأثير روابط در مشاوره، در زندگي شخصي مشاوران مورد كنكاش قرار مي‌گيرد و به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه چگونه مشاوران تحت تأثير كار خود قرار مي‌گيرند، نااميدي و ناكامي را تحليل مي‌كنند، و با تعارضات شخصي خويش كنار مي‌آيند. خواندن اين كتاب به همه متخصصان سلامت رواني، اعم از مشاوران، روان‌درمانگران، روان‌پزشكان، و مددكاران اجتماعي، توصيه مي شود.

آسيب‌شناسي رواني باليني فيش (نشانه‌ها و علائم در روان‌پزشكي)

 • 55,000 تومان

آسيب‌شناسي رواني، علم مطالعه علائم روان‌شناختي و روان‌پزشكي است. آسيب‌شناسي رواني باليني به اين موضوع در بستر باليني مي‌پردازد كه در آن روان‌پزشكان ارزيابي‌هاي تشخيصي خود را انجام و خدمات سلامت روان را ارائه مي‌دهند. داشتن درك صحيحي از آسيب‌شناسي رواني باليني براي ارائه اين خدمات به شكل موثر و مناسب بسيار ضروري است...

خلاصه روان پزشكي كاپلان-سادوك (جلد 3)

 • 230,000 تومان

خلاصه روان‌پزشكي كاپلان و سادوك اثر دقيق‏‏، واقع‌نگر، و جامعي است ك سال‌هاست منبع اصلي روان‌پزشكي باليني براي متخصصان باليني، دستياران، دانشجويان، و ساير متخصصان خدمات بهداشتي و درماني، چه در ايالات متحده و چه در كشور‌هاي جهان، به شمار مي‌رود. اكنون نيز زير نظر هيئت ويراستاري جديد، متشكل از دكتر رابرت بلند و دكتر مارسيا ورديوئن، نظر قابل اعتمادي ر سراسر حوزه روان‌پزشكي مي‌افكند و در عين حال، اطلاعات تازه‌اي درباره موضوعات مهم و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در اين رشته تخصصي پيچيده به دست مي‌دهد. ساختار ويراست دوازدهم به ‌كلي تغيير كرده‌است تا در محيط‌هاي باليني پركار اين روز‌ها به راهنماي مفيد‌تر و آسان‌تري تبديل شود: . فهرست مطالب تغيير كرده‌است و مطالب باليني به ابتداي كتاب آورده شدند، از جمله بخش‌هايي درباره تشخيص، آسيب‌شناسي رواني و اختلالات روان‌پزشكي، درمان و ساير مداخلات. ساختار فصول باليني تغيير كرده، به‌گونه‌اي كه عنوان بخش‌ها واضح‌تر شده و خلاصه‌هاي آسان‌‌فهمي از اطلاعات مهم آورده‌شده است. هدف از چنين تغييراتي اين بوده است كه به خواننده كمك شود اطلاعات را سريع بيابد و پاسخ مسائل خاص را راحت پيدا كند. بررسي‌هاي موردي بيشماري گنجانده شده است تا تجربه يادگيري افزايش يابد. جديد‌ترين روش‌هاي درمان معرفي شده است. از جمله تمام تكنيك‌هاي روان‌درماني جديد. جدول توصيفي براي تمام تشخيص‌هاي DSM-5 و ICD-10 گنجانده‌شده و بخش سايكوفارمولوژي بر اساس مكانيسم‌هاي اثر تنظيم شده است. رسم ممتاز‌بودن. كه دكتر بنجامين سادوك و دكتر ويرجينيا سادوك بنا نهادند، با دكتر پدرو روئيز ادامه پيدا كرده است و ايشان ويراستار مشاور انتخاب شدند.

علايم و نشانه‌ها در ذهن (آسيب‌شناسي رواني توصيفي)

 • 160,000 تومان

كتاب «علائم و نشانه‌ها در ذهن سيمز» درس‌نامه آسيب‌شناسي رواني توصيفي است. اين كتاب به بررسي مفاهيم بنيادي آسيب‌شناسي رواني، نحوه تشخيص و نام‌گذاري و به‌طور كلي استخراج امراض رواني، اختلالات هوشياري و موضوعاتي مانند توجه، تمركز، جهت‌يابي و خواب مي‌پردازد. از ديگر مسائلي كه در اين كتاب مورد بررسي قرار مي‌گيرد، آشفتگي حافظه، مباحث اختلال زمان و اختلالات ذهني همچنين آسيب‌شناسي ادراك است. اين كتاب يكي از مطرح‌ترين كتاب‌ها در زمينه آسيب‌شناسي رواني توصيفي است.

7 خوان رابطه زناشويي كارآمد (رهنمودهاي كاربردي نام‌دارترين ارتباط‌پژوه جهان)

 • 65,000 تومان

هفت خوان رابطه زناشويي كارآمد درك ما را از رابطه زناشويي، اصلاح و غني‌سازي آن دگرگون كرده است. پژوهش‌هاي بي‌سابقه جان گاتمن باعث شد عادت‌هايي را در زوج‌ها ببيند كه باعث پايداري يا تخريب رابطه زناشويي مي‌شوند. اينك نتيجه آن پژوهش‌ها پيش‌روي شماست: هفت خوان، كه زوج را در مسير رابطه‌اي هماهنگ و پايدار راهنمايي مي‌كند. كتاب حاضر ويراست دوم «هفت خوان رابطه زناشويي كارآمد» است كه با ارائه تمرين‌هاي جديد و آخرين پژوهش‌هاي موسسه گاتمن، راهنماي كم‌نظيري براي همه زوج‌هايي‌ست كه مايل‌اند ازدواج شورانگيزي را تجربه كنند. گاتمن اصولي نو براي حل تعارض‌ها، خلق معناي مشترك، دست‌يابي به صميميت بيشتر آموزش مي‌دهد، و راهبردها و منابعي را به زوج عرضه مي‌كند تا قدم‌هاي موثرتري براي حل مشكلات‌شان بردارند.

7 خوان رابطه زناشويي كارآمد (كتاب تمرين)

 • 30,000 تومان

كتاب حاضر ضميمه ويراست دوم «هفت خوان رابطه زناشويي كارآمد» است و هر فصل آن تمرين‌هاي تعاملي و گام به گام به زوج ارائه مي‌دهد. از اين راهنما براي ثبت پاسخ‌هاي خود به پرسش‌هايي كه درباره ارتباط‌تان طرح شده، يادگيري مفاهيم، و كاربست ابزارهاي ساخت پيوند زناشويي، صميميت، و رابطه دوستانه توام با احترام استفاده كنيد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1