فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير

رهايي از تله اطاعت

 • 95,000 تومان

«اين كتاب مرجع جرات‌مندي، به افراد غير جرات‌مند كمك مي‌كند به راحتي صحبت كنند و به افراد پرخاشگر كمك مي‌كند متعادل شوند.» «رهنمودهاي كاربردي بسياري براي زندگي جرات‌مندانه وجود دارد اما اين كتاب بي‌شك بهترين است.» «رهايي از تله اطاعت حقيقتا اثري ممتاز و به‌روز است. در تعريف جرات‌مندي به صورت برابري و عدم پرخاشگري، آن به عنوان كتاب راهنما براي درمان‌گران حرفه‌اي و نيز كتاب خودياري براي عموم مردم عمل مي‌كند. اين كتاب منبعي براي بسياري از خوانندگان در تقريبا نيمي از كشورهاي دنيا بوده است.»

قصه‌هايي براي فكر كردن (31 قصه 31 مضمون)

 • 60,000 تومان

دراين كتاب سي‌و‌يك قصه با سي‌و‌يك مضمون از فرهنگ‌ها و اقليم‌هاي جغرافيايي مختلف آمده‌است. قصه‌هايي عاميانه از آفريقا، چين‌، اروپا، هند و جزاير كارائيب و ادبيات فارسي. با اين قصه‌ها زمينه‌ي مساعد و مطلوبي براي ارتقاء توانمندي‌ حرف زدن، گوش كردن و آشنايي كودكان با موضوعات ادبي فراهم مي‌شود. همچنين از اين قصه‌ها مي‌توان به عنوان متني براي فعاليت انفرادي يا كار گروهي مشاركتي سر كلاس درس، در كنار آموزش رسمي كودكان استفاده كرد.

درمان اضطراب و افسردگي در دوران بارداري و پس از زايمان (ديدگاه شناختي رفتاري)

 • 80,000 تومان

سلامت روان مادر در دوران بارداري و پس از زايمان همسان سلامت جسم مادر و كودك اهميت دارد. لذا حفظ سلامت مادران در اين دوران از اهميت بسزايي برخوردار است و توجه ويژه از سوي كساني را مي‌طلبد كه به امر مراقبت در دوران بارداري مي‌پردازند.اين كتاب به تشخيص علايم افسردگي و اضطراب در دوران بارداري و پس از زايمان مي پردازد و در ادامه راهكارهاي درماني مناسب با شرايط زنان باردار و نو مادران ارايه مي‌دهد. مطالعه كتاب حاضر به همه متخصصان اين حوزه (ماماها، متخصصان زنان و زايمان، پزشكان عمومي، روان پزشكان،روانشناسان،روان پرستاران)و مادران توصيه مي‌شود.

اتحاد درماني (شكل‌گيري موانع و چاره‌انديشي)

 • 90,000 تومان

پژوهش‌هاي باليني، اثربخشي بسياري از رويكردهاي درماني را نشان داده‌اند، ولي آنچه در اين بين ناديده گرفته مي‌شود نقش عوامل مشترك روان‌درماني است. اتحاد درماني به عنوان يكي از مهم‌ترين اين عوامل به شمار مي‌رود. در اين كتاب راهكارها و تكنيك هاي مختلفي جهت تقويت اتحاد درماني ارايه شده است كه به نوبه خود منجر به ارتقاء اثربخشي درمان مي‌شود.

خردمندي بدن (تمركز بر بدن در عرصه روان‌درماني)

 • 56,000 تومان

بدن در ذات خود خردمند است اين موضوع مباني فلسفي بسيار محكمي دارد. براي بهره‌برداري از خردمندي بدن بايد از رويه تمركزگرايي استفاده كرد. به عبارتي بايستي به احساسي توجه كنيم كه لحظه به لحظه در ساحت بدن‌مان پديدار مي‌شود. احساسات بدني پايه ومبنايي براي معنا آفريني محسوب مي‌شود. بدن در هر شرايطي با ماست و احساسات لحظه به لحظه خاستگاه بدني و ادراكي دارند. گندلين اين كشف بزرگ را دراختيار ما قرار مي‌دهد. او متوجه شد كه با تمركز بر بدن مي‌توانيم مشكلات‌مان را بشناسيم و با همين شيوه آنها را حل و فصل كنيم. نبوغء نوانديشي و نوآوري گندلين در اين زمينه اثرگذار و شگفت‌انگيز است.

خطاهاي باليني در روان‌درماني

 • 70,000 تومان

وقتي صحبت از موفقيت در فرايند روان‌درماني و دستاوردهاي باليني مي‌شودء نمي‌توان از حساسيت و شكنندگي اين كار غافل شد. نكته‌اي كه در هيچ‌ كجاي برنامه‌هاي آموزشي يا رويكردهاي درماني و پزشكي به آن اشاره نمي‌شود. به عبارتي شايد حتي بتوان گفت كه اصلا مورد توجه قرار نمي‌گيرند. سرفصل‌هاي درسي در دوره‌هاي آمزشي روانشناسيء روانپزشكيء مشاوره و مددكاري با تاكيد بر آموزش نظريه‌هاي مختلفء روش‌هاي پژوهشء ابزاريابيء شيوه‌‌هاي روان‌سنجيء روش‌هاي مشاوره و تكنيك‌هاي باليني تدوين مي‌شوند. ولي وقتي نوبت به اصل مطلب يعني قضاوت‌هاي درماني و لحظات مهم مربوط به تصميم‌گيري باليني مي‌رسدء اين آموزش‌ها به چندان غني به نظر نمي‌رسند.

