فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½_ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
رويكردهاي نوين در شناسايي و آموزش تيزهوشان (كاوشي در تيزهوشي)

رويكردهاي نوين در شناسايي و آموزش تيزهوشان (كاوشي در تيزهوشي)

  • 15,000 تومان

استرنبرگ و همكارانش در اين كتاب نتايج سه پروژه‌ي بزرگ در حوزه‌ي شناسايي و آموزش تيزهوشي را به تفضيل معرفي مي‌كنند. اين سه پروژه عبارنتد از: «پروژه‌ي رنگين‌ كمان، پروژه‌ي كاليدوسكوپ و پروژه‌‘ آورورا.» تلاش‌هاي آنها در اين پروژه‌ها منجر به ابداع انواع جديدي از آزمون‌هاي سنجش هوش به شيوه‌اي گسترده‌تر شده است كه در اين كتاب آنها را مطالعه خواهيد نمود. استرنبرگ و همكارانش در اين كتاب از هوش انسان موفق و آموزش آن در مدارس صحبت مي‌كنند و نهايتا به الگوي wics (خرد، هوش، خلاقيت و تركيب اين سه عامل) به عنوان يك الگوي شناسايي و آموزش تيزهوشي اشاره مي‌كنند.

صفحه‌ی 1