فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
زبان بدن (راهنماي تعبير حركات بدن)
  • 40,000 تومان
  • با تخفیف: 40,000 تومان

زبان بدن (راهنماي تعبير حركات بدن)

  • 40,000 تومان

باوركردني نيست اما حقيقت دارد. كلمات در ارتباط بين انسان‌ها نقش چندان زيادي ندارند بلكه اين حركات بدن و دست و صورت هستند كه اطلاعات بيشتري را انتقال مي‌دهند. حتي گاهي اوقات كلماتي را به كار مي‌بريم كه باحركاتمان منطبق نيستند. در اين كتاب به صورت علمي، ارتباط بدون كلام مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صفحه‌ی 1