زندگي با همسر حواس‌پرت (تاثير اختلال اي دي اچ دي بر رابطه زناشويي راهنماي كاربردي بهبود و بازسازي رابطه)

 • 82,000 تومان

مردان و زناني كه همسر مبتلا به ADHD دارندء اغلب از چنين رفتارهايي شكايت دارند: مسئوليت‌گريزيء پيگيري نكردن كارهاء حواس‌پرتيء فراموش‌كاريء قطع صحبت طرف مقابلء مشكل در مديريت ماليء ناكارآمدي در فرزند پروريء نق زدن مدامء ناپايداري هيجانيء مشكل در تصميم‌گيريء ناديده‌ گرفتن همسر و رابطه جنسي نارضايت‌بخش. عليرغم آزاردهندگي اين رفتارها و تاثير عميق‌شان بر رضايت‌مندي رابطه زناشوييء نبايستي از اين نكته غافل شد كه چنين رفتارهايي بخشي از مشكل اين افراد به شمار مي‌رود. كتاب حاضر راهبردهاي موثري را براي كنار آمدن با چنين رفتارهايي در اختيار شما قرار مي‌دهد.

فرزندپروري مبتني بر دلبستگي ايمن

 • 72,000 تومان

در اين كتاب تلاش شده تا به يك سوال ساده ولي جدي والدين پاسخ داده شود: "مهم‌ترين كاري كه مي‌توانم براي راحتي و موفقيت بچه‌هايم انجام دهمء كدام است؟" پاسخ نويسندگان بسيار سرراست و مختصر و مفيد است (هر چند لزوما آسان نيست): در رابطه با بچه‌هايتان "حضور به موقع" داشته باشيد...

چگونه خشم را انتخاب نكنيم

 • 30,000 تومان

كتابي كه پيش‌رو داريد موضوع خشم و پرخاشگري و شيوه‌هاي غلبه بر آن را از ديدگاه «تئوري انتخاب» به طور مفصل مورد بررسي قرار داده است و بر اساس مدارك و شواهد تجربي‌اي كه خودتان هم بتوانيد آن را آزمايش كنيدء قصد دارد به شما نشان دهد كه «خشم يك رفتار انتخابي است» كه به هنگام تجربه كردن ناكامي ناشي از تفاوت زياد بين آنچه «مي‌خواهيم» و آنچه اكنون از دنياي بيروني «دريافت» مي‌كنيم از خود نشان مي‌دهيم.

مداخلات مختصر براي تغيير بنيادين (اصول و تمرين درمان مبتني بر پذيرش و تعهد متمركز)

 • 75,000 تومان

به عنوان يك متخصص حوزه سلامت روان مي‌دانيد كه كمك به درمان‌جويان جهت رشد و بهبود مهارت‌هاي روان‌شناختي مورد نياز زندگي‌شانء چالش بزرگي‌ است. اين امر به ويژه زماني حائز اهميت مي‌شود كه مجبور باشيد با وجود محدوديت‌هاي زماني و تعداد جلساتء درمان را پيش ببريد. در اين بين بهره‌مندي از مداخلات مختصر جهت ايجاد تغييرات بنيادين مي‌تواند گره‌گشا باشد. در اين كتاب سعي شده است با ارائه يك رويكرد درماني متمركزتر بتوانيد با استفاده از جلسات محدود درمانء بيشترين بهره را از هر جلسه ببريد و در عين حال به جلسات پيگيري كمتري نياز داشته باشيد. اين كتاب شما را راهنمايي مي‌كند با توجه آگاهيء پذيرش و پرداختن به ارزش ها را در تعامل با درمان‌جوياني كه از افسردگيء اضطراب يا هرگونه مشكلات روانشناختي رنج مي‌برندء به كار گيريد.

زندگي سراسر قصه‌گويي است (كاربست درماني آموزشي و انگيزشي از تمثيل و قصه)

 • 52,000 تومان

قصه گويي يكي از هنرهاي عاميانه و مردمي و قديمي‌ترين ابزار تعليم و تربيت است. قصه ها براي كودكان و هم بزرگسالان واقعيتي مجازي فراهم مي‌كند تا بدون مواجه شدن با خطر و پيامدهاي آسيب‌زا، بتوانند دانش ها، باورها، احساسات، ترديدها و دل‌مشغولي‌هايشان را مورد آزمون قرار دهند. در اين كتاب تا جاي ممكن و به طور كامل به مهارت‌ها و هنرهايي پرداخته‌ام تا شما را به گونه‌اي قادر و توانمند كند كه به طور شايسته و موثر داستان‌هاي التيام بخش را به انواع مراجعان در سنين مختلف ارائه كنيد.

سبك‌هاي دلبستگي بزرگسالان در درمان

 • 80,000 تومان

اين كتاب، مقدمه‌اي بي‌نظير در زمينه كاربست ديدگاه دلبستگي در فرآيند درمان به شمار مي‌رود و براي درمانگراني كه در حوزه‌هاي نظري و حرفه‌اي گوناگون مشغول فعاليت هستند، مفيد و راهگشا خواهد بود. دكتر سارا دنيل در اين كتاب توانسته بينش‌هاي جديد حوزه دلبستگي را در قالب كتابي كاربردي، درخشان و واضح ارائه كند تا درمانگران بتوانند درمان را با نيازها و سبك‌هاي دلبستگي مراجعان تطبيق دهند. در اين كتاب، يافته‌هاي پژوهشي به شكل قابل تحسيني با تخصص باليني تركيب شده‌اند.

1  2  3  صفحه‌ی 1