فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
چم و خم فروش (فروشنده نيستيد وگرنه مردم خريدارند)
ابزارهاي مذاكره
  • 90,000 تومان
  • با تخفیف: 90,000 تومان
فيزيك كوانتوم در كار‌ و‌ كسب
  • 95,000 تومان
  • با تخفیف: 95,000 تومان

چم و خم فروش (فروشنده نيستيد وگرنه مردم خريدارند)

  • 75,000 تومان

كتاب چم و خم فروش كتابي است كم‌حجم اما پرمغز. شورآفرين و تكان‌دهنده كه ديدگاه‌ها و نگرش‌هايتان را كاملا تغيير مي‌دهد. با مطالعه صفحه يا صفحاتي از اين كتاب، در سيل عبارت‌ها و واژگان كتاب غرق مي‌شويد و به خود مي‌آييد كه دست كم 30 تا 40 صفحه را خوانده‌ايد. با وجود اين، همچنان پرولع علاقه‌منديد خواندن را ادامه دهيد...

ابزارهاي مذاكره

  • 90,000 تومان

قاعده طلايي مذاكره: مردم با شما مذاكره نمي‌كنند، مگر آنكه باور كنند كه شما مي‌توانيد به آنها كمك كنيد يا به آنها آسيب برسانيد. بسياري از مذاكره‌كنندگان زبردست در اقناع طرف مقابل، آنقدر زيرك هستند كه مي توانند به آنها كمك كنند، در همان حال مي توانند به آنها آسيب برسانند. بخشي از هنر مذاكره، شناخت چگونگي كمك يا آسيب رساندن به طرف مقابل است. مذاكره‌كنندگان عادي تقريبا دوبرابر بيشتر از مذاگره‌كنندگان خبره، سريعا پيشنهاد متقابل مي دهند. اين در حالي است كه به جاي يك واكنش فوري مثبت يا منفي، يا يك پيشنهاد متقابل فوري، مي‌توانيد يك سوال پاسخ باز بپرسيد يا اطلاعات اضافي درخواست كنيد. سه نوع مذاكره‌كننده‌ي سرسخت داريم؛ سرسخت واقعي، سرسخت برانگيخته، سرسخت ساختگي. اين هر سه مذاكره‌كننده كملا متفاوتند. افزون بر تشريح ويژگي‌هاي آنها، در اين كتاب، راه مذاكره با آنان نيز آمده است.

فيزيك كوانتوم در كار‌ و‌ كسب

  • 95,000 تومان

. فيزيك كوانتومي دقيقا چه مي‌گويد؟ . بازاريابي چيست؟ . تركيب فيزيك كوانتومي و بازاريابي چه راه‌حل‌هاي جديدي براي كار ‌و ‌كسب دارد؟

صفحه‌ی 